توسعه محصول جدید

<![CDATA[

خود این صنایع می باشد . درحالیکه مواد فعال مورد استفاده در صنایع دارویی از کارخانجات شیمیایی تهیه می کردند. همچنین در فرایند تولید واکسن مراحلی از کشت میکرو ارگانیسم مورد نیاز است که خود باعث افزایش احتمال آلودگی در مراحل تولید می شود. و نهایتا آنکه محصول نهای استریل نمی شود و در مرحله فرمولاسیون احتمال آلودگی بسیار زیاد است . (دکتر سعید عطایی, ۱۳۸۹)
هپاتیت اصطلاحات به بیماریهای حاصل از التهاب کبد گفته می شود . زردی (یرقان ) در واقع یک ظهور بالینی برای عدم عملکرد صحیح کبد بوده که در اثر دفع ناقص رنگدانه های صفراوی از سلولهای کبدی آسیب دیده ایجاد شده و باعث تغییر و کدری پوست و بافتهمبند چشم به زردی و دفع ادرار تیره رنگ می گردد.
اپیدمی یرقان (هپاتیت ) سالها پیش بوسیله boby lonioms توصیف گردید ، اما عنوان بدون بیماری و درگیری کبد در مبتلایان به آن در اواخر قرن نوزدهم شناخته شد . در سال ۱۸۸۵ بوین ، وجود نوعی از هپاتیت را که از تزریق انتقال مییافت برای اولین باردر افراد گیرنده واکسن آبله مرغان که از لنف انسان تهیه شده بود ، گزارش کرد . پس از آن وقوع زردی در افراد دریافت کننده سرم از کسانی از سرخک و اریون بهبود یافته بودند نیز مشاهده شد و از این رو سرم به عنوان واسطه انتقال معرفی می گردید.
تلاش های اولیه برای شناخت ویروس هپاتیت ب ، به علت عدم رشد ویروس در کشت سلول و فقدان میزبان مناسب آزمایشگاهی با شکست روبرو شد تا زمانیکه بلابرگ در سال ۱۹۶۵ در حین آزمایش بر روی هزاران نمونه خون جهت بررسی صفات پلی مورفیک موروثی در مناطق جغرافیایی مختلف ، به طور اتفاقی آنتیژنی در خون یک فرد استرالیایی کشف کرد و آن را آنتی ژن استرالیایی نامید . در سال بعد ، ارتباط بین این آنتی ژن و ابتلا به هپاتیت سرمی مشخص گردید.
در سال ۱۹۷۵، دانشمند به نامDane به وسیه میکروسکوپ الکترونی ، ویریون کامل ۴۲ نانوتری را مشاهد ه نمود که سطح این ویریون با انتی بادی علیه آنتی ژن استرالیایی واکنش نشان میداد . اهمیت این ویریون در ایجاد هپاتیت ب، با کشف آنتی ژن نوکئ.لکسیدی ویروس مورد تائید قرار گرفت و بر اساس بررسی های اپیدمیولوژیک شاخص های سطحی نوکلئولپیدی یادشده مشخص گردید که ویروس مورد نظر یک پاتژرن شایع در انسان است و کمتر از نیمی از جمعیت جهان با این ویروس در تماس هستند. عفونت مورد نظر در ۱۰- ۵ درصد بالغین مزمن می گردد ، درحالیکه شانس مزمن شدن آن در نوزادان به ۹۰ درصد هم می رسد . با روشن شدن این موضوع که آنتی بادی علیهHBSAg خنثی کننده ویروس است . مطالعه جهت تولید واکسن آغاز گشت و HBS Agبدست آمده از سرم انسان و پس از آن نوع نوترکیبی آن به عنوان واکسن مورد استفاده قرار گرفت.(دکتر محمدرضا آقاصادقی, ۱۳۸۹)
انستیتو پاستور ایران به موجب قراردادی میان ایران و فرانسه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۲۰ در ایران افتتاح گردید. عبدالحسین فرمانفرمائیان قسمتی از باغ های ملکی و مسکونی خود را در آن روزگار در کنار شهر تهران و متصل به خندق شهر را وقف کرد و نیمی از هزینه ساخت ساختمان آزمایشگاه های انستیتو را نیز پرداخت نمود (تاریخچه خدمات ۵۰ سال ….۱۶) از همان ابتدا این انستیتو مبادرت به ساخت واکسن هایی نمود که کشور به آن ها نیاز داشت بعد از جنگ جهانی دوم مجدداً این بنا تجدید ساخت گردید و بیمارستان نیز جهت درمان هار گزیدگان کشور در آن تاسیس گردید واکسن هایی که از ابتدا در این انستیتو ساخته و تحویل ایران شدند عبارتند از واکسن های آبله، ب ث ژ، واکسن های ضد هاری، واکسن حصبه و واکسن وبا هب تدریج با پیشرفت زمان، این انستیتو نیز به توسعه بهداشت در ایران همت گماشت. دانش آموختگان بزرگی را در رشته های مختلف علوم پزشکی به ایران تحویل داده ایست. ضمن آنکه موسسه در کلیه موارد مهم کشوری نظیر شیوع بیماری های حصبه، آبله و نیز تاعون نقشی