دانلود پایان نامه ارشد درمورد صاحب نظران، نویسندگان، تفسیر قرآن

<![CDATA[َ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ یسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً ۲۵ ببین چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه […]

<![CDATA[َ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ یسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً ۲۵
ببین چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند، در نتیجه راه به جایى نمى‏توانند ببرند.
رشید رضا از مفسران معروف اهل سنت با اذعان به وجود برخی احادیث مجعول در صحیح بخاری می‌گوید: که از اصول ایمان و ارکان اسلام نیست اینکه هر مسلمانی باید به تمام احادیث صحیح بخاری اطلاع داشته باشد وآن‌ها را بپذیرد هر چند که مجعول باشد و نیز شرط صحت اسلام هم این نیست که اقرار کند به تمام آنچه که در صحیح بخاری است.۲۶
نقل حدیث از افراد مجهول یا کذّاب
دکتر « احمد امین » بعد از ذ کر تعدادی از احاد یث بخاری که بر آن انتقاد کرده، می‌گو ید: به درستی که بعضی کسانی که بخاری از آن‌ها روا یت کرده، افراد غیر ثقه هستند.برخی محققان حدیث شناس اهل سنت، قر یب به هشتاد نفر از ر جال بخاری را افرادی ضعیف دانسته اند. احمد امین در این راستا از عکرمه یاد می‌کند. وی یادآور می‌شود که دنیا از حدیث و تفسیر او پر شده و به تحقیق که بسیاری دروغ‌ها را نیز به عنوان حدیث جعل می‌کرد؛ زیرا او مطابق خواست و نظر خوارج حرف می‌زد و نیز به جهت اینکه از فرمانروایان جایزه بگیرد احادیثی را مطابق میل آنها می‌گفت، تا آن جا که برخی حدیث شناسان اظهار کرده ا ند که عکرمه دروغگوست چیزی را که صبح می‌گوید، شب تکذیب می‌کند و مخالف آن را می‌گوید. با این حال عده ای او را توثیق کرده اند و بخاری صدق او را ترجیح داده و احادیث زیادی از او روایت کرده در حالی که مسلم نیشابوری کذب او را ترجیح داده و جز یک روایت که به آن حدیث هم اعتماد نکرده و برای تقویتش حدیثی را از سعید بن جبیر در همان مورد نقل می‌کند دیگر روایتی از او نقل نکرده است.۲۷
نقل ناقص حدیث
بخاری بعضی از احادیث را از روی غرض به طور کامل نقل نمی‌کند مانند حدیث عمار: « ویح عمّار یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النّار » در صحت این حدیث ابن عبدالبر می‌گوید: این حدیث از اخبار متواتر است و از صحیح ترین احادیث می‌باشد. همچنین ا بن ا ثیر می‌گو ید: ا ین حدیث را قبل از بخاری، ابوبکر باقلانی و ابوبکر اسماعیلی اینگونه نقل کرده اند: « ویح عمّار، تقتله الفئه الباغیه؛ یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النّار » ابن وزیر می‌گوید: اینکه بخاری اول حدیث را ترک کرده شاید به خاطر ترس و تقیه از متعصبین باشد.۲۸ از آنچه که گذشت، می‌توان به این نتیجه رسید که عدم نقل کامل برخی احادیث نیز از جمله نقاط ضعف صحیح بخاری است.
