دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف از طراحی چنین ساختاری تولید امواج آهسته می باشد .همان طور که می دانیم در فیزیک نسبیت نمی توانیم سرعت ذرات را به سرعتی بالاتر از سرعت نور برسانیم،پس درون یک موجبر وقتی موج وارد می گردد بایستی بتوانیم سرعت موج را کاهش دهیم تا سرعت ذره به سرعت موج نزدیک گردد.لذا در این جا تولید امواج آهسته حائز اهمیت می باشد.وقتی که ذره به موج نزدیک می گردد و ذره انرژی اش را به موج می دهد،در این حالت تشعشع چرنکوفی را داریم.عکس این موضوع نیز می تواند اتفاق بیافتد،یعنی زمانی که موج انرژی اش را به ذره بدهد که در این حالت ذره شتاب دار می گردد.در فصل اول که موجبرهای استونه ای فلزی و استوانه ای دی الکتریک را مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم که در موجبرهای استوانه ای فلزی که فضای آن را خلاء پر کرده می باشد امواج آهسته نمی توانند به وجودبیاینند،اما در موجبر دی الکتریک می توانیم این پدیده را داشته باشیم . در فصل دوم نیز موجبر دی الکتریک برش خورده را نیز مطالعه کردیم . لذا مطالعه ی این موجبرها باعث شدند تا این انگیزه را پیدا کنیم که موجبری طراحی کنیم که موج در هسته دو محیط متفاوت نامتقارن را احساس کند لذا در این دو محیط بیشتر معطل گردد و سپس وارد یک محیط خلاء گردد و بعد از آن یک حفاظ فلزی داشته باشد تا بتوانیم امواج آهسته را تولید کنیم . اساس این کار مانند فصل سوم می باشد، یعنی در آغاز بایستی معادلات میدان را در سه ناحیه ی  ،  و  را بنویسیم سپس با انتخاب مرکز مختصات مناسب، شعاع های انحناء ، نقاط مرزی را بدست می آوریم . از آن جا که روش ما برای حل مسئله روش عددی می باشد نقاط مرزی را می توانیم به دلخواه انتخاب کنیم اما این نقاط مرزی بایستی به گونه ای باشند که هندسه ی مسئله ی ما را به خوبی پوشش دهند لذا بهتر می باشد از روشی که در فصل دوم ، معادله ی (۴۶-۲) ، آمده می باشد بهره گیری کنیم. در این جا کوپل شدگی میدان ها را داریم ، یعنی مد های  و  (مد های هیبریدی)را با هم داریم.

 

۱-۱      آنالیز موجبر استوانه ای فلزی متشکل از یک میله ی دی الکتریک دو لپه ای در محور آن

با در نظر داشتن شکل های (۲-۳الف) و(۲-۳ ب) شعاع های انحنا و زاویه ی بحرانی را بدست می آوریم:

(۴-۳) :

(۵-۳) :

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

]]>