دانلود : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می گردد و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر می باشد که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم می باشد. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار می­گردد.

لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده ۴۲)[۱] کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.

«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور می باشد که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. ۲

درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا حصری می­باشد و همچنین با در نظر داشتن ماده ۷۲۶ ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده می باشد به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت می باشد، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می گردد و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن می باشد عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما   در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به اقدام شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق می­یابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی اقدام شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.

شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام می­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمی­کند.

«نوع رفتار شرکاء ممکن می باشد با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» ۱

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده ۴۳ محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه می­گردد اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به اقدام هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت می باشد.

شریک در قسمتی از سرمایه­گذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم می باشد در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. ۲

۱- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر اقدام او تخفیف می دهد.

۲– صانعی، پرویز، پیشین، ص ۵۶۳٫

۳– ـآقائی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۹۴٫

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۱– نوربها، رضا، پیشین، ص ۲۱۴٫

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>