دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۳-۱۰ تهیه ۷-آمینو-۴،۲-دی.اکسو-۵-فنیل-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a94)

پیریدوپیریمیدین a94 با بهره گیری از واکنش بنزآلدهید، ۶-آمینو.اوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش ۳-۲ تهیه گردید. محصول به صورت جامد کرم رنگ پس از ۱۰ دقیقه با بازده %۹۵ و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۸۰)، ۱H NMR(ص۸۱) تایید گردید.

FT-IR (KBr): 3396 (NH stretch),  ۳۳۳۰, ۳۱۸۶ (NH2 stretch), 3082 (aromatic C-H stretch), 2219 (CºN stretch), 1704, 1643 (C=O stretch), 1593, 1546 (aromatic C=C stretch), 761, 696 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۷٫۲۵ (m, 2H, Ha), 7.41 (t, J = 3.1 Hz, 3H, Hb, Hc), 7.62 (s, 2H, NH2), 10.92 (s, 1H, NH), 11.48 (s, 1H, NH) ppm.

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

]]>