دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اصل : متربی نباید حریت اقدام خویش را در برابر عوامل غیر ربوبی از دست دهد.

گزاره ی واقع نگر روشی : گاهی فاصله گرفتن می توانددر عدم تبعیت از سنت ها و قوانین یک جامعه کار ساز باشد.

روش : متربی می تواند تحت شرایطی از قوانین و. سنت های در بر کشنده ی اجتماعی کناره بگیرد

روش جدایی گزینی ، واکنشی منفعلانه و حاصل سرخوردگی و انزوا طلبی نیست . این اقدام نه تنها نشانگر خمودی و افسردگی نمی باشد . بلکه حاکی از نشاط و امیدواری به خداوند می باشد . در قرآن از کسانی که در شرایط سخت اجتماعی ، به این اقدام مبادرت کرده اند ، همچون ابراهیم و اصحاب کهف ، نام برده می باشد . این افراد ، پس از آنکه برای نجات جامعه خویش ، از پرستش بت ها و سرسپردهگی  به قدرت های در بند کشنده ، کوشش نموده و و افراد جامعه را بی بهره از حریت یافته اند ، برای اینکه خود ، تحت ربوبیت بت های زمان قرار نگیرند از آن اجتماع فاصله گرفته اند در تمام این موارد ، برخورداری از موهبتی از جانب خداوند ، به عنوان ثمره ی این امر ذکر گردیده می باشد (مریم :۵، کهف :۶).

روش عادت شکنی :

اصل : متربی نباید حریت اقدام خویش را در برابر عوامل غیر ربوبی از دست دهد.

گزاره ی واقع نگر روشی: بشر می تواند بر خلاف عادات خود اقدام کند .

روش:اقدام بر خلاف عاداتی که مانع حریت فرد می باشد

عادت های بشر  عناصری هستند که با ایفای تأثیر در جهت گیری اعمال او ،  مدیریت اقدام را تحت تاثیر قرار می دهند . این عناصر ، نیروی کنترلی نا محسوس هستند . در مرحله ی نخست ، بشر عادات خود را شناسایی می کن و با تحلیل مبادی زیر ساز آن و هدف غایی اقدام ، جهت انسانی در تضاد می داند« فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا  لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ »[۱] .

روش تکرار اقدام

اصل : بایستی در متربی ملکات نفسانی متعالی ایجاد گردد .

گزاره ی واقع نگر روشی : تکرار اقدام سبب تحکیم اثر اقدام بر نفس و تشکیل ملکه می گردد

روش : تکرار اقدام متعالی

تکرار یک اقدام خاص ، موجب پیدایش تدریجی ملکه ی نفسانی در بشر می گردد (طباطبایی ، ۱۳۷۴ ، ج۱ )  .این روش ، ناظر به اثر ردپایی اقدام می باشد (باقری ، ۱۳۸۲،)بدین معنی که انجام یک اقدام بخاطر تحکیم و تثبیت مبادی زیر ساز آن  با تدریج موجب جهت گیری همیشگی این مبادی و شکلگیری ملکه نفسانی می گردد .با دقت در بعضی اعمال عبادی همچون نماز و روزه مشاهده می گردد که آنها نیز در بر دارنده ی همین روش تربیتی هستند . بنا براین ، هر عملی که جهت تعالی معنوی متربی سود مند می باشد بایستی به طور  مکرر انجام گیرد .

بنا بر این برابر آن چیز که که در اظهار مفهوم تربیت معنوی گفنه شده می باشد ، یک جنبه از تربیت معنوی ، تفصیل بخشیدن به معرفت و شناخت ربوبی می باشد که بطور اجمالی  در نهاد بشر هست .

علامه طباطبایی وجود هدف را در تمامی فعالیت های فردی و اجتماعی و اتخاذ روش های مناسب با آن اهداف را در جهت نیل به اهداف ضروری می داند . تعلیم و تربیت که یکی از فعالیت های فردی و اجتماعی می باشد، به اهداف و تعیین روش های مناسب برای نیل به آنها نیاز دارد . علامه معتقد می باشد بشر در فعالیت های فردی و اجتماعی خود از داشتن هدف گریزی ندارد و هیچگاه از تعقیب هدف خود از راه مناسب و به کار بستن مقرراتی که برنامه ی کار می باشد، بی نیاز نیست؛ تربیت ضروری می نمایند.

[۱] روم ، ۳۰

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

]]>