دانلود پایان نامه مدیریت درباره فناوری اطلاعات

<![CDATA[

کار گرفته می شود . معمولا ً امروزه هنگامی که این اصطلاح را به کار می بریم ، در حقیقت در مورد زیر مجموعه خاصی از فناوری اطلاعات صحبت می کنیم : فناوری اطلاعات دیجیتالی شبکه ای (ویلیس،۲۰۰۲).

فناوری اطلاعات ، حوزه ای نسبتا ً جوان در مقابله با اکثر نظامهای علمی دیگر است . با این وجود ، در حدود ۵۰ سال ، این فناوری به عنوان بخشی از علم و دانش در آمده که به خوبی قابل استدلال بوده و تقریبا ً پیچیده تر از نظامهای علمی سنتی از قبیل ادبیات یا روانشناسی ،و یا پچیده تر ازحوزه های حرفه ای از قبیل کسب و کار یا قانون است . در هر صورت ، فناوری اطلاعات ، اساسا ً متفاوت از این نظام ها در برخی از نسبتهای مهم بوده ، و بنابراین سواد فناوری اطلاعات ، ضرورتا ً متفاوت از سواد در حوزه های دیگر است (رالف،۱۹۹۷).
به نظر می رسد هیچیک از تعاریف، نتواند ابعاد حقیقی مفهوم IT را به درستی تبیین نماید . اینها واژه یکسانی را برای مفاهیم مختلف به کار می برند. لازم به تذکر است که مفهومی که مستقل از یک وا‍‍ژه ، با توجه به معنای لغات و صرف نظر از موارد کاربردی و استدلالات به کار برندگان آن، استنباط می شود، ممکن است با مفهومی که این واژه در تبیین آن مفهوم رواج دارد، متفاوت باشد. به نظر میرسد سه دیدگاه مختلف ، و سه دسته مختلف از تعاریف – مفاهیم برای IT وجود داشته باشد:
دسته اول : این دسته ، مفهوم فناوری اطلاعات (و ارتباطات) را به نوعی همان فناوری رایانه و سیستم های کامپیوتری اطلاعاتی و ارتباطی ، در وجود نرم افزار و سخت افزار و شبکه و نظایر آن و مسائل مدیریتی مربوط به آن می دانند . اغلب تعاریف از این دسته اند .
دسته دوم :این دسته فناوری اطلاعات را از بعد اطلاعات محض آن که حتی شامل مواردی نظیر مستند سازی و کتابداری نیز می شود ، مورد توجه قرار می دهند . در این دسته تمرکز بر خود اطلاعات است و فناوری اطلاعات ، هرگونه استفاده از ابزارها و روش ها و تکنیکهایی است که مدیریت و سازماندهی این اطلاعات را فراهم می کند . تعریفهای اولیه و با سابقه بیشتر از این دسته اند . و البته این مفهوم شاید نزدیکترین مفهوم به معنای مستقیم واژه IT باشد . از جمله تعریف مؤسسه فناوری جورجیا از این دسته است .
دسته سوم : این دسته ، برای IT نقشی کلیدی و محوری نسبت به سایر فناوریها و کاربرد ها قائل می شود . این دسته با زاویه ای فراتر از زاویه های دو دسته قبلی به IT نگاه می کند . اما مشکل این دسته آن است که به درستی نمی تواند ابعادی را که برای IT از این زاویه مشاهده می کند ، توضیح دهد و در یک عبارت و تعریف مشخص ، بیان کند . از جمله تعریف سازمان راهبردهای فناوری آمریکا (NSIT) و تعریف آخر از این دسته اند .
در این جا قصد ما این نیست که بگوئیم کدامیک از تعاریف فوق درست است یا درست نیست . استفاده از واژه IT در هر یک از سه دسته فوق صحیح است .
بحث ما در گام اول ، تبیین مفهوم جدید و کلیدی است که حدودا ً یک دهه است که به شکلی نسبتا ً واضح تر از گذشته شکل گرفته است . مفهومی که بیش از همه به دسته سوم مورد بحث نزدیک است ، اما حتی فراتر از آن به هم وجود دارد . به عبارت دیگر در هنگام کاربرد واژه IT در جوامع علمی و اجرائی ، بخصوص در تبیین معماریهای نظامهای آینده نگرش دیگری وجود دارد که ما آن را در دسته چهارم طبقه بندی می کنیم . به نظر می رسد ، مفهوم مورد نظر در دسته چهارم ، بتواند مفاهیم سه دسته قبلی را به طور کامل بپوشاند . به عبارت دیگر اگر IT با این مفهوم به کار رود ، جایگاه سه دسته دیگر کاملا ً مشخص شده و معنای دقیقتری را می توان برای واژه های به کار رفته در دیدگاه این دسته ها یافت .
اینها تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای ما روشن می کنند . بر اساس مفاهیم مطرح شده در صفحات قبل ، تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) عبارت خواهد بود از: « بستره نظری، سیستمی و ابزاری برای درک مفاهیم و بنیانهای نظری، سازماندهی، کنترل و هدایت راهبردی نظام های خرد و کلان بهره مند از به کارگیری اساسی سیستم های کامپیوتری اطلاعاتی و ارتباطی » (پور قهرمانی،۱۳۸۷).
۲-۴ مفهوم فناوری اطلاعات
هر از چند گاهی، با پیشرفت علوم و افزایش دانش بشری، شاخه هایی از علم به تاریخ سپرده می شود و شاخه‌های جدیدی به دنیا می آیند. بشر، علم را برای غلبه بر مشکلات زندگی، کاهش هزینه و وقت مصرفی و دستیابی به آرامش بیشتر به کار می گیرد. تکنولوژی (فناوری)، ابزار و روشی است که از علم به وجود می‌آید. به عبارت دیگر تکنولوژی یک راه حل برای حل مشکلات است (Problem solving). شاید بتوان گفت امروزه کارآمدترین تکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات است که در نتیجه نیاز بشر به بهره برداری از اطلاعات به وجود آمده است.
ابزاری که الکساندر گراهام بل اختراع کرد، ابزاری بود برای انتقال اطلاعات. تلفن، خطوط مورس و… تکنولوژی‌هایی بودند که انسان برای برقراری ارتباط به وجود آورد. اما نیاز به اطلاعات، فقط در انتقال اطلاعات خلاصه نمی‌شد، بلکه انسان نیاز داشت که این اطلاعات را ذخیره و تجزیه و تحلیل کند. قرن گذشته قرنی بود که پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شد. تولد ابزارهای محاسبه گر و سرانجام کامپیوتر، بارزترین این پیشرفت‌ها بود.

