دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد امنیت بین المللی

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل شده است.
گفتار چهارم: قاچاق مهاجران غیر قانونی
آمیزه فقر در گوشه و کنار دنیا با جابجایی جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوششی برای سر کردن جریان مهاجرت است. این روند متناقض فرصتی استثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می دهد. بر طبق گزارش ۱۹۹۴ سازمان ملل، میزان قاچاق مهاجران غیر قانونی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست درصد آنها چینی هستند.
گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای
این فعالیت شامل قاچاق مواد درجه بندی شده سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنهاست. فروپاشی اتحاد شوروی، فرصتی بزرگ برای عرضه این مواد را فراهم آورد. در دهه ۱۹۹۰آلمان پیشرو این نوع قاچاق بوده است زیرا شبکه های جنایی از کشورهای عضو پیمان شوروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای از طرف سازمانهای بین المللی، گاه به روشهای دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد بالای رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای شرقی انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.
قاچاق هسته ای به منزله موضوع خطرناک و استراتژیک برای غرب می باشد که بالقوه دارای پتانسیل های قوی برای تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می باشد.
گزارش منابع متعدد حاکی از این است که تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارند توسط یک گروه جنایی و سایر گروه های دیگر در مراکز صنعتی برخی از کشورهای تازه استقلال یافته صورت گرفته است.
تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی را برای سرقت مواد هسته ای و فروش و توزیع آنها توسط گروه های جنایی فراهم آورده است. در حال حاضر رشد شبکه های قاچاق سلاح و مواد هسته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با تروریسم در نظر گرفته می شود.
گفتار ششم:قاچاق اعضای بدن
بر طبق گزارش ۱۹۹۴ سازمان ملل گزارشهای تایید شده ای از این نوع قاچاق در کشورهای آرژانتین، برزیل، هندوراس، مکزیک، پرو به دست آمده است که مشتریان آنها بیشتر خریداران آلمانی، سوئیسی و ایتالیایی هستند.
کنفرانس بین المللی تجارت اعضای بدن: فرهنگ، سیاست و اخلاق زیستی بازار جهانی که از ۲۶ تا ۲۸ آوریل ۱۹۹۶ در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برگزار شد و دانشگاهیان و متخصصان برجسته از سراسر جهان در آن شرکت داشتند، بر اهمیت این بازار رو به گسترش مهر تایید گذاشت.
این کنفرانس همچنین بر مرز باریک میان قاچاق تبهکارانه و تجارتی که با تشویق دولت صورت می گیرد تاکید کرد. برای مثال، براساس گزارش های ارائه شده به این کنفرانس، به نظر می رسد دولت چین فروش اعضای بدن اعدامیان را مجاز شمرده است. تعداد این افراد هر ساله بالغ بر صدها نفر است که عواید آن به موجب قانون به خزانه دولت واریز می شود. به نظر می رسد این قاچاق اهمیت ویژه ای در هند و مصر یافته است و مشتریان آن، بیماران ثروتمند خاورمیانه هستند. اکثر این اعضا، داوطلبانه در زمان حیات (یک کلیه، یک چشم) یا پس از مرگ افراد، توسط شبکه های قاچاق صورت می گیرد که مشتریان نهایی آن بیمارستان های بزرگ در گوشه و کنار دنیاست. این یکی از حلقه های اتصال فقر جهانی به تکنولوژی پیشرفته است.
گفتار هفتم:قاچاق مواد مخدر و روانگردان
سازمانهای مجرمانه فراملی، مخصوصاً سازمانهای قاچاق مواد مخدر، در سرتاسر مرزهای بین المللی به صورت نامحدود عمل می کنند. این سازمانها نوعاً از لحاظ ساختاری، قدرت، اندازه، حوزه جغرافیایی و دایره عملکردشان به شرکت های فراملی شروع شباهت زیادی دارند.
در دو دهه اخیر قاچاقچیان مواد مخدر، همانند بسیاری دیگر از گروه های مجرمین، از اقدامات درون مرزی به سازمانهای مجرمانه با دایره عملکرد وسیع روی آورده اند، که مرزهای ملی را چیزی بیش از موانع جزیی نسبت به اقدامات مجرمانه خودشان تلقی نمی کنند.
در حال حاضر مبارزه با معضل تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر با ورود مواد روانگردان صناعی – طبق کنوانسیون مواد روانگردان در سال ۱۹۷۱ – و مواد پیش ساز – مطابق جداول پیوست کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال ۱۹۸۸ – به گروه مواد تحت کنترل، با رویکرد فنی و حقوق جنایی ملی و بین المللی، به مراتب شدت یافته و در عین حال پیچیده تر شده است.
گفتار هشتم:پولشویی
پولشویی نوعی خدمت و فعالیت جانبی است که گروه های مجرم به وسیله آن منافع سرشار خود را به پول پاکیزه تبدیل می کنند. بنابراین، موضوع جرم مستقلی نیست و در بین همه گروه های مجرم شایع می باشد.
مطابق تعریف پلیس بین المللی، پولشویی عبارتست از:
هر عمل یا تلاشی که برای پنهان یا مخفی کردن منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی صورت می گیرد تا این منافع در ظاهر قانونی و مشروع جلوه داده شود.
به این ترتیب ماهیت، منبع، مکان و موقعیت دارایی های غیر قانونی تغییر می کنند. معمولاً مجرمان از طریق سرمایه گذاری های متعارف و پول کثیف را با گذرانیدن از کانال شبکه بانکی پاک می کنند و گاهی هم این پول ها را وارد یک سلسله عملیات اقتصادی پیچیده می کنند.
در عین حال چون پولشویی مستلزم ورود در عملیات مالی پیچیده است
، خود به سازمان مستقلی نیاز دارد که متفاوت از خود سازمان مجرم است.