گفتار دوم: صحیح مسلم
ابوالحسن، مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری از محدثان ایرانی اهل سنت و گردآورنده ی دومین کتاب حدیث صحیح از صحاح ششگانه است. مورخان، تولد مسلم را در سال ۲۰۲ یا ۲۰۴ ق در نیشابور و وفات وی را در سال ۲۶۱ یا ۲۶۲ در « نصرآباد » نیشابور یاد کرده اند. ۲۹ مسلم، برای دریافت و جمع آوری حدیث، به خراسان، در حجاز، عراق، شام، مصر و دیگر جاها سفر کرد و از محدثان و مشایخ وقت، مانند محمد بن اسماعیل بخاری، احمد بن حنبل، محمد بن یحیی، اسحاق بن راهویه، محمد بن مهران، باغسان، سعد بن منصور، ابومصعب، عبدلله بن مسلمه، عمرو بن سواد، حرمله بن یحیی و دیگران، حدیث شنیده که از میان افراد یاد شده، بیش تر از محضر بخاری بهره برده است. هم چنین، گروه بسیاری نیز از مسلم روایت کرده اند که معروف ترین آن‌ها عبارتند از: ترمذی، ابوحاتم رازی، احمد بن سلمه، موسی بن هارون، یحیی بن صاعد، محمد بن مخلد، ابوعوانه، یعقوب بن اسحاق اسفراینی، محمد بن عبدالوهاب فراء، علی بن الحسین، حسین بن محمد بن زیاد قبانی، ابراهیم بن محمد بن سفیان. مسلم، به خاطر علاقه فراوانی که به گردآوری حدیث داشت، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد، به طوری که پس از انزوای بخاری، علی رغم تبلیغات علیه وی، به دیدار اومی رفت و از او حدیث می‌آموخت. ۳۰
مهمترین تالیفات مسلم
۱٫ صحیح (جامع صحیح، صحیح مسلم، مسند مسلم)؛ ۲٫ علل الحدیث؛ ۳٫ المنفردات و الوحدان؛ ۴٫ کتاب اوهام المحدثین؛ ۵٫ طبقات التابعین؛ ۶٫ المسند الکبیرعلی اسماء الرجال؛ ۷٫ الاسماء والکنی؛ ۸٫ من لیس له الا راو واحد؛ ۹٫ اولادالصحابه؛ ۱۰٫ المخضرمین؛ ۱۱٫ التمییز؛ ۱۲٫ افراد الشامیین؛ ۱۳٫ تسمیه شیوخ مالک و سفیان و شعبه؛ ۱۴٫ مشایخ الثوری؛ ۱۵٫ الجامع الکبیر علی الابواب؛ ۱۶٫ الاقران؛ ۱۷٫ التاریخ.
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت در باره ی مسلم
۱٫ ذهبی (یکی از نویسندگان معروف اهل سنت) در باره ی مسلم می‌نویسد: ( هو الامام الکبیر الحافظ الحجه الصادق، ابو الحسین، مسلم بن الحجاج.۳۱
۲٫ ابو قریش (یکی از علمای اهل سنت) می‌گوید: سمعت محمد بن شباء، یقول: حفاظ الدنیا اربعه: ابو زرعه، بالری، و مسلم، بنیسابور و عبدلله الدارمی، بسمرقند و ( محمد بن اسماعیل، ببخارا.۳۲
۳٫ حافظ بن منده (یکی از علمای اهل سنت) می‌گوید: سمعت ابا علی النیسابوری الحافظ یقول: ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم. ۳۳ از ابو علی نیشابوری شنیدم که می‌گفت: در زیر این آسمان، کتابی صحیح تر از کتاب مسلم نیست.
تذکار
صحیح مسلم، از جعلیات و احادیث ضعیف و مخالف دستورهای عقلی و شرعی وآثار و اخبار راویان دروغ گو و تحریف، به دور نیست. این اثر با آن که در زمان امام هادی و امام حسن عسکری نوشته شده، از آنان، آثار و اخباری یاد نکرده واز فضایل امام علی و خاندان پیامبر چندان سخنی نیاورده است.
