تحقیق رایگان درمورد محصولات کشاورزی

<![CDATA[

شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود. مفهوم ریسک، در تئوری احتمالات ریشه داشته و بالطبع از بخت آزمایی و شرط بندی نشأت گرفته است. به طور کلی هر تلاش و هر حرکت بشری، ریسکهای را در بر دارد. در زندگی روزانه، بعضا با موقعیتای متغیر رو به رو می شویم که اغلب در بر گیرنده فاکتورهای نا شناخته، غیر منتظره، خوشایند یا ناخوشایند و غالباً غیر قابل پیش بینی می باشند.
تعاریف دیگری از ریسک :
ریسک، احتمال وقوع یک خسارت (ضرر) است.
ریسک، انحراف در پیشامد هایی می باشد که باید در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد.
ریسک، یک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعیین می کند.
ریسک، عبارتست از واریانس توزیع احتمال وقوع تمامی پیامدهای ممکن یک عمل با مسیر ریسک زا.
ریسک، امکان تحمل ضرر و آسیب است.
تعریف استاندارد AS/NZS-4360 از ریسک به صورت زیر است:
“شانس روی دادن واقعه ای که بر اهداف تأثیر خواد داشت.”
تعریف استاندارد ISO/IEC Guide73: “ریسک به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامدهای آن تعریف می شود.”
پریتچارد دو تعریف از ریسک ارائه می دهد: تأثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تأثیر بگذارند. و همینطور، میزان قرار گرفتن در معرض رویدادهای منفی وپیامد های محتمل این رویدادها.
نویل توربیت تعریفی متفاوت از ریسک ارائه داده است:
” ریسک چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد ودر صورت وقوع، اثر نامطلوبی بر پروژه خواهد داشت.” در توضیح این تعریف آورده شده که ریسک دارای احتمال کمتر از یک و بالاتر از صفر می باشد. یعنی اگر ریسکی دارای احتمال صد در صد باشد دیگر ریسک نیست و به آن، فعالیت قطعی یا چیامد اطلاق می گردد. همچنین ریسک صفر درصد، بدین معنی است که چیزی وجود ندارد و قابل پیگیری نیست. در مورد عبارت اثر نامطلوب نیز می توان گفت که اثر مطلوب هم ممکن است در پروژه وجود داشته وجود داشته باشد که به آن ریسک مثبت اطلاق می شود(عوض خواه، محبی ۱۳۸۹، ۱۴-۱۳).
۲-۷-۱- انواع ریسک:
ریسک ها به سه شکل طبقه بندی می گردند: فعال یا غیر فعال، داخلی یا خارجی، پنهان یا غیر پنهان.
از نظر نوع تاثیر نیز ممکن است تاثیرشان به صورتی باشد که تا پایان طرح ( به صورت ممتد و متوالی ) همراه ما باشند ( بلند مدت ) و یا اینکه تاثیرشان آنی و مقطعی ( کوتاه مدت ) باشد.
ریسک های فعال آن دسته از ریسک هایی هستند که به صورت بالفعل وجود داشته و رویارویی با آنها اجتناب ناپذیر است اما ریسک های غیر فعال با توجه به نامشان بالقوه بوده و تحت موقعیت و شرایطی خاص بروز می نمایند. ریسک های داخلی آنهایی هستند که از منابع درون سازمانی نشات گرفته و برروی خروجی و نتیجه کار می توانند تاثیر گذار باشند، که کنترل ورودی و خروجی آنها توسط سازمان قابل کنترل است، ریسک های خارجی نیز آن دسته از ریسک هایی هستند که از منابع برون سازمانی نشأت گرفته اما برروی سازمان و اهداف پروژه تاثیر گذار می باشند که کنترل منشاء و منبع آنها از عهده سازمان خارج بوده و فقط می تواند با آنها تطابق پیدا کند، اما نتیجه و تاثیر این گونه ریسکها تا حدود زیادی در داخل سازمان قابل کنترل می باشد. ریسک های پنهان نیز آن دسته از ریسک هایی هستند که ممکن است تا زمان بروز، خود را نشان ندهند و از دید سازمان پنهان بمانند و با وقوع خود سازمان را با یک چالش غیر منتظره روبرو نمایند، اما ریسک های غیر پنهان آن دسته ازریسک هایی هستند که به صورت آشکار قابل شناسایی و تعیین اثر می باشند. ریسک ها ممکن است به شکل های مختلف در پروژه خود را نشان دهند: منفرد و پیوسته ریسک های منفرد، مجرد و تنها هستند و از هیچ ر یسک دیگری نشأت نگرفته و منشاء ریسک های دیگر نیز نمی باشند. اما ر یسک های پیوسته، آن ریسک هایی هستند که اثر هر یک باعث بروز ریسک دیگری می شود و این مسئله سلسله وار ادامه دارد(حکیم، حکیم، ۱۳۸۴).
