دانلود : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از راه ویژگی های سه مفهوم دین، معنویت و اخلاق میتوان به ارتباط و حدود و ثغور آنها پی برد. ویژگی هایی مانند ارواح، موجودات و نیروهای فرا طبیعی، قدرتهای برتر، امر قدسی نشان دهنده ی این مطلباند که تمام ادیان به گونهای به بعد غیر مادی عقیده دارند و بدون چنین بعدی حرف زدن از دین بی معناست. شاید بتوان گفت که یکی از اهداف اصلی دین این می باشد که بشر بتواند از تمام نیروهایی که مانع ارتباط او با خدا میشوند، رهایی بیابد. مرکز و قلب   معنویت حالتی اسرار آمیز و پویا دارد و میتوان گفت دارای یک بعد غیر مادی و ماورایی می باشد که در پی یک معنا و وجودی فرا تجربه می باشد و معنویت موقعیتی برای فراتر رفتن از خود و ایجاد حس تعالی، رازگونه، هیبت، و درست هر یک از این اصطلاحات چاپ شده می باشد . در حالی که مذهب به شکل سنتی به اعتقادات و باورها و مقدسات « خدا ، تعالی ، مکتب ، کتاب های مقدس » مرتب با اگوی معانی و رواج آن در یک حوزه ی تاریخی یا فرهنگی     می باشد . اما معنویت به حوزه باورها اعتقادات شخصی وابسته می باشد . (اسلاتری،۲۰۰۶)

رابرت ناش به توضیح بهتر و واضح تری در این مورد پرداخت ، مبنی بر اینکه : « مذهب » شامل یک ساختار و قانون می باشد ، در حالی که معنویت می تواند جنبه شخصی داشته باشد . مذهب با آن چیز که که با دیگران انجام می دهیم ، ارتباط مستقیم دارد ، در حالی که معنویت آن چیز که ما با خودمان انجام می دهیم ، به عبارتی می توان گفت که مذهب جنبه اعتقادی عمومی و جامع دارد و معنویت جنبه شخصی دارد . مذهب می تواند به عنوان « سر » و معنویت به عنوان « قلب » معرفی گردد . پس « درک معنویت » برای ما بسیار سخت می باشد .

مفهوم معنویت از ارتباط با مهارت های تفکر و تامل و تنها وابسته به ارتباط با خدا، گسترده تر می باشد. (بیگر،۲۰۰۳  , لوییس داف  ۲۰۰۳ ) نیز ارتقاء کیفیت ذهن و قلب دانش آموز را تعریف مناسب تری برای تربیت معنوی می داند. از این طریق، کل شخصیت دانش آموز تحت تاثیر قرار گرفته و بین ابعاد فیزیکی، هیجانی، هوشی و معنوی او توازن و هماهنگی ایجاد می گردد. از نظر وی نیز تمرین های معنوی صرفاً بخشی از قلمرو برنامه درسی نیستند، بلکه می توانند در همه ی قلمروهای یادگیری به کار روند.( اشعری و همگاران،۱۳۹۱ )

فوکو بر این باور می باشد که معنویت مجموعه ای از کاوش ها، کارها و تمرین هایی می باشد که منجر به مراقبه می گردد، کارهایی مانند خالص کردن خود، ریاضت و در نظر داشتن روح که این اعمال در قالب دانش و آگاهی نیستند بلکه بخشی از وجود فرد هستند که به مقصود کسب و رسیدن به حقیقت بکار برده می شوند. براساس این گفته، می توان نتیجه گرفت که حقیقت چیزی نیست که فرد بتواند به آسانی به آن نایل گردد بلکه برای رسیدن به آن نیاز می باشد که فرد به تغییر و اصلاح درونی خود بپردازد و این یک مسئولیت متقابل می باشد .از یک سو حقیقت موجب سعات و نیکبختی دارای دغدغه های غایی هستند.  از سوی دیگر، واگان با نام بردن از مفهومی تحت عنوان بلوغ معنوی معتقد می باشد که این ویژگی ناظر بر فهم دیگران و همدلی با آنها، صرف نظر از جنسیت، سن و قومیت و عقیده و نیز تکریم گذاشتن به همه ی اشکال زندگانی می باشد. همچنین آنها اشاره دارند که ویلبر (۲۰۰۲) با استناد به مفاهیم و تعاریف ارائه شده در مورد معنویت، ویژگی های مشترک این تعاریف را بدین توضیح معرفی می کند:

  • ) معنویت اصولاً مستلزم بالاترین سطح رشد و تکامل فرد در ابعاد مختلف رشد شناختی، اخلاقی، عاطفی و بین فردی می باشد.)
  • نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

  • ) معنویت دارای خط سیر رشد و تحول خاص خود می باشد.)
  • ) معنویت در هر درجه از رشد، به مثابه نوعی توجه (مثلاً باز و گشوده بودن نسبت به مبدا غایی) می باشد.
  • ) معنویت ملازم با اوج تجربه ی انسانی می باشد. به اعتقاد ویلبر، یک دیدگاه جامع و یکپارچه از معنویت شامل و در بردارنده همه ی خصوصیات از پیش گفته می باشد.)

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>