تحقیق با موضوع توسعهی پایدار

<![CDATA[

نشان داده است. حفاظت از جامعه مبتنی بر یک ابزار ارزشمند برای آموزش جوامع محلی در تعهدات خود را به محیط زیست است. .کاهش جمعیت لاک پشت ها عمدتا توسط فعالیت های انسانی گسترده و عدم آگاهی برای حیوانات در معرض خطر ایجاد می شود. مدیریت از بالا به پایین و اجرای برنامه های آگاهی باید بهبود یابد.
پترو سیلو وهمکاران (۲۰۰۷) در پژوهش خود به مشکل به طور کلی از ادراک توریستی در یک منطقه حفاظت شده دریایی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد، و تجزیه و تحلیل آماری با توجه به چهار متغیر اصلی انجام شدکه بیشتر پاسخ ها بامتغیر های، جنس، سطح تحصیلات ، و محل سکونت ارزیابی شد . و در نتیجه، برداشت ها از حفاظت گردشگری دریایی به شدت به میزان تحصیلات و محل سکونت ،جنسیت، وابسته بود.
زورلینی(۲۰۱۳) در مطالعه خود به بررسی گردشگری غواصی و اثرات زیست محیطی بر صخره های مرجانی انجام داد این مطالعه ازگردشگران غواص باهدف و درک اثرات،بر صخره ها مورد مصاحبه قرار گرفتنداین فرض بود که انگیزه ها و ترجیحات زندگی با ادراکات و هنجارهای غواصان ارتباط معنادار داشت، و این. فرضیه از طریق مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمایش قرار گرفتند. اگر چه انگیزه قابل توجهی با توجه به تجربه غواصی متفاوت بود، فرضیه توسط مدل ساختاری تایید نشده است.
کازنسکی (۲۰۱۳)در مطالعه خود پیرامون درک ساکنان محلی از اقدامات سازمان های محیط زیست (لهستان ) در میان ۹۰۶ پاسخ دهندگان انجام شد. اکثریت (۹۲٪) از پاسخ دهندگان بر این باورند که به طور قانونی حفاظت از طبیعت را یک اقدام خوب در منطقه است.در ادراک پاسخ دهندگان از مناطق حفاظت شده عواملی مانند ،میزان آگاهی پاسخ دهندگان به مکان فعلی یا اقامت در بزرگسالی ،تاثیر قابل توجهی داشت است . بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد علاوه بر این، مالکیت زمین ،کسب و کار، آشنایی با منطقه ،سن پاسخ دهندگان.. بعنوان نمونه در یک منطقه کشاورزی، دانش در مورد مسائل حفاظت از طبیعت کم است در حالی که در نوع توریستی ، اکثریت قریب به اتفاق ساکنان هیچ نظر در تعیین مناطق حفاظت شده جدید ندارند.
۱-۶-۲-پژوهش های داخلی
آزادی (۱۳۹۱) پژوهشی با هدف مطالعه، تحلیل دیدگاه روستاییان نسبت به اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌ محیطی گردشگری بر توسعه روستایی شهرستان دهلران انجام داد .روش تحقیقی که در این مطالعه بکار برده شد، کاربردی و از نوع توصیفی بوده است. نتایج نشان داد: ۱- گردشگری باعث توسعه اجتماعی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان شده است. ۲- گردشگری باعث توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان نشده است. ۳-گردشگری باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان نشده است. ۴-گردشگری باعث توسعه زیست محیطی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان شده است.
ابراهیم زاده(۱۳۹۱)در پژوهش خود به تأثیر درآمد برگونه های انگیزشی در ارتباط با عامل اکوتوریسم، با سطح معناداری کمتر از ۰۵/ . محقق گردید و نتایج آزمون فرضیه در این مورد نشان داد که افراد با درآمد کمترتمایل بیشتری برای اکوتوریسم داشته اند.
خانی(۱۳۹۰) درپژوهش خود با عنوان تحلیل از درک اثار گردشگری روستایی تلاش نمود با تکیه بر بر تحلیل جنسیتی نحوه درک اثار گردشگری را دربین زنان و مردان را بررسی کند. نتایج پژوهش در خصوص درک اثار گردشگری در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی از نظر زنان ومردان همگرایی وجود دارد .ودر درک اثار زیست محیطی در موفق عمل کردن گردشگری وا گرایی وجود دارد .و همچنین گردشگری بدلیل ماهیت ارتباطی که دارد ،موجب کسب اگاهی بیشتر زنان و افزایش ارتباطات اجتماعی آنان شده است .
غنیان(۱۳۹۰) نتایج مطالعات از ۱۳۴ نفر از زنان و مردان روستای اورامان ، شهرستان سروآباد در استان کردستان نشان از تفاوت دیدگاه بین زنان و مردان در خصوص دلایل موافقت با حضور گردشگران، انگیزه های مشارکت و تغییر نقش های اجتماعی زنان در اثر توسعهی فعالیت های مرتبط با گردشگری در سطح منطقه دارد.