گفتار سوم: سنن ابن ماجه
ابوعبدلله، محمد بن یزید بن ماج
ه ربعی قزوینی، معروف به ابن ماجه، در سال ۲۰۹ ق دیده به جهان گشود ودر سال ۲۷۳ ق در قزوین وفات کرد. ابن ماجه از محدثان و حافظان و دانشمندان ایرانی اهل سنت است. ابن ماجه برای نوشتن کتاب سنن خود و دریافت حدیث، به ری و عراق و مصر و شام ومکه و مدینه مسافرت کرده است.۳۴
آثار ابن ماجه
ابن ماجه، دارای تالیفاتی است از جمله: ۱ سنن؛ ۲ تاریخ قزوین؛ ۳ تفسیر قرآن. در باره ی سنن ابن ماجه سخن‌ها گفته اند. از ابن ماجه نقل کرده اند که کتاب سنن را به ابی زرعه ی محدث ارائه کردم، در آن نظر کرده، گفت: مرا گمان آن است که اگر کتاب سنن میان طالبان حدیث فاش گردد، از بازار صحاح دیگر، کاسته شود. برخی از دانشمندان، آن را برموطاء مالک نیز برتری داده اند. این کتاب، شامل چهار هزار حدیث در ۱۵۰۰ فصل است.۳۵ در این کتاب، احادیث ضعیف نیز وجود دارد و منتقدان ایرادهایی گرفته اند در این باره، نمونه‌هایی یاد کرده اند. احادیث ساختگی ای مانند: اولین کسی که خداوند با او مصافحه می‌کند، عمر بن خطاب است و مهدی موعود، کسی جز عیسی مسیح نیست.۳۶ و… دراین کتاب وجود دارد. به گفته ی ذهبی، در این کتاب، احادیث به دور از اعتبار، فراوان است.۳۷
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت
۱- ذهبی می‌نویسد: محمد بن یزید، الحافظ الکبیر، الحجه، المفسر، ابو عبدلله ابن ماجه القزوینی ۳۸
۲- ابو زرعه: وقتی سنن ابن ماجه را به دست ابو زرعه دادند، پس از بررسی گفت: شاید بیش از سی حدیث ضعیف در آن نباشد و بقیه ی احادیث آن قابل اعتماد است.
گفتار چهارم: سنن ترمذی
ابوعیسی، محمد بن عیسی بن سوره بن ضحاک سلمی ضریر بوغی ترمذی، از حافظان و محدثان ایرانی اهل سنت است که در سال ۲۰۰ ق در خراسان دیده به جهان گشود و در سال ۲۷۹ ق در ترمذ خراسان وفات کرد. ترمذی، در قوه، ی حافظه ضرب المثل بود. برخی، ترمذی را نابینا و گروهی این نظریه را رد کرده و نابینایی را مربوط به اواخر عمر وی دانسته اند. ترمذی، برای شنیدن حدیث و بهره علمی، به عراق و حجاز سفر کرد. او، از بخاری، مسلم، اسماعیل بن موسی سدی، ابو داود سجستانی روایت کرده و گروه بسیاری نیز از او روایت کرده اند که معروفترین آن‌ها عبارت اند از: هیثم بن کلیب، مکحول بن فضل، محمد بن محبوب محبوبی مروزی.۳۹
تالیفات ترمذی
ترمذی، در میان دانشمندان اهل سنت، نخستین کسی است که احادیث را به بخش‌های صحیح و حسن و ضعیف تقسیم کرده است؛ زیرا پیش از او، حدیث به صحیح و غیرصحیح تقسیم می‌شد. او دارای تالیفاتی است از جمله: ۱ کتاب السنن؛ ۲ کتاب العلل؛ ۳ کتاب التاریخ؛ ۴ کتاب الشمائل (که به الشمائل المحمدیه و شمائل النبی و الشمائل النبویه و الخصال المحمدیه و شمائل ترمذی معروف است)؛ ۵ کتاب اسماء الصحابه؛ ۶ کتاب الاسماءوالکنی.
