دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

کشورهای عضو خواسته شده می باشد که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده ۱ اعلامیه مزبور، با تعریف «بزه دیده»، وی را شخصی در مواد ۱۴-۱۷ به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمکهای دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آنها اشاره شده می باشد. مواد ۱۸-۲۱ دولتها را مکلف ساخته می باشد که در برابر سوء بهره گیری کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.

کاملا مشخص است که تدوین قوانین روشن درجهت حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آنها گام نخست می باشد. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستور العملهای اجرایی آن میباشد که تاکنون محقق نشده می باشد؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹  دستورالعملهای اجرایی اعلامیه مزبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشور ها به دلایل گوناگون، مانند در برداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزشهای اخلاقی وانسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.[۱] بنابراین، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمیتواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش می دهد.

لازم به ذکر می باشد که در امریکا همزمان باظهور جنبش های حمایت از حقوق زنان در سال ۱۹۶۰، به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، تأثیر بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر این کشور ایفا نمود.

این جنبش در آغاز با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه ها بر بزه دیدگان گردید. بدین سان، تا سال ۱۹۸۶، تحولات اساسی در مورد حقوق بزه دیدگان درکشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین شخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی این[۱]-توجهی، عبدالعلی، « جایگاه طرفداری از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی »مجتمع آموزش عالی قم ۹ ،ص ۶۲٫

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>