افراخته (۱۳۸۵)در مقاله خود کوشش کرده است که توسعه نیافتگی روستایی ایران و نقش ادراکات محیطی در آن مورد بررسی قرار گیرد. داده های تحقیق مبتنی بر مطالعه میدانی از ۴۶۰ خانوار و ۳۰ روستای نمونه در شهرستان فومن (غرب گیلان) و برخی اطلاعات اسنادی است که با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته است.نتیجه مطالعه، گویای توسعه نیافتگی روستایی ایران است که ریشه در فقدان ادراکات محیطی مناسب در بین روستاییان و برنامه ریزان برخاسته از آنان دارد.
فردوسی و همکاران (۱۳۸۶)پژوهشی تحت عنوان رابطه بین دانش محیط زیستی ورفتار های حفاظت از محیط انجام دادند . بدین منظور ،نمونه ای از ۲۴۲دانشجو از چهار رشته (بهداشت محیط ،جغرافیای طبیعی روانشناسی و تاریخ )از دانشگاه شهید بهشتی مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج این مطالعه نشان می دهد که دانشجویانی که واحد هایی در زمینه محیط زیست گذراندند (بهداشت محیط و جغرافای طبیعی )رفتار های محافظت از محیط بیشتری در مقایسه با دانشجویان (تاریخ وروانشناسی ) که واحد هایی در این زمینه نگذارنده اند نشان می دهند.
۱-۷مشکلات ومحدویت های پژوهش
مهمترین مشکلات در این پژوهش کمبود پیشینهی پژوهش با توجه به موضوع پژوهش در سطح داخلی بوده است وهمچنین در دریافت اطلاعات در بعضی از سازمان ها با مشکلاتی روبرو شدیم .نبود آمار دقیق ازگردشگران ورودی از مشکلات دیگر این پژوهش بوده است.
۱-۸-نتیجه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طی چندین سال گذشته، انسان ها، اکوسیستم ها را با سرعت و وسعت بیشتری در مقایسه با هر دورهی زمانی در تاریخ بشر، تغییر داده اند.انسان در محیط زیست منجر به تغییر در اکوسیستم طبیعی، تخریب محیط زیست و تبدیل جاذبه های طبیعی به کاربری های مسکونی و صنعتی می شود که دوری انسان از طبیعت رابه دنبال دارد. بنابراین انسان برای بهره گیری از جاذبه های طبیعی، استراحت و تمدد اعصاب،دست به فعالیت هایی می زند که در ادبیات فارسی اکوتوریسم طبیعت گردی نام گرفته است. اکوتوریسم، سفری به مناطق طبیعی و نسبتاً دست نخورده با موضوعات جالب و مخصوص برای مطالعه و لذت بردن از چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش جانوری و گیاهی تعریف شده است. پدیدهی مدرنی که، جنبه های فرهنگی منطقه را نیز مورد توجه قرار می دهد انگیزه اصلی آن ، مشاهده و لذت از طبیعت و پدیده های طبیعی و فرهنگی بوده واز آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستا توسعهی پایدار نام برد(شبیری و همکاران،۱۳۹۲). جریان های گردشگری، بر پایه مکان ها و تصاویر ذهنی آنها شکل می گیرد .تصویری که گردشگری از جهان ارائه می دهد منحصر به فرد و درعین حال به شدت ذهنی است .از این رو یکی از روش های پرداختن به جغرافیای گردشگری ،بررسی آن به عنوان تجلی مجموعه تصاویرذهنی است که اجزای یک مکان گردشگری را تشکیل می دهد(ویلیامز ،۱۳۸۸: ۱۸۴). گردشگری عمدتا پدیده ای بصری است .با این حال کل فرایند های تصویر سازی از مقصد ،تجربه درمقصد و یادآوری آن در مبداء،با عبور از فیلتر های فرهنگی فرد ،تعدیل شده و به لحاظ اجتماعی نیز کاملا ساختار مند است. نوع نگاه ما به اماکن (و مناظر )گردشگری بخشی حاصل پیشینه های اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی ماست(همان: ۱۸۶). پژوهشگران زیادی درداخل و خارج ایران به مقوله گردشگری و اکوتوریسم از جنبه های نگرش و برداشت های ذهنی با توجه به پیشینه های اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی افراد مورد مطالعه قرار دادند که بیشتر آنان به نقش این پیشینه ها در ادراک و نگرش جامعه محلی به گردشگری و اکوتوریسم اذعان کردند. لذا توجه به سوالات مطرح شده در طرح مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع، و با نگاه به پژوهش های انجام شده داخلی و خارج از ایران، می توان به جمع آوری اطلاعات و نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش اقدام کرد که در فصل دوم به این مطالب اشاره خواهد شد .