انکار ناپذیر در ریشه کنی این بیماری ها در کشور داشته است. (قدسی, ۱۳۵۰) در حال حاضر این انستیتو با داشتن بیش از ۱۰۰۰ کارمند و ۲۱۹ عضو هیات علمی و توسعه سازمانی در زمینه تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی از معتبرترین مراکز علمی ایران و خاور میانه بوده و علاوه بر پیشبرد امور علمی و ارتقای سطح دانش کشور و نیز فعالیت راهبردی در زمینه جلوگیری از اپیدمی بیماریها،تولید کننده بیش از ۲۰ فراورده مختلف بیولوژی اعم از کیتهای تشخیصی نظیر کیتهای تشخیص تب مالت و ایدزمحصولات دارویی منحصر به فرد تزریقی نظیر لیدوکائین، کلروپتاسیم و …. بوده،تولید کننده منحصر به فرد واکسن ب ث ژ در کشورهای منطقه بوده و همچنین تنها تولید کننده فراورده های نو ترکیب نظیر استرپتوکیناز و اریتروپویتین است. این انستیتو در حال حاضر تک کارخانه تولید کننده واکسن هپاتیت ب را در بین کشورهای خاور میانه را داراست که هنوز تمهیدی نسبت به صادرات آن به سایر کشورها نیاندیشیده و صرفاً تولیدات آن دارای مصرف داخلی است. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
مروری بر پژوهشها :
حیدر علی هومن و علی عسگری در تحقیقی در مورد تحلیل عاملی، تحت عنوان تحلیل عاملی: دشواریه
ا و تنگناها(۱۳۸۴) به بررسی این شیوه پیشرفته آماری پرداخته و ایرادات این روش و همچنین مشکلاتی که استفاده کنندگان از این
روش با آن روبرو هستند را برشمرده اند. در عین حال نویسندگان این مقاله بر این نکته اشاره داشته اند که وقتی تحلیل عاملی برای داده های چند ارزشی مانند داده های طبقه ای مرتب شده به کار می رود نتایج تورش داری به دست می دهد. همچنین ایشان چرخش متمایل را بر چرخش متعامد ترجیح داده و قویا آن را توصیه می نمایند. در زمینه انجام کاربردی تحلیل عاملی، رضا دریساوی بهمنشیر، عبدالحسین بافنده و فضل الله عزیزی در مقاله ای با عنوان بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفده از تحلیل عاملی، عوامل موثر در امر صادرات غیر نفتی را در دو حوزه درون استانی و برون استانی را مورد تحلیل عاملی قرار داده و پیشنهاداتی برای رفع این موانع و مشکلات مطرح می نمایند.

محمد حسن فطرس و ابوالفضل نجارزاده در مقاله ای به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی(۱۳۸۹) در طی سالهای ۱۳۴۰-۱۳۸۵ پرداخته اند. آنها برای این موضوع ۸ متغیر را برای توسعه مالی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته اند که برای رسیدن به توسعه بازارها و واسطه های مالی به رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد نیاز است.
حجت اله نیکخواه و نامدار صیادی در مقاله ای با عنوان بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی انجیر در استان لرستان (۱۳۸۴) به بررسی بازار انجیر در استان لرستان پرداخته و با استفاده از تکنیک markup که بیان می کند تقاضای مصرف کننده عامل تعیین کننده در ارتباط بین قیمتهای خرده فروشی و مزرعه است، به تحلیل وضعیت این بازار پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصلی بودن درآمد باغ، امکان انبارداری، انجام بسته بندی، درجه بندی محصول و میزان عملکرد در واحد سطح دارای اثر مثبت و فاصله تا نزدیکترین مرکز فروش اثر منفی بر روی قیمت دریافتی دارند. همچنین میرعبداله حسینی و زورار پرمه در مقاله ای با عنوان ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران (۱۳۸۳) با استفاده از نسبتهای تمرکز (CRI) و شاخص هرفیندال به بررسی این بازار پرداخته است. و به این نتیجه رسیده است که شرکای وارداتی فرش ایران از ثبات برخوردار نبوده اند و طی سالهای گذشته به طور پیوسته از قدرت چانه زنی ایران با شرکای وارداتی فرش دستبافش کاسته شده است. این محقق پیشنهاد کرده صادرکنندگان فرش را به جای صادرات به کشورهای واسطه ای به خود کشورهای هدف (حدود ۲۰ کشور) صادر نمایند.