بهرحال مرتکبان جرم پولشویی، برای مخفی نگهداشتن منشاء غیر قانونی درآمد ناشی از جرم عوامل خیلی پیچیده ای را طی می کنند به طوریکه احراز ارتکاب جرم مقدم یا منشاءبسیار مشکل می شود. از اینرو علاوه بر منشاء باید مستقلاً جرم شناخته شود و صرف پولدار شدن بدون منشاءقانونی مشخص، که با شروع پروسه پولشویی پیوسته است، آغاز فرایند پولشویی تلقی گردد.
گفتار نهم: تروریسم
در بسیاری از کتابهاتروریسم را جزء جرائم سازمان یافته محسوب ننموده بودند ولی نگارنده بر این عقیده است که اگر تروریسم با هدف کسب سود مالی صورت نمی گیرد و مبنای اقتصادی ندارد و بر پایه ای ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است ولی از بسیاری جهات تعاریف ارائه شده درموردجرائم سازمان یافته را در خود دارد از قبل وجود سلسله مراتب در گروه و مدت دار بودن جرائم ارتکابی و… وانگهی بسیاری از گروه های تروریستی هستند که برای تامین منابع مالی خود اقدام به انجام جرائم سازمان یافته می کنند که در بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم نمود.
تروریسم عبارتست از هدایت اعمال خشونت آمیز با قصد قبلی یا تهدیدات خشونت آمیز که از سوی اعضای گروه های سازمان یافته اعمال می شود. در نتیجه انجام یک عمل خشونت آمیز انفرادی از سوی یک فرد خاص تروریسم به حساب نمی آید. در نتیجه تغییراتی که در وضعیت امنیت بین المللی بود آمده، سناریوهای متعددی پا به عرصه وجود گذاشته است و گروه های تبهکار و تروریست برای فراهم کردن کالا و اجناس یا خدمات مورد نظر خود با یکدیگر هم پیمان می شوند.
تروریسم بین المللی یکی از زشت ترین جنایاتی است که حقیقتاًبه قلب مردمی که در هرگوشه از جهان زندگی می کنندضربه می زند.طبیعت کور آن به حیات و جسم قربانیان بیگناه صدمه می زند.
گفتار دهم:دزدی دریایی
در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود.برخی این جرم راقدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.

از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید «۱۷۵۱ مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای ۱۹۸۴ الی ۱۹۹۹ در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید ۱۷۵۱ مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای ۱۹۸۴ الی ۱۹۹۹ گزارش شده است که اکثر این موارد در خاور دور (به ویژه دریای جنوب چین)، آمریکای جنوبی، کارائیب، اقیانوس هند، و آفریقای غربی و شرقی رخ داده اند. دلیل افزایش این موارد را باید در عوامل متعددی دانست، از قبیل تعداد کم کارکنان در کشتی هایی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کار می کنند و در نتیجه نیاز زیادی به نیروی انسانی ندارند و آسیب پذیر هستند، عدم حمایت دیپلماتیک کافی توسط کشورهایی که پرچم آنها صرفاً برای تسهیل فعالیت از سوی صاحبان کشتی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز وجود کشورهای فقیری که از مرز ساحلی وسیعی برخوردارند بطوریکه حتی قادر به حفاظت از آبهای ساحلی خود هم نیستند چه برسد به اینکه بخواهند دامنه حفاظت خود را به آبهای آزاد مجاور هم سری بدهند.
بهترین مورد و دلیل برای توصیف بوجود آمدن و افزایش دامنه دزدی های دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی هم همان مواردی است که در آخر پاراگراف قبل عنوان شده است.سومالی کشوری است با بیش از ۳۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی با اقیانوس هند و دریای سرخ که بیشترین مرز دریایی را در میان تمام کشورهای آفریقایی داراست و دیگر اینکه این کشور از اوایل دهه نود قرن گذشته فاقد دولت مرکزی قدرتمندی بوده است و کشوری بسیار فقیر است که علیرغم حضور نیروهای دریایی بسیاری از کشورها برای تامین امنیت کاروانهای تجاری خود باز هم عملیات دزدی دریایی همچنان وجود دارد.
این جرم در ماده چهارده کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریاهای آزاد و ماده صد و یک کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیش بینی شده است و بر طبق ماده فوق الذکر تعریف دزدی دریایی چنین است:
الف) هر اقدام خشونت آمیز یا توقیف غیر قانونی یا غارت و تاراج که با اهداف مجرمانه از سوی کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا اموال یا اشخاص سوار بر آنها ارتکاب یابد.
۲- علیه کشتی، هواپیما یا اشخاص و اموالی که در قلمرو هیچ کشوری قرار ندارد ارتکاب یابد.
ب) هر گونه مشارکت عمدی در راه اندازی یک کشتی یا هواپیما با علم به اینکه دزدی شده است.
ج) هر گونه تشویق یا تسهیل عمدی اعمال مذکور در بندهای الف و ب.
بخش ششم:گروه های عمده سازمانهای جنایی
گفتار اول:مافیا:
گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.
دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا» از سال های اول دهه ۱۹۶۰ مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین کرده است.
در اوائل دهه ۱۹۶۰ بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.
مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.
در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه ۱۹۵۰، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند. در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای ۱۹۲۰ الی ۱۹۳۳ را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:
الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال ۱۹۰۷ به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال ۱۹۳۶ به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.
ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال ۱۸۹۷ در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال ۱۹۶۲ در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.
ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.
د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.
هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال ۱۹۲۴ به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال ۱۹۳۱ به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.
گفتار دوم: یاکوزا
این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای ۱۶۵ هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود. رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون نامیده می شوند.
بهر حال]]>