دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

(۸۹-۱):

را نشان می دهد . امین صفر مشتق تابع بسل نوع اول مرتبه ی ،

می توانیم به این شکل بنویسیم : مد

(۹۰-۱):

در ارتباط ی بالا اگر  باشد آنگاه امواجی خواهیم داشت که میرا هستند در واقع قدرت انتشار ندارند ،اگر  باشد آنگاه امواج ایستا را خواهیم داشت و اگر باشد، امواجی را خواهیم داشت که منتشر می شوند ،و در این حالت می باشد که می توانیم در مورد تولید امواج آهسته بحث کنیم. در صورتی می توانیم امواج آهسته داشته باشیم که  باشد یا به عبارتی  باشد که می دانیم  برای محیط خلأ می باشد . حال اگر استوانه تو خالی باشد یعنی محیط آن خلأ باشد نمی توانیم امواج آهسته داشته باشیم اما اگر درون استوانه دی الکتریک با ضریب گذردهی  ریخته باشیم آنگاه داریم:

(۹۱-۱):

در این حالت اگر  مقدارش به گونه ای باشد که این ارتباط مستقر باشد آنگاه می توانیم امواج آهسته داشته باشیم . مولفه های میدان الکتریکی و مغناطیسی می توانند به این شکل نوشته شوند :

(۹۲-۱):

(۹۳-۱):

(۹۴-۱):

(۹۵-۱):

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>