دانلود : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

آن چیز که تاکنون در این گفتار به آن اشاره گردید حقوق بیمه ای ملت در قانون اساسی بود که به تبع آن قوانین عادی را با خود بدنبال دارد قوانینی زیرا قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بخشی از قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری[۱]، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و …که مراجعه و مشاهده آن ما را در آشنایی با حقوق بیمه ای خود کمک خواهد نمود .[۲]

۴-۱: بیمه های اجتماعی

تسلط و درک عمیق حقوق تامین اجتماعی فرع بر تسلط نسبی بر حقوق بیمه، علم آمار، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق عمومی، حقوق کار، علم اقتصاد و … می باشد. این شاخه نوپا گرایشی می باشد میان رشته ای، بدین توضیح که از هریک از علوم فوق الذکر بهره می برد و در عین حال نمی توان آن را زیرمجموعه یکی از شاخه های مزبور قرار داد. [۳]

 

بیمه های اجتماعی مجموعه ای از رشته خدماتی می باشد که به مقصود تامین رفاه عمومی یا مواردی از آن به نفع عامه یا طبقات معینی از جامعه صورت گیرد:

مانند خدمات بهداشتی و مالی و امثال آن و بودجه آن بصورت بیمه، تامین و تنظیم می گردد برای تامین اعتبار مالی این خدمات به کسانی که از اجرای بیمه منتفع می شوند یا دستگاههایی که برای بیمه شدگان اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامد های ناگوار مانند حوادث و سوانح، بیماری ها و دیگر خطرات مصون دارند. شواهد تاریخی نشان می دهد که اغلب، بروز این بحران ها، بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای می گذارد.

در این راستا تامین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد، می تواند تأثیر بسزایی در طرفداری از مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید، به نحوی که امروزه به جهت اهمیت[۱]– برای اطلاع از حقوق بیمه ای در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ لازم می باشد به مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون مراجعه گردد. عنوان فصل سیزدهم این قانون (ماده ۱۰۱ تا ۱۱۳) امین اجتماعی می باشد، اما مواد مربوط به تامین اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری محدود به این فصل نیست و در سایر فصول قانون نیز مواد پراکنده ای در ارتباط با تامین اجتماعی هست مانند بند ب ماده ۸، ماده ۱۸، بند دال ماده ۲۱، ماده ۵۰، بند ۴ ماده ۶۸، تبصره ۲ و ۳ ماده ۸۴، ماده ۸۵،ماده ۹۵ و ماده ۱۲۷٫مواد دیگری نیز هست که هرچند ارتباط مستقیمی با مقوله تامین اجتماعی ندارد اما بطور غیر مستقیم تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

[۲]– بادینی، حسن، صندوقهای بیمه ای و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه داخلی تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم، بهار۱۳۸۷٫

[۳]– پرتو، حمیدرضا، رژیم حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی وکلای دادگستری، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸، ص۳۰٫

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>