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه مدیریت دربارهسیستم اطلاعات مدیریت

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد مدیریت با فرمت ورد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

اکنون بر خلاف دو دهه پیش کامپیوتر از حالت یک ابزار تخصصی با کاربردهای خاص و منحصر به طبقه ای خاص، درآمده و تبدیل به یک وسیله عمومی با کاربردهای زیاد شده است که در منازل، ادارات، شرکت ها، صنایع و … حضور موثری دارد. فرصتی که این حجم زیاد اطلاعات دیجیتالی ذخیره شده در کامپیوترها و حضور کامپیوتر در همه جا به بشر می دهد استفاده سریع و ارزان از اطلاعات برای تصمیم گیری ها است. بروز مشکلات زندگی صنعتی از یک سو و تمایل شدید انسان به کاهش هزینه و وقت مصرفی در کارها از سوی دیگر باعث شد که دانشمندان برای یافتن راه حل های مناسب به فکر استفاده از این اطلاعات بیفتند. امروزه، اطلاعات در همه حوزه های زندگی بشری به کمک بشر آمده است. اقتصاد، علم، آموزش، مدیریت، شهرنشینی، فضانوردی، بهداشت، ارتباطات اجتماعی و…. نمونه هایی از آن هستند که می توان در فضای آن تحقیق، گفت وگو و تجارت کرد حتی آموزش داد و محیط را کنترل و از آن اطلاعات جدید دریافت کرد، اطلاعات را ذخیره کرد، محاسبات پیچیده و شرایط مجازی را مدل کرد و… با کمک ابزارهای دیجیتالی می توان کارهای مختلف انسان را خودکار کرد، می توان برای آینده تصمیم های صحیح گرفت، می توان به علوم دیگر کمک کرد، می توان اطلاعات را به نقاط دیگر منتقل کرد و از نقاط دوردست اطلاعات دریافت کرد، می توان انتخابات برگزار کرد، می توان دیگران را در اطلاعات سهیم کرد و…. همه این خدمات در سایه حضور اطلاعات به اشکال مختلف به وجود آمده است. فناوری اطلاعات، ابزاری است که جمع آوری، پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات _ و در یک کلام هر آنچه که به اطلاعات مربوط می شود – را به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن می سازد.
یکی از مهمترین این ابزارها، شبکه های کامپیوتری هستند. در سایه این شبکه ها (که امکان برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را فراهم می سازد) ابزارهای مناسب و گسترده ای به نام خدمات الکترونیکی به وجود آمده اند که زندگی بشر را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت تجاری قصد دارد طی ۱۰ سال به سود خالص مشخصی برسد. یک متخصص IT ابتدا به تحلیل و آنالیز شرایط این شرکت می پردازد و با توجه به شرایط بازار و اهداف مدیریت شرکت، به شکل راهبردی برنامه ریزی کرده و در طول اجرای برنامه به شکل راهبردی پروژه را مدیریت می کند. برای پیاده سازی برنامه تدوین شده، نیازها (requirements) را تعیین می کند و با استفاده از روش های بهینه، اقدام به پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برنامه می کند. مثلاً یک شبکه بین قسمت های مختلف طراحی می کند که اطلاعات قسمت های مختلف را به سرعت جمع آوری و پردازش کند. اطلاعات بازار را جمع آوری کند و معاملات شرکت را به صورت الکترونیکی انجام دهد و از حجم بوروکراسی بکاهد. با مدل کردن شرکت در کامپیوتر، شرایط شرکت را به طور مرتب کنترل کند و در عین حال مراقب باشد که اطلاعات محرمانه و متن مذاکرات و قراردادهای الکترونیکی در شبکه محرمانه باقی بماند. این مراحل همه در اثر گسترش علوم کامپیوتر، مدیریت