دکتر جعفر عبادی و محمدنبی شهیکی تاش در تحقیقی با عنوان بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی با استفاده از تکنیک آنتروپی(۱۳۸۳) به ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان- سنگ مرمر- سنگ تراورتن و رخام- سنگ گچ – سیمان پرتلند- محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) می پردازد. نتایج تحقیقات آنها بیانگر آن بود که سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی، رضایت بخش نیست.
ابراهیم عبدلی و مسعود تبادلی نیز در تحقیقی با عنوان اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی استان اردبیل با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی(۱۳۸۸) به بررسی کشورهای پیرامون این استان پرداخته و با استفاده از تکنیک TOPSIS کشور آذربایجان را جهت صادرات محصول سیب زمینی تعیین نموده اند.
در خصوص تبیین استراتژی دکتر سیدمحمد سیدحسینی و دکتر سیدجواد ایرانیان مقاله ای بنام استراتژی توسعه محصول جدید رویکردها و یافته ها (۱۳۸۳) به رشته تحریر درآورده اند. ایشان ادبیات توسعه محصول را به ۴ بخش بازنگری محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید، عوامل متمایز کننده در تحقیقات توسعه محصول جدید، شناسایی مقروضات مهم در تحقیقات توسعه محصول و مطالعات خاص گرایان در توسعه محصول جدید تقسیم نموده اند. از نظر ایشان در توسعه محصول جدید موضوعات راهبردی نظیر ارتباط بین توسعه محصول جدید و راهبرد شرکت، گرایش راهبردی، بازاریابی و فناوری و نیز موضوعات پروژه ای شامل فرایند توسعه محصول جدید اندیشه کاهش دادن عدم اطمینان به عنوان هدف اصلی پروژه فعالیتهای توسعه، کارکنان و اطلاعات سازمانی دارای اهمیت و نیز ارتباط درونی نزدیکی با یکدیگر هستند.
دکتر طهمورث حسنقلی پور و هاشم آقازاده نیز در مقاله ای با عنوان برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط (۱۳۸۴) به بررسی تفاوتهای میان برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانهای بزرگ و کوچک پرداخته و به طور مفصل سه نوع مدل برنامه ریزی استراتژیک جهت سازمانهای کوچک بنامهای مدل استراتژیک پایه ای – کارترومک نامارا، برنامه ریزی استراتژیک مازور و برنامه ریزی استراتژیک فرای واستونر را تشریح می نماید.
در این خصوص آقایان پرویز تویه و علی بیادی با راهنمایی دکتر منوچهر منطقی پایان نامه ای بنام تدوین راهبرد مناسب برای ورود به بازارهای منطقه (۱۳۸۵) را به رشته تحریر درآورده، با استفاده از شاخص های کلان نظیر تولید ناخالص کلی، درآمد ملی و … به مقایسه کشورها پرداخته و جهت تولید و صادرات تلویزیون صنام با استفاده از روش آنتروپی و AHP، به ارزیابی شاخصها پرداخته و کشور پاکستان را به عنوان بازار هدف معرفی و به تدوین استراتژی جهت صادرات این کالا به آن کشور پرداخته اند.
سید محمود قوچانی و فاطمه کاظمی در مقالهای با عنوان کاربرد ماتریس SPACE (2012) به بررسی کامل این ماتریس، چهار عامل تعیین کننده آن، نحوه محاسبه عوامل و چهار منطقه ماتریس پرداخته، استراتژیهای هر قسمت را به طور کامل تشریح نموده اند.
۲ محقق دیگر به نامهای تورلاک و شانل در مقاله ای با عنوان چارچوب فرمولاسیون استراتژی دیوید(۲۰۰۷)، به بررسی و ارزیابی استراتژیک خطوط هوایی ترکیش ایر پرداخته و از ترازنامه و گزارش حسابداری جهت اید ارزیابی استفاده نموده اند.
سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای تحت عنوان هپاتیت ب(۲۰۱۲) به تشریح این بیماری پرداخته، این بیماری را ۱۰۰ برابر عفونی تر از بیماری ایدز معرفی کرده، انتشار اندمیک آن را مورد بررسی قرار داده و خاورمیانه را یکی از مناطق اندمیک این بیماری معرفی می نماید.
سازمان یونیسف در گزارشی تحت عنوانگزارش دارو و درمان ایران(۲۰۱۲)، در تابلویی تحت عنوان رتبه بندی محیط تجارت دارویی آفر
یقا و خاورمیانه و جایگاه کشورهای
این حوزه را در این صنعت مور مداقه قرار داده جایگاه ایران را در رده ۵۰ ارزیابی می کند در حالی که برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین از وضعیت بهتری در این تجارت برخوردارند.
