دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

در حقیقت تبعیض به رفتاری اطلاق می گردد «که توأم با تمیز دادن و برتری دادن غیر قانونی یا غیر اخلاقی بین افراد گروه های مختلف می باشد». برای مثال «در جامعه یا معاملات تجاری، که به سادگی مسیر حرکتی افراد را محدود میکند»[۱].

همچنین تبعیض در تقسیم بندی های خود میتواند شامل تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض های آموزشی و شغلی و بسیاری از موارد دیگر در جامعه گردد. از موارد شایع تبعیض، تبعیض نژادی می باشد که در خصوص تعریف آن درکنوانسیون “رفع هر نوع تبعیض نژادی”[۲] در بند ۱ از ماده ۱ بیان شده می باشد:

«تبعیض نژادی، به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده اطلاق می گردد». و نیز در کنوانسیون “محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان” در خصوص تعریف تبعیض جنسیتی این گونه آمده می باشد که: «تبعیض به هرگونه فرق، استثناء (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دارد کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمنیه‌ی دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان می باشد، اطلاق می گردد».

لذا با در نظر داشتن تعاریف فوق می توانیم در تعریفی جامع از تبعیض بگوییم: «تبعیض به معنای فرق گذاری و عدم تساوی حقوق اشخاص و یا گروه های گوناگون در یک جامعه می باشد که به علل گوناگونی زیرا نژاد، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، عقاید، مذهب، رنگ، زبان و علل از این دست پدید می آید که نتیجه‌ی آن تخطی از مهم ترین اصل در زمینه حقوق و آزادیهای بنیادین که اصل برابری می باشد می باشد».

در کنوانسیون های متعدد حقوق بشر به مسئله “عدم تبعیض”[۳] در جوامع توجه بسیار شده می باشد و به وضوح و در موارد بسیار به آن اشاره گردیده می باشد.

[۱] – smither man، Geneva& van Dijk،tenuAdrianns،”Disconrse and discrimination”،  Publisher:wayne  state university press، ۱۹۸۸٫P. 247.Available at : http: books.Google. com.

[۲]– International convention on the Elimination of all forms of Racial

[۳]-non discrimination

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>