دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

تکه ای از متن پایان نامه :

-۱۲ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریـدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (c94)

پیریدوپیریمیدین c94 با بهره گیری از واکنش ۴-کلروبنزآلدهید، ۶-آمینو.اوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش ۳-۲ تهیه گردید. محصول به صورت جامد کرم رنگ پس از ۱۵ دقیقه با بازده %۹۰ و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۸۴)، ۱H NMR(ص۸۵) تایید گردید.

FT-IR (KBr): 3396 (NH stretch), 3335, 3174 (NH2 stretch), 3072 (aromatic C-H stretch), 2221 (CºN stretch), 1701, 1643 (C=O stretch), 1593, 1550, 1440 (aromatic C=C stretch), 1093 (C-Cl stretch), 804 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۷٫۳۰ (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hb), 7.49 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ha), 7.70 (s, 2H, NH2), 10.97 (s, 1H, NH), 11.51 (s, 1H, NH) ppm.

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

]]>