دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

خصوص تعریف مهاجرت غیر قانونی می توان گفت: هر نوع مهاجرتی بر خلاف قوانین مصوب دولتی را غیرقانونی می نامند.

در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غیرقانونی مصوب سال ۱۹۹۹ قضایی ایرلند مهاجرت غیرقانونی این گونه تعریف شده می باشد:

” مهاجرت غیرقانونی ” عبارت می باشد از هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور گردد یا در جستجوی راهی برای ورود برآید.

 

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت

حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت به معنای حق و آزادی آمد و شد در داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن می باشد. این آزادی به اصل جا به جایی و تغییر مکان ازجایی به جای دیگر و وسایل مورد بهره گیری برای این امر نیز بر میگردد. هر شهروندی می تواند در داخل کشور خود بدون هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جا به جا گردد. به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرض گردد.

آزادی اقامت جنبه های گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، بهره گیری از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از دیگران با در نظر داشتن حق مالکیت آزاد می باشد. آزادی اقامت مستلزم این می باشد که بتوان محل اقامت را بدون موافقت یا اجازه ی دیگران مانند دولت تغییر داد و همچنین به این معنی می باشد که می توان اصلاً محل اقامت ثابتی نداشت. در اسناد بین المللی مانند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی آمد و شد تأکید کرده اند.

ماده ی ۱۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گوید:

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>