دانلود : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه […]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

نامه های بین المللی سایر اصول و رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت می باشد و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن می باشد استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.[۱]

دیدگاه اخیرکه اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ حمایت می گردید، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولت های سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.[۲]

مخالفات این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدویت های مجاز که از طرف نظریه پردازان آن نیز اذعان شده می باشد اظهار دارند که پذیرش این نظریه مسلتزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه می باشد که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولت ها نمی توانند در زمینه- های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه ومقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیر انسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی گردد که با اتباع خودنیز به همین صورت رفتار می کند.

در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیر انسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح گردد بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی می باشد واز نظر حقوق بین المللی بشر موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور را فراهم می کند.

معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی می باشد. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین- المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچ- گونه تعریفی دراین زمینه ارائه نداده می باشد، با این وصف براساس دکترین و رویه و عملکرد دولت ها مقصود از این معیار آن می باشد که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را[۱]-Ian Brownlie Principles of public International low.( Oxford university press 2003)p 509

[۲]-همچنین نک رابرت بلدسو و بوسلاو و بوسچک فرهنگ حقوق بین المللی ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا چاپ اول ( تهران قومس ۱۳۷۵) ص ۱۷۷

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>