تذکار
سنن ترمذی، به نام‌های جامع ترمذی، صحیح ترمذی، جامع صحیح، نیزمعروف است. این اثر در بردارنده ی پنج هزار حدیث نبوی است. ترمذی پس از پایان نگارش آن، برای مطالعه و بررسی و تایید آن از سوی دانشمندان خراسان و عراق وحجاز، کتاب اش را به ایشان ارائه داد و مورد تایید و پذیرش و تحسین و تشویق آنان قرار گرفت. سنن ترمذی در میان اهل سنت مورد احترام و ارزش است، چنان که عبدلله بن محمد انصاری کتاب ترمذی را نزد خود، نورانی تر از کتاب بخاری و مسلم دانسته است. ۴۰ در مقابل این نظریه ها، نقد و انتقادهایی نیز بر این کتاب شده است؛ زیرا، وجود احادیث ساختگی، ذکر احادیث از سوی افراد غیر متعهد و گمراه، مانند خوارج و نواصب را نمی‌توان انکار کرد.۴۱
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱- ابوسعید الادریسی: او که یکی از علمای اهل سنت است، می‌گوید: محمد بن عیسی بن سوره الترمذی: الحافظ الضریر، احد الائمه الذین یقتدی بهم فی علم الحدیث، صنف کتاب الجامع و التواریخ و العلل، عالم متقی کان یضرب به المثل فی الحفظ.
۲ – سمعانی (از نویسندگان اھل سنت) می‌گوید: انه امام عصره بلا مرافعه، صاحب التصانیف و انه احد الائمه الذین یقتدی به فی علم الحدیث.
۳- ذهبی (دانشمند بزرگ و معروف اهل سنت) می‌نویسد: الحافظ، العالم، صاحب الجامع.
گفتار پنجم: سنن ابی داود
سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عثمان بن ازدی سجستانی، در ۲۰۲ ق در
سیستان به دنیا آمد و در ۲۷۵ ق در بصره دیده از جهان فرو بست. ابی داوود، از محدثان و حافظان و دانشمندان ایرانی اهل سنت است. ابن خلکان و گروهی دیگر از تذکره نگاران، وی را به دانش و عقل وپارسایی و نیکوکاری ستوده اند. ابی داوود، در آغاز نوجوانی اش در نیشابور، همراه با فرزندان اسحاق ابن راهویه در یک مدرسه درس می‌خواند. سپس به بصره رفته ومدتی در آن جا سکونت کرد. وی برای کسب دانش و دریافت احادیث، به بغداد، مکه، مدینه، عراق، شام، مصر، بصره، خراسان رفته و از افرادی چون احمد بن حنبل، احمدبن ابی صالح، مسلم بن ابراهیم، احمد بن عبید، سلیمان بن حرب، روایت کرده و گروه بسیاری نیز چون ترمذی، نسائی، ابو عوانه اسفراینی ازاو حدیث شنیده و روایت کرده اند. ابواسحاق شیرازی در طبقات الفقهاء، ابی داوود را از اصحاب احمد بن حنبل برشمرده است. ابن داوود، سخت مورد توجه و احترام دانشمندان اهل سنت است، به گونه ای که علامه ابراهیم بن اسحاق حربی در مقدمه ی سنن ابی داوود می‌نویسد. دانش حدیث در دست ابی داوود همان گونه بود که آهن در دست داوود پیامبر۴۲٫ ابی
داوود، دارای فرزندی دانشمند به نام ابوبکر عبدلله بن سلیمان ( ۳۱۶ -۲۳۰ ق) است که پا به پای پدر در استماع و طلب حدیث می‌کوشید. او، دارای آثار وتالیفات ارزشمندی چون کتاب التفسیر، المصابیح در حدیث و مانند آن است.
آثار ابی داوود: ۱ سنن؛ ۲ ناسخ القرآن و منسوخه؛ ۳ دلائل النبوه؛ ۴ اختلاف المصاحف؛ ۵ مراسیل. توضیح: ابی داوود، در باره ی تعداد احادیث گردآوری شده در کتاب خود گفته است: ازپانصد هزار حدیث نبوی موجود، چهار هزار و هشتصد حدیث را گرد آورده که شامل احادیث صحیح است و این تعداد، مربوط به احادیث غیر مکرر است. سنن ابی داوود دربردارنده ی ۳۵ کتاب و ۱۸۷۱ باب و ۵۲۷۴ حدیث است. ابی داوود احادیث سنن را باشنیدن از ثقات گرد آورده است. سنن]]>