دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

  • معنویت و اطلاعت دموگرافیک که در پایان این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبتی بین معنویت و رفتارهای تحول رهبری فرد هست.
  • ارتباط ی بین معنویت و مقابله با دیابت در افراد جوان هدف از پژوهش بوده که در سال ۲۰۰۹ توسط نسرین پارسیان در دانشگاه پرستاری ویکتوریای استرالیا انجام شده بود و او هم ارتباط ی مثبتی بین معنویات و مقابله با دیابت در افراد جوان را نتیجه گیری نمود.

با بهره گیری از روش هرمنیوتیک تحلیلی پژوهش در سال ۲۰۰۹ توسط کریستوفر ایپک در دانشگاه بریگهام انگلستان انجام گرفت. عنوان این پژوهش برداشتی از معنویت و برداشتی از خدا در قالب یک مطالعه ی کیفی بود. هدف از این مطالعه مطالعه تجارب افراد از توصیف معنویت خود و ارتباط آن با تصویری از خدا بوده می باشد. سوالات پژوهش:

  • چگونگی توصیف معنویت افراد
  • چگونه افراد تصویر خدا را توصیف می کنند.
  • چگونگی توصیف فردی معنویت همراه با توصیف خود از خدا

شرکت کنندگان در این پژوهش تعداد ۶۳ نفر زن و مرد با دامنه ی سنی ۱۸ تا ۷۵ و میانگین ۵/۳۷ سال بودند که از کل شرکت کنندگان ۶۲% متاهل و ۲۵% درصد مجرد و ۱۳% بیوه و مذهب آنها ۳۱% آرتودوکس، ۲۴% کاتولیک، ۱۹% پروتستان، ۱۴% مسیحی غیر وابسته و ۱۲% انواع دیگر مذهب ها بوده که از این تعداد ۸۴% به خدا اعتقاد داشتند و این افراد به تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه دعوت شدند. نتایج حاصل از این مطالعه از روش هرمنیوتیک تحلیلی به دست آمد. در توصیف معنویت، آنها از کلمات “من حدس می زنم”، “من حدس میزنم اما از واقعیت معنویت نمی دانم”، “نظر خاصی ندارم” بهره گیری می کردند. معنویت احتمالن نماز می باشد، معنویت نزدیکی  به خدا، نیاز      ماده ی روح عنوان پژوهشی بود که در سال ۲۰۰۲ توسط لیکوگای جی واسیلیو انجام گرفت که در آن دیدگاه های پسا دوگانه انگاری از معنویت در ادبیات داستانی و اکسپرسی، تونی مورسیون و گلوریا فیلور مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. آثار مورد بحث از این نویسندگان طرفداران سینما، صدای سالمون و روز مادر بود که در این آثار معنویت نیاز به ارتباط بشر ها در این جهان و مواد معنویت (روح و حجم) به نظر می رسد. پژوهشگر به این اشاره دارد که در متون مورد مطالعه معنویت به عنوان یک واقعیت از جهان فیزیکی باعث معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان می باشد و مشکلاتی نظیر بی عدالتی و بهره کشی از بشر ها و مبارزاتی که به خاطر این دو موضوع انجام می گردد، بخشی از شرایط انسانی یعنی جسمی بوده و در نتیجه از روح بشر سرچشمه می گیرد.

ارزش ها، معنویت و موضوعات مذهبی مورد بحث در مشاوره، عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد ای بود که جهت اخذ مدرک دکتری آموزشی برنامه ی مشاوره دانشگاه سینسیناتی توسط کریستینا ماری روزن- گالوین در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت. اطلاعات این پژوهش با روش کمی و کیفی جمع آوری شده می باشد. هدف از این مطالعه توسط شش مشاور و شش سرپرست و سپس تکمیل پرسشنامه بهره گیری شده و هم چنین ارائه ی اطلاعات در این زمینه که تا چه حد مشاوران در حال دریافت آموزش و نظارت مرربوط به مسایل از دین، ارزش ها و معنویت بوده اند. به علاوه،  این مطالعه کوشش کرده می باشد که کفایت مشاوران در آموزش برای کمک به مشتریان آن در مشاوره، ارزیابی شده و سه عامل مورد نظر در این بحث را که شامل:

  • صلاحیت مشاور
  • نگرانی های اخلاقی
  • ارتباط ی مشاوران با سرپرستان

می باشد را تشکیل می دهد. در نتیجه ی این بحث ۶۸% از مشاوران و ۳۰% از سرپرستان ارزش ها را خطاب مشتریان می دانستند و در مورد مباحث دینی ۳۳% از سرپرستان، ۵%از مشاوران و بحث های معنویت، ۳۷% از سرپرستان و ۲۵% از مشاوران گزارش کرده بودند.

بین مربیان در باب موضوعات معنوی و تربیت معنوی به وجود آمده می باشد” (کار،۱۹۹۶) واز طرفی تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی بشر ، باب مناسبی برای گفت و گو در عصر جهانی شدن فرهنگ هاست و می

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>