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

مقدمه
گردشگری موضوع مورد مطالعهی طیف وسیعی از رشته ها از قبیل :جغرافیا ،اقتصاد ،تجارت و بازاریابی ،جامعه شناسی ،انسان شناسی ،تاریخ و روانشناسی است .ساختارهای ذهنی متفاوت میان رشته های علمی؛به صورت اجتناب ناپذیری منجر به تفاوت دردیدگاه ها و اولویت ها می شود .در حالی که همگرایی نسبی در تعاریف رسمی (که سازمان های گردشگری ،دولتها و مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل به کارمی برند )وجود دارد. درنتیجه برداشت عمومی از گردشگرو فعالیت های گردشگری، می تواند کاملا متفاوت باشد (ویلیامز ،۱۳۸۸: ۳) .اکوتوریسم می رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار داده والگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف جغرافیایی ایجاد نماید. در سال های کنونی توسعهی پایدار نیز به عنوان روشی نو مطرح شده تا جوامع بتوانند بدان وسیله دربارهی سطح زندگی، عدالت اجتماعی و حفظ منابع بیاندیشند.اکوتوریسم از حیات وحش و منابع طبیعی استفادهی غیر مصرفی به عمل می آورد و غیر مستقیم به حفاظت از منطقه و بهبود وضع اقتصادی مردم محلی کمک می کند . اکوتوریسم یک رهیافت مدیریت یافته به کشور یا منطقهی مورد نظر ارائه می دهد که برای حفاظت از مناطق ، مشارکت ساکنین بومی، بازاریابی مناسب اماکن و … بسیج می شوند(تقوایی و همکاران ،۱۳۹۱ :۱۵۸).آثار متعددی که تاکنون در زمینهی طبیعت گردی بهرشته تحریر درآمده اند،موید این مطلب است که در مورد واژهی طبیعت گردی ابهاماتی وجود داشته و دارد (فنل ،۱۳۸۸: ۵۶).تنوع روشها مورد استفاده در تعریف طبیعت گردی ،به طور طبیعی بستر مناسبی را جهت درک بهتر و جامع تر واژهی طبیعت گردی فراهم می نماید (همان :۶۶).پژوهشگرانی که در زمینهی سازمان بندی تعاریف یک واژه فعالیت می نمایند ،عمدتا دو مسئله مهم یکی اینکه تعریف یک واژه باید در برگیرندهی مجموعهی کامل اصول و متغیرهای متناسب با آن واژه باشد و دیگری متغیر های خاصی که یک واژه رابهتر نمایش می دهند، مجزا و مشخص شونددر تعریف وارزیابی طبیعت گردی استفاده از این متغیر ها و اصول چه ساده و پیچیده ضروری است (همان :۶۹) تاکنون بیش از ۸۵ تعریف از اکوتوریسم بیان شده است که ۲۰ کلمهی کلیدی در همهی این تعریف مشاهده می شود. کلماتی را که اغلب در تعاریف اکوتوریسم بیان می شود ، به عنوان مثال:مناطق طبیعی (۶۲٫۴٪) ، حفاظت (۶۱٫۲٪)، فرهنگ (۵۰٫۶٪)، منافع مردم محلی (۴۸٫۲٪)، آموزش (۴۱٫۲٪)، پایداری (۲۵٫۹٪) و اثرات (۲۵٪).از کل تعاریف ارائه شده ،بیشترین آن در سال ۱۹۹۳ بوده است. تعاریف طبیعت گردی (اکوتوریسم )که طی سالیان متمادی ارائه گردیده اند برجنبه های مختلف طبیعت ،ارتباط با افراد بومی ،حفاظت و حمایت از منابع و غیره تاکید داشته اند(فنل ،۲۰۰۲: ۱۴). در دههی اخیر به علت افزایش میزان خسارات و صدمات وارد آمده برطبیعت ،حساسیت به ابعاد اکولوژیکیی سفر و ارتباط توریسم با محیط زیست بیشتر مد نظر حامیان طبیعت و صاحب نظران توسعهی پایدار قرار گرفته است (زاهدی ،۱۳۹۰: ۸۹ ). برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده است . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است (رضوانی ،۱۳۸۹: ۲۱).
این فصل ازدوبخش تشکیل شده است ابتدا تعریف و تاریخچه اکوتوریسم. در مفهوم عام و توسط سازمان های بین الملل ارئه می شود در تعاریف طبیعت گردی اصول کلی و متغیر های خاص و معیار های ارزیابی اکوتوریسم به صورت جداول و نمودار آورده شده است . ودر بخش دوم مبانی نظری مفهوم ادراک و ادراک محیطی و نظریه جغرافیدانان رفتاری در مورد ادراک محیطی بیان می شود در پایان مدل تحلیلی پژوهش ارئه می شود .
۲ -۱-ادبیات پژوهش
۲-۱-۱-پیشینه وتعاریف اکوتوریسم
از اواسط سال ۱۹۷۰م چند تور طبیعی دولتی با گروه های گردشگری محیطی در کانادا فعالیت داشته اند .اولین گسترش این تورها در سال ۱۹۷۶ صورت گرفت(.فنل ،۱۳۸۸: ۵۷).به نظر می رسد که کلیه محققان گردشگری در این مورد توافق دارند که طبیعت گردی عملا قبل از سال ۱۹۸۰ وجو داشته است هرچند نامی از آن برده نشده است. به عنوان مثال ،بلانژی و نیلسون (۱۹۹۳)بیان می دارند که ادارهی مسافرت موزهی تاریخ طبیعی آمریکا از سال۱۹۵۳ چند تور تاریخ طبیعی رابر پا نمود (همان ،۵۹).بهترین مثال های مربوط به سیر تکاملی طبیعت گردی را می توان در نمونه های گردشگری توسعه یافته در اوایل قرن بیستم و عملیات گردشگری طبیعی اواسط قرن نوزدهم در حیات وحش آفریقا پیدا نمود .الکسیس دی تاکویل در سال ۱۸۳۱ باسفر به ایلات متحده امریکا تصمیم گرفت که ازمناطق بکر و دست نخوردهی این سرزمین دیدن کند.(همان منبع). نخستین مسافرانی که حدود نیم سده یپیش از سرنگیتی بازدید کردند ،و یا ماجرا جویانی که در هیمالایا کوه پیمایی کردند ،را می توان از نخستین اکو توریست ها بشمار آورد. (رضوانی ،۱۳۸۹: ۲۱).