دکتر سعید عطایی در مقاله ای با عنوان جایگاه صنعت واکسن در اقتصاد ایران و جهان، (دکتر سعید عطایی, ۱۳۸۹) به بررسی وضعیت ساخت واکسن در جهان پرداخته، دلایل زیاد بودن هزینه های تولید واکسن را برشمرده و تاکید بر ادامه و توسعه این صنعت در ایران دارد.
دکتر مهبودی نیز در مقاله ای بنام جایگاه بیوتکنولوژی در ایران(جایگاه بیوتکنولوژی در ایران, ۱۳۷۷)، به تحلیل وضعیت این صنعت در ایران و جهان پرداخته و پیشنهاداتی از قبیل ایجاد تمرکز در تصمیم گیری، رفع کمبود نیروی انسانی لازم، ایجاد احساس رقابت بین المللی و … را مطرح نموده است.
روش تحقیق:
مقدمه
جمع آوری و تحلیل داده ها در مورد موضوع پژوهش یکی از اصلی ترین مراحل هر تحقیق می باشد. با توجه به اینکه جهت تدوین استراتژی نیاز به داده های جامع و کارآمد می باشد، لذا جمع آوری اطلاعات به صورت مناسب می موثرترین گام در انجام پژوهش است. در این پژوهش، اطلاعات ازطریق پرسشنامه گردآوری گردید.
این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب و تدوین استراتژی صادرات برای این محصول، صورت گرفته است.در این فصل توضیحات لازم در خصوص جامعه پژوهش، روش پژوهش، ابزار پژوهش،روش گردآوری داده ها، مکان و زمان مطالعه، روش تحلیل داده ها ارائه می گردد.
جامعه پژوهش:
با توجه به آنکه جامعه آماری به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده مشترک باشندو با عنایت به موضوع تحقیق که بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب در انستیتو پاستور ایران می باشد، لذا جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران می باشند.تعداد کل مدیران درگیر ساخت واکسن هپاتیت ب ۳۵نفر و تعداد کارشناسان شاغل در این قسمت۷۰۰ نفر می باشند که به عنوان جامعه آماری شناخته می شوند.
حجم نمونه:
پژوهش اغلب با یک یا چند مسئله و یک یا چند سوال آغاز می شود. پژوهشگر به منظور دسترسی به پاسخ سوال یا حل مسئله، به برنامه ریزی پژوهش اقدام می کند. هنگام برنامه ریزی نخستین سوالی که پیش می آید حجم یا اندازه نمونه مورد نیاز است.اندازه نمونه در نتایج پژوهش اثر تعیین کننده ای دارد. با توجه به جامعه آماری و با توجه به نوع تحلیل که تحلیل عاملی اکتشافی بوده، هرچه تعداد متغیرها بیشتر باشد، حجم نمونه نیز باید بیشتر باشد. به عنوان مثال، گورسوچنسبت ۵ نمونه(پاسخگو یا آزمودنی) به ازای هر یک متغیر را اشاره کرده و معتقد است که حجم نمونه هرگز نباید از ۱۰۰ کمتر باشد. (Lingard H. C. & Rowlinson S., 2006)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرمدی و همکاران نیز بیان میدارند که تعداد نمونه باید ۴ تا ۶ برابر تعداد گویه ها باشد. ( سرمد،زهره؛و همکاران, ۱۳۸۸)
با عنایت به مطالب فوق با عنایت به این که ۲۶ متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نظر گورسوچ ۱۳۰ پرسشنامه می باید توزیع می گردید که تعداد ۱۳۱ پرسشنامه بین کارکنان، مدیران و اعضای هیات علمی شاغل در بخش تولید واکسن هپاتیت ب انستیتو پاستور ایران توزیع گردید و پس از دریافت پاسخ با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای موجود در پاسخ نامه پرداخته شد که نتایج آن در فصل بعد تشریح خواهد شد.
روش نمونه گیری:
با توجه به اینکه در این پژوهش جامعه مورد پژوهش از گروه های کوچکتر و متجانس تری تشکیل یافته اند، برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا جامعه کارکنان شاغل در مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران به سه طبقه کارکنان ، کارشناسان، و مدیران تقسیم شدند. نتیجه نمونه گیری تصادفی در شکل زیر مشخص گردیده است:
شکل ۴روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
در پژوهش انجام یافته جهت جمع آوری اطلاعات لازم پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. برای بدست آوردن شاخصهای مهم صادرات واکسن هپاتیت- ب و اندازه گیری میزان اهمیت آنها پرسشنامه ای تهیه (پیوست۱) و در بین ۱۳۱ نفر از مدیران، کارکنان و ریاست مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران، توزیع گردید.
با توجه به اینکه نرم افزار مورد استفاده در این تحلیلSPSS می باشد،این نرم

]]>