و اقتصاد به شرکت تجاری کمک می کند که سود بیشتر و پیشرفت بهتری داشته باشد. برای پیاده سازی این مراحل، فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیکی را پیشنهاد می دهد. خدماتی مانند تجارت الکترونیکی، سیستم های تصمیم یار و… به عنوان مثال دیگر فرض کنید زلزله ای در بم رخ داده و قرار است امکانات به سرعت به بم منتقل شود. احتمال بروز ترافیک زیاد است. می توان یک سیستم کنترلی الکترونیکی یا دیجیتالی در جاده ها نصب کرد که وضعیت جاده ها را خودکار به مرکز مخابره کرده و کامپیوتر مرکزی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مناسب ترین مسیر را برای محموله های بعدی معرفی کند.
به مانند هر پدیده دیگر، فناوری اطلاعات در ایران و فضای اجتماعی جامعه ایرانی، مانند موج وارد شده و فضای ایران را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده برخی از کشورهای جهان سوم (مانند مالزی) از IT و پیشرفت های چشمگیر این کشورها از یک سو و نفوذ شبکه های اینترنتی و اطلاع رسانی به داخل مرزهای ایران در شکل گیری این موج موثر بوده است. این موج بسیاری از مفاهیم را دستخوش تغییر کرده است. مفاهیمی مانند بانکداری، تجارت، ارتباطات و گفت وگوهای انسانی، ادبیات الکترونیکی و حکومتداری. تاثیر وبلاگ ها و سایت های خبری امروز کمتر مورد تردید قرار می گیرد و کارایی شبکه‌های ارتباطی (مانند موبایل)، تجارت و آموزش الکترونیکی گویای حضور گسترده IT در ایران است (رهبری،۱۳۹۲).
۲-۵ اثر فناوری اطلاعات بر سازمان و افراد
بحث در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر افراد، سازمانها و جامعه موضوع تازه‌ای نیست و از ابتدای پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. هنوز هم افرادی وجود دارند که معتقدند بشر به وسیله تکامل تکنولوژی تهدید شده است. ما در یک ارتباط حیاتی با تکنولوژی قرار داریم. با وجود این، باید در مورد اثرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان اعضای سازمانها و جامعه آگاه باشیم. بدین جهت در ادامه این نوشتار درمورد تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمانها بحث خواهد شد.
سازمانها و فناوری اطلاعات: استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برخی از تغییرات را در سازمانها ایجاد کرده است. این تغییرات در حوزه هایی مثل ساختار، اقتدار، قدرت، محتوای شغل، <a href="http://webmastertabriz.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8
%d8%a7%d8%aa%d
۸%۸c/” title=”سلسله مراتب”>سلسله مراتب شغلی کارکنان، نظارت و شغل مدیران دیده می شود. خلاصه ای از این مباحث در ادامه توضیح داده می شود.
سلسله مراتب سازمانی فناوری اطلاعات: برای افزایش بهره‌وری و کارایی ، حیــــطه کنترل گسترده‌تر و کـــاهش تعداد متخصصان را مجاز می‌داند. فناوری اطلاعات به سازمانها اجازه می دهد تــا دانش متخصصان را تحت کنترل درآورد و نیاز به تخصصــهای فنی را در سازمان کاهش می دهد. این منطقی است کــه پس از اینکه سطــــوح مــدیریتی در سازمانها کمتر شد، در آن ســـازمانها به مدیران صفی و ســـتادی کمتری نیاز خواهد بود. این روند بیشتر به وسیله پدیده کاهش یا کوچک شدن اندازه مدیریت میانی نمایان می‌شود.
