دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 

 

۳۰۰<

 

 

 

 

 

 

۹۰

 

 

 

۱۵

 

 

 

جامد کرم

 

 

 

 

a93

 

 

 

 

۳۰۰<

 

 

 

 

 

 

۷۹

 

 

 

 

۲۰

 

 

 

 

 

 

جامد زرد

 

 

 

 

 

b93

 

 

 

 

 

 

۳۰۰<

 

 

 

 

 

 

 

۸۱

 

 

 

 

 

 

۳۰

 

 

 

 

 

 

جامد کرم

   

 

 

 

 

 

c93

 

دمای ذوب (oC) بازده

(%)

زمان

(دقیقه)

شکل ظاهری ساختار محصول شماره

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

]]>