۲-۷-۲- ریسک و قراردادهای متقابل:
انعقاد قردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه قراردادها واین که ریسک چگونه ودر چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود. نحوه توزیع ریسک بسیار متفاوت است. بدین صورت که در برخی از این قراردادها طرفین برسر مبادله حجم مشخصی از محصول و برخی دیگر بر سر یک قیمت معیین از قبل تعیین شده توافق می کنند. گاهی ممکن است ملاک ارزش محصول باشد نه فقط قیمت ویا میزان تولید و در این صورت است که ریسک تولید را کشاورز و ریسک قیمتی را خریدار تقبل می کند(صداقت، ۱۳۸۵، ۷).

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۲-۷- ۳- نا سازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شرایط کنونی نوعی ناسازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته موجود است. از طرف دیگر خریداران پسته که یا شرکت تعاونی پسته ویا صادر کنندگان بزرگ هستند نقش چندان مهمی در ارائه خدمات و نهاده های مورد نیاز ندارند. البته اگر چه سیاست آزادسازی قیمت اغلب نهاده های کشاورزی طی سالهای آینده می تواند به نوعی زمینه را برای اینکه خریداران عمده نیز به عنوان تامین کنندگان چنین منابع تولیدی باشند. بنابراین چنین به نظر می رسد که اگر چه سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها می تواند با فراهم کردن زمینه تامین به موقع نهاده های کشاورزی،برخی از مشکلات ارائه شده را کم کند ولی برای تضمین حفظ کیفیت برتر نهاده ها ونیز ارائه خدمات تکمیلی از قبیل آموزش ومشاوره به موقع، ارائه تکنولوژی های جدید و مواردی از این قبیل نیاز ارائه می شوند، بلکه محصول تولیدی هم با قیمت تضمینی از قبل تعیین شده خریداری خواهد شد (صداقت،۲۰۰۶a ).
2-7-4- ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند
این روش مدیریتی در صورت فراهم بودن بستر لازم، می تواند به طور موفق برای محصول پسته در ایران به اجرا در آید وسپس به سایر محصولات کشاورزی نیز تعمیم داده شود. در زیر به برخی از خصوصیات بارز محصول پسته که می تواند منجر به اجرای موفقیت آمیز این سیستم مدیریتی باشد، اشاره می شود:
۱- عمده تولید پسته در مناطق کویری وخشک کشور صورت می گیرد که به دلیل محدودیت منابع آب کشاورزی هم به لحاظ کمی و هم کیفی امکان تولید اقتصادی سایر محصولات کشاورزی وجود ندارد.
۲- محصول پسته یک محصول مهم صادراتی است که استانداردهای بسیار سخت گیرانه ای از طرف واردکنندگان برای آن اعمال شده است. تغییر ساختار نظارتی بر تولید و فرآوری، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین استانداردهای کیفیت به حساب می آید.
۳- لزوم ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ و موثر بین باغداران و ترمینال داران به دلیل اینکه محصول می باید بلافاصله پس از براشت در ترمینالهای کاملا مکانیزه و بهداشتی فرآوری شود.
۴- سرمایه گذاری قابل توجه و ارزش اقتصادی بالای محصول پسته در مقایسه با اغلب محصولات کشاورزی.
۵- همگن بودن نسبی باغداران هم به لحاظ فرهنگی وهم تا حد زیادی از لحاظ ساختار اقتصادی.
۶- ساختار بازار پسته تا حدودی زیادی به یک ساختار انحصار چند جانبه شبیه است و بنابراین در این شرایط تعداد محدودی نقش اصلی در رهبری بازار دارند و این شرکت ها یا افراد از تمکن مالی نسبتا خوبی برخوردارند و تاسیسات مناسبی هم برای فرآوری و هم صادرات محصول ذر اختیار دارند. چنین چنین افرادی می توانند به عنوان ارائه دهنده خدمات نیز باشند و میتوان از آنها به عنوان طرف قرارداد با باغداران استفاده کرد.
۷ – تولید محصول پسته سرمایه بر بوده ودر شریط فعلی مشکل اساسی باغداران و حتی خریداران محصول، مشکل تامین نقدینگی است و بنابراین لزوم ساماندهی به اعتبار کشاورزی در این زمینه بسیار حیاتی است.
۸- عدم کارایی سیستم مدیریتی که در گذشته تاکنون اجرا شده است.

 
 
9- اهمیت محصول پسته برای کشور از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی.
۱۰- نیاز به انتقال سریع تکنولوژی های جدید و ارئه خدمات مختلف به دلیل اینکه پسته از جمله مهمترین محصولات دانش مدار است.
۱۱- ازآنجا که پسته در اغلب مناطق پسته کاری کشور به عنوان تنها محصول تولیدی توسط کشاورزان است، بنابراین احتمال اینکه کشاورزان خدمات ونهاده هایی را که دریافت می کنند در تولید محصولات دیگر بکار گیرند به حداقل می رسد.
۱۲- ریسک تولید و بازار پسته بالا است و بنابراین بکار گیری قراردادهای متقابل وهر نوع روش دیگری که به کاهش ریسک کمک کند هم توسط باغداران و هم از طرف خریدارن محصول مورد پذیرش قرار خواهد گرفت(صداقت، ۱۳۸۵، ۱۳-۱۲).
۲-۸- آفلاتوکسین در محصول پسته
۲-۸-۱- آلودگی آفلاتوکسین
یکی از مهمترین مسائلی که اکثر کشورها به آن توجه خاص دارند، آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین می باشد. آفلاتوکسین از متابولیت های ثانویه کپکهایی چون آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس میباشد. این قارچها ضمن رشد و نمو زهرابه آفلاتوکسین را تولید می کنند. مغزهای درختی قبل از برداشت توسط پوست نرم رویی (مخملی) تا حد زیادی از هجوم قارچها محافظت می شوند. با این وجود اگر پوسته خارجی صدمه دیده باشد یا دارای شکاف قبل از برداشت باشد، آندوسپرم ممکن است مورد هجوم واقع شود. پس از برداشت محصول، مکانیزم دفاعی مغز در برابر هجوم قارچی کاهش پیدا میکند و بنابراین جمعیت قارچی افزایش می یابد. نتیجه این امر افزایش تولید سموم قارچی در طول خشک کردن، فرآوری و نگهداری می باشد(شاکر اردکانی،۱۳۸۶، ۶).
آفلاتوکسین ها، توکسین(سم) کپکهای خاصی هستند که به طور طبیعی هنگام رشد روی برخی از مواد تولید می شوند. آلودگی میوه های پسته به آفلاتوکسین، درکالیفرنیا پایین بوده و حدود ۱ در ۱۰۰۰۰ میوه پسته است. با این حال سطح تحمل برای پذیرش آلودگی به آفلاتوکسین توسط دولتها معمولا خیلی پایین است که بطور مشخص ۲۰ قسمت در میلیارد یا کمتر می باشد(صداقتی و همکاران، ۱۳۸۸، ۴۷۲).
۲-۸-۲- تاریخچه موضوع آفلاتوکسین در پسته ایران
در مرداد ماه ۱۳۵۰ چندین محموله پسته ایران به دلیلآلودگی به آفلاتوکسین در بندر نیویورک توقیف گردید. پس از این اتفاق، مقررات آنالیز اجباری آفلاتوکسین پسته جرء استاندارد قرار گرفت اما در عمل اجرا نمی گردید. قبل از سال ۱۳۶۹ نیز اخطارهایی از سوی دولتهای اروپایی بویژه آلمان به ایران داده شد. اما جدی ترین اخطارها در سال ۱۳۷۰ از سوی آلمان بود و در پی آن هیأتی از ایران برای بررسی موضوع به آلمان سفر نمود. در شهریور ۱۳۷۳ معاون وزیر کشاورزی آلمان به سفیر ایران در بن دراین خصوص اخطار مجددی داده و به دنبال آن هیأتی از ایران با مدیر کل روابط با اتحادیه اروپا در وزارت کشاورزی آلمان دیدار و عنوان مینمایند که از تاریخ دیدار قبلی در سال ۱۳۷۰، اقدامات مهم و گستردهای روی پسته صورت گرفته و میزان آفلاتوکسین پسته ایران به زیر ۲ پی پی بی کاهش یافته است. این هیأت علت مشاهده آفلاتوکسین در پسته ایران راماندن پسته در شرایط نامطلوب انبارها و فروشگاه های کشورهای خریدار اعلام نمودند و از کارشناسان کشورهای اروپایی دعوت کردند که برای مشاهده سیستم کنترل بهداشتی پسته به ایران سفر نمایند. در مهرماه ۱۳۷۳ وزارت بهداشت آلمان طی دستورالعملی به گمرک آن کشور واردات پسته را منوط به آزمایش آفلاتوکسین نمود. نماینده اداره بهداشت و حمایت از مصرف کنندگان آلمان در مهرماه ۱۳۷۵ از عملیات فرآوری و برداشت پسته در استان کرمان بازدید نمودند و به دلیل عدم مشاهده اقدام عملی مشخص از سوی دست اندرکاران تولید و وجود آلودگی به آفلاتوکسین در محموله های صادراتی ایران ، واردات پسته ایران به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق در آمد. بعد از تحریم پسته، اولین بازدید کمیسیون اتحدیه اروپا در مهرماه ۱۳۷۶ و۱۳۷۷ انجام گرفت که پس از بازدید از سرگیری واردات پسته ایران به اروپا منوط به رعایت توصیه های بهداشتی و کیفیتی گردید. در گزارش اتحادیه اروپا در این تاریخ آمده است که پسته کاران و فرآوری کنندگان باید سیستمی را جهت پیگیری نمودن وضعیت تولید خود ابداع نمایند. همچنین لازم است که وضعیت بهداشتی حمل و نقل پسته فرآوری شده، جهت جلوگیری از افت کیفیت و بروز آلودگی در محموله ها تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد(شاکر اردکانی، ۱۳۸۶، ۱۲).
۲-۸-۳- نشانه ها و قارچ های مولد آفلاتوکسین
آفلاتوکسین ها ترکیبات شیمیایی بی رنگ وبی بو هستند که به صورت مستقیم نمی توان آنها را در میوه های پسته مشاهده نمود. در کالیفرنیا آفلاتوکسین ها توسط سه گونه قارچ نزدیک به هم تولید می شوند، این قارچ ها عبارتند از : آسپرژیلوس فلاووس ، ۲- آسپرژیلوس پارازیتایکوس ، ۳- آسپرژیلوس نومیوس
قارچ های مولد آفلاتوکسین روی مواد زمینه ای مختلفی رشد می کنند اما نمی توانند روی بافت های گیاهی زنده به خوبی رشد کنند. از این رو این قارچ ها علاوه بر مغزپسته های در حال فساد ، معمولا در بقایای گیاهی موجود در کف باغ نیز وجود دارند. بقایای گیاهی می تواند علف های هرز ، محصولات پوششی یا حتی شاخ و برگ و تنه درختان پسته نیز باشد. برگ های خشک شده، گل آذین های نر و میوه های نارس افتاده در کف باغ،
نمونه هایی از بقایای گیاهی هستند که می تولنند به و
سیله قارچ های مولد آفلاتوکسین کلونیزه شوند. این قارچ ها به خوبی در دماهای بالا رشد می کنند (۲۴ تا ۵/۴۰ درجه سانتیگراد) اما در دماهای پایین (کمتر از ۱۲درجه سانتیگراد
) نمی توانند به خوبی رشد نمایند. بنابراین این قارچ ها بیشتر در طول تابستان فعال هستند و در زمستان رشدی ندارند یا رشد کمی دارند. همچنین این قاچ ها اسپورهای (کنیدیوم های) فراوانی تولید می کنند که به وسیله باد و احتمالا عملیات زراعی خاص مانند دیسک زدن یا حذف علف های هرز پراکنده می شوند. همزمان با رسیدن میوه های پسته در باغ ها، مغز پسته ها در در مقابل قارچ های مولد آفلاتوکسین حساس می شوند. اما پوست سبز سالم به صورت یک سد موثر در مقابل نفوذ قارچ به مغز عمل می کند. زمانی که پوست سبز رویی شکاف بر می دارد مغز پسته در معرض حمله قارچ ها وحشرات قرار می گیرد(صداقتی و همکاران، ۱۳۸۸، ۴۷۳-۴۷۲).
۲-۸-۴- منابع آلودگی پسته به آفلاتوکسین و راه های کاهش این آلودگیها
پسته های مشکوک به آلودگی به آفلاتوکسین در باغ شامل گروه های زیر می شوند:
پسته های زودخندان با پوست چروکیده و خشک.
پسته های شکاف خورده نامنظم با پوست چروکیده وخشک.
پسته های زودخندان با پوست نرم و صاف.
پسته های شکاف خورده نا منظم با پوست نرم و صاف.
پسته های آفت زده (خسارت پرندگان، مورچه، شب پره خرنوب و کراش).
پسته های با آسیب دیدگی پوست سبز

]]>