واحدهای ویژه: تغییر دیگر در ساختار سازمانی، امکان ایجاد یک مرکز تکنولوژی، یک مرکز تجارت الکترونیک، یک بخش سیستم‌های پشتیبانی تصمیم و یا یک بخش سیستم‌های هوشمند است. بدین ترتیب واحدهای ویژه ای جهت مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد می‌شود.
تمرکز قدرت: یا اختیار اینکه آیا استفاده گسترده فناوری اطلاعات منجر به تمرکز یا نبود تمرکز در عملیات کسب و کار و مدیریت خواهد شد یا نه ممکن است به فلسفه مدیریت عالی بستگی داشته باشد. هر چه میزان کنترل و تاثیر کارکنان رده پایین سازمان بر فرایند تصمیم گیری در سازمان بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز در سازمان کمتر شده است و اگر با بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ،میزان کنترل و تاثیر مدیران بر فرایند تصمیم بیشتر شود،تمرکز بیشتر خواهد بود.بنابر این نمی‌توان در این مورد یک الگوی مشخص و واضح ارائه داد‌.
قدرت و موقعیت: با توجه به اینکه اطلاعات یک منبع قدرت است، با ورود سیستم های اطلاعاتی در سازمان میزان اطلاعات تحت کنترل افراد تغییر خواهد کرد و بدین ترتیب قدرت افراد (قدرت ناشی از اطلاعات) تغییر خواهد کرد.
محتوای شغل: یکی از اثرات فناوری اطلاعات بر محتوای برخی مشاغل هم در سازمانهای دولتی و هم در سازمانهای خصوصی است. تغییرات در محتوای شغل هنگامی رخ می‌دهد که کار طراحی مجدد شود و از آنجایی که با ورود و توسعه فناوری اطلاعات ،ماهیت برخی از فعالیتهای سازمان تغییر می‌کند، طراحی مشاغل تغییر کرده و به تبع آن محتوای شغل نیز تغییر خواهد کرد.
تغییرات در شرایط احراز شغل و آموزش: با توجه به اینکه فعالیت با فناوری اطلاعات،فنون جدید کاری را می‌طلبد، شرایط احراز شغل و آموزش کارکنان نیز بدبن دلیل تغییر خواهد کرد.زیرا مهارتهای سابق کارکنان پاسخگوی این نیازها نخواهد بود.
تغییرات در نظارت: این حقیقت که کار کارکنان به صورت خطی (online) انجام و به صورت الکترونیک ذخیره می شود، احتمال و امکان نظارت بیشتر را فراهم می کند. فناوریهای اطلاعات در واقع وسیله ای برای تسهیل کنترل و نظارت هستند.
تاثیر بر جابه‌جایی شغلی: یک مبحث جالب توجه تحرک شغلی یا جابه‌جایی شغلی است. امروزه شما می توانید در یک وب سایت مقدار پولی را که به یک شغل در هر مکانی پرداخت می شود را پیدا کنید. استفاده از ویدئو کنفرانس برای مصاحبه ها و عاملان یا نمایندگان هوشمند برای یافتن شغلها و کارکنان جدید، احتمالا ترک خدمت کارکنان را افزایش می دهد.
تاثیرات دیگر فناوری اطلاعات بر سازمان: فناوری اطلاعات احتمالا تاثیرات زیر را نیز بر سازمان خواهد داشت.
_ اتوماسیون تصمیمات عادی.
_ نیاز کمتر به تخصص برای برخی تصمیمات.
_ اتکای کمتر به متخصصان برای حمایت از مدیران عالی.
_ قدرت و اختیار دادن به سطوح میانی و پایین مدیریت به خاطرپایگاه های دانش .
_ تصمیم گیری به وسیله کارکنان غیر مدیریتی.
_ توزیع مجدد قدرت میان مدیران و انتقال قدرت به پایین سازمان.
_ پشتیبانی الکترونیک از تصمیمات پیچیده ( وب سایت، عاملان هوشمند، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم).

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد با موضوعفناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی مدیران گزارش می دهند که کامپیوتر به آنها زمان بیشتری می دهد تا به بیرون از دفتر کارشان بروند و بیشتر در جریان امور قرار بگیرند. آنها همچنین دریافتند

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *