خرید پایان نامه مدیریت : مسئولیت پذیری

<![CDATA[

پایان نیز راهکارهایی بر ای جلوگیری از بروز فساد را به این شرح بیان می کنند:
۱٫ تشکیل واحدی مستقل از مسئولان برای انجام دادن خریدهای دولتی به شکل حرفه ای؛
۲٫ شفاف سازی، گسترش فضای رقابتی . و اهمیت ساده سازی قوانین،
۳٫ استفاده از قیمت های ب ین المللی و استاندارد شده ، ۴ گسترش و تقویت تعهد سیاسی به مثابه مهم ترین جزء(Chr. Michelsen Institute / CM, 2002).
متجاک درمقاله مبارزه بافساددرتدارکات دولتی به بررسی اهمیت مناقصه وفرایندآن می پردازد.اومی گوید،”بایدبه ترکیب شفافیت، کارایی، به صرفه بودن، مسئولیت پذیری وپاسخگویی درنظام خریدهای دولتی توجه شود”(Matachak,2005).
به نظراو،چون خریدهای دولتی یکی اززمینه های کلیدی تعامل مالی بخش دولتی وخصوصی است ،درصدرفعالیت های فسادآمیزورشوه آلودقرارمی گیرند.اوروندخریدهای دولتی رادرسه مرحله خلاصه می کندووجودفساددرهرمرحله رابشرح زیرتوضیح می دهد:

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۱-برنامه ریزی وبودجه ریزی :دراین مرحله نوع کالای موردنیازومقدارآن که ممکن است منشاء فسادباشد،تعیین می شود،به طوری که مجریان می توانندبادریافت رشوه کالایی راانتخاب کنندکه مورداحتیاج نیست یامقدارآن رابیش ازنیازبرآورده کنند.
۲-درخواست تدارکات :این مرحله شامل تدوین درخواست ،اسنادمناقصه وارزیابی است.دراین مرحله ،معیارهای ارزیابی ممکن است به نفع فردیاجریان خاصی نوشته شود،همچنین امکان دارددراین مرحله شرایط مناقصه محدودایجادشودیاترک تشریفات مناقصه رخ دهد.
۳-انتخاب برنده واجرا:دراین مرحله نیزامکان تغییرات درمفادقراردادوافزایش هزینه ها،تحویل کالای دارای کیفیت پایین ترومتفاوت باقراردادونبودنظارت براجرا،به مثابه زمینه های فساد،مشاهده می شود.
درپایان نیزبیان داشته که ،برای جلوگیری ازفساد،بایددرهرمرحله اقدامات مناسب باآن مرحله انجام شود.امااصول کلی مبارزه بافسادعبارت اند از:وضع استانداردهای عالی اخلاقی برای مسئول تهیه تدارکات ،افشای دارایی های مقامات دولتی ،وجودقوانین آزادی اطلاعات ،وجودنهادهای نظارتی ،تقویت نهادهای مدنی مستقل بعنوان ناظران غیردولتی .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان بین الملی شفافیت ،درگزارشی تحقیقاتی باعنوان مهارفساددرتدارکات دولتی به مسئله فساداقتصادی ،زمینه های ایجادوراهکارهای مبارز باآن درمناقصه های دولتی پرداخته است .بنابه نظرکارشناسان این سازمان ،خریدکالاها،نیروی کارودیگرخدمات بخش دولتی ،به تنهایی به طورمتوسط بین ۱۵تا۳۰درصدازتولیدناخالص داخلی رادربرمی گیرد.این حجم بالاازتولیدناخالص ملی ودرنتیجه گسترهءمالی بالا امکان وسوسه برای سوءاستفاده وافزایش فسادرافراهم می کند،به طوری که زیان فسادمعمولا بین ۱۰تا۲۵درصدودربعضی ازموارد۴۰تا۵۰درصدبالاترازارزش تخمینی قرارداداست . بنابراین گزارش رودخریدهای دولتی اغلب پیچیده وشفاف دراین روندمحدوداست.کارشناسان این سازمان باتقسیم انجام روندمناقصه درپنج مرحلهءمجزابه چگونگی شکل گیری فساددرهرمرحله اشاره می کنندودرادامه می گویندکه: دوری ازمناقصه های عمومی وحرکت به سمت مناقصه های محدود،وجودمحدودیت دسترسی به اطلاعات ووجودرانت اطلاعاتی وهمچنین نظارت نکردن مراجع مسئول ،درکنارکمبودیا نبود شفافیت (درقوانین وآیین نامه ها )گشترش فساددراین بخش رابه همراه دارند (۲۰۰۶).
همچنین بانک توسعه ءآسیایی باهمکاری سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی درپژوهشی،باعنوان مهارفساددرتدارکات عمومی، درآسیاواقیانوسیه اقدامات لازم برای مهارفساددرمناقصه های عمومی رابه شرح زیربررسی کرده اند:
۱-وضع قانونی شفاف،رقابتی وجامع برای مناقصه های عمومی بعنوان پیش شرط
۲-نظارت دقیق برمراحل خاصی ازمناقصه(مانندارزیابی نیاز،تعریف مشخصات فنی واجرای قرارداد)که احتمال وقوع فساددرآ ن هابیشتراست.
۳-استانداردسازی وشفاف سازی اسنادمناقصه (واضح،مختصرودردسترس همگان قرارداشتن).
۴-تعیین سازوکارهای دقیق ومشخص برای برگزاری مناقصه درشرایط محدودیاترک تشریفات مناقصه.
۵-سازماندهی افراددخیل درمناقصه ها واطمینان ازصداقت ودرست کاری آنان .

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *