تحقیق رایگان با موضوع اسناد بین المللی

<![CDATA[ شده است اما گفتنی است که در این قانون، از کودکان در برابر این جرم شوم، حمایت کیفری ویژه ای شده است. در تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده:« چنانچه فرد قاچاق شمرده شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده [یعنی ده سال حبس] محکوم می شود.»
بدین سان، قانونگذار حمایت مستقیم از کودکان بزه دیده در این جرم را مورد لحاظ قرار داده و صغر سن بزه دیده را به عنوان کیفیات مشددّه جرم مذکور، منظور نموده است به طوری که حتی رفتار ارتکابی را به محاربه تغییر داده و صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه انقلاب سپرده است که این امر، حکایت از حمایت کیفری ویژه مقنن از اطفال در جرم قاچاق دارد. در تحلیل این ماده قانونی، برخی اعتقاد دارند که قانونگذار، در مقام این بوده تا اهمیت این رفتار را در حد افساد فی الارض قرار دهد و بدین سان، ارعاب و بازدارندگی آن را افزایش دهد. (نجفی ابرند آبادی، نیمسال دوم تحصیلی ۸۶- ۱۳۸۵، صص ۶۰- ۵۸)
فصل سوم
حمایت کیفری از خانواده در

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
اسناد بین المللی
در این فصل، مقوله حمایت از خانواده را در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهیم. در این زمینه، به ویژه دو گروه زنان و کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیرشان مورد بررسی هستند.

۳-۱- حمایت کیفری از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیات معنوی در اسناد بین المللی در حالات عادی
در تعریف از حقوق بشر باید گفت که حقوق بشر حقوقی است که اشخاص به صرف انسان بودن و بر مبنای کرامت ذاتی از آن بهره مندند.اعتقاد به کرامت ذاتی تمام افراد نوع بشر،همانند دیگر اصول سازنده ی شالوده ی حقوق بشر،تقریبا در تمام فرهنگ ها ،تمدن ها،ادیان و سنت های فلسفی یافت می شود. اصل کرامت ذاتی بشر به ما هو بشر در حقیقت به معنای ممنوعیت ابزار قرار دادن انسان برای اهداف انسانهای دیگر است.(رحمانی،۱۳۸۸،ص۲۲۵)
این دسته از حقوق دارای سه ویژگی مهم جهان شمولی،ضرورت و ثبات است.جهان شمولی به معنای فرا زمانی و فرامکانی بودن این دسته از حقوق،ضرورت به معنای مقتضای طبیعت عقلانی انسان بودن و ثبات به معنای وابسته نبودن به هیچ مرجع و واضع بشری است.این حقوق در هیچ حالتی نباید از طرف دولت ها،افراد و یا گروهها مورد مداخله خودسرانه یا محدودیت قرار گیرد.
اعلامیه جهانی که به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده بود، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۳۷) به وسیله مجمع عمومی به تصویب رسید . بسیاری از کشورهای جدید در نوشتن قوانین اساسی کشورشان از این سند رهنمود و بهره گرفته اند و در مواردی چند کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و رودزیای سابق(زیمباوه) ، به عنوان یک منبع و مأخذ مستقل به کار گرفته شده و به محکومیت نظامهای قانونی کشورهایی که اعمال تبعیض علیه گروه های نژادی ، مذهبی ، اجتماعی و غیره روا و مجاز می دانند کمک کرده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی وسیاسی تضمین شده است، پس از به رسمیت شناختن امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه که در ماده ۲۲ آن ذکر شده است ، به بهره مندی همه اشخاص از سطح زندگی مناسب – به ویژه از حیث مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – تأکید می کند (ماده ۲۵) . بهره مندی از حمایت های مندرج در اعلامیه اختصاص به همه اشخاص دارد آن هم به طور مساوی و جدا از هر تبعیض بر اساس جنس و نژاد و هر مقوله دیگری در بند اول ماده ۲ اعلامیه آمده است : «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس و … از تمام حقوق و آزادی هایی که د]]>