جدول ۲- ۱ روند شکل گیری اکوتوریسم
رشد مفهوم گردشگری پایدار

گردشگری پایدار اتخاذ شده توسط صنعت گردشگری

شناخت اثرات گردشگری انبوه بر جامعهی محلی

ظهور مفاهیم گردشگری سبز

رشد مفهوم مدیریت بازدید کننده

توسعه اقامتگاه مبتنی برپایداری

۲۰۰۰ ۱۹۹۰ ۱۹۸۰ ۱۹۷۰ ۱۹۶۰

اکوتوریسم
یادگیری ،آموزش ، سفرهای مستقل وگروه های کوچک،حفاظت از طبیعت، مزایای اجتماعی و اقتصادی وتوجه به فرهنگ سنتی و برای جامعهی بومی اکوتوریسم پاک
یادگیری ، محافظت از طبیعت ومزایای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی برای جامعهی محلی

گردشگری محیط زیست
لذت بردن ،قدردانی و حفظ طبیعت و حفاظت از محیط زیست
منبع : جمال ۲۰۱۳ :۱۵

پیرامون واژه اکوتوریسم و سابقه کاربرد آن، اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته است. برخی از صاحبنظران، سابقه کاربرد چنین واژه ای را اواخر دهه ۱۹۷۰ م و برخی دیگر اواخر دهه ۱۹۸۰ م ذکر کرده اند.اما در متون مرتبط “سبالیوس لاسکورین به عنوان نخستین کسی آمده که این واژه را به کار برده است. برابر تعریف او، اکوتوریسم مسافرتی است که به منظور مطالعه، تحسین، ستایش و کسب لذت از سیماهای طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران و آشنایی با ویژگی های فرهنگی جوامع محلی در گذشته و حال صورت می گیرد.برخی سابقه کاربرد واژه اکوتوریسم را به زمانی دورتر و به “هتزر نسبت داده اند و معتقدند که او این واژه را در دهه ۱۹۶۰ م برای تشریح روابط متقابل گردشگری و محیط زیست و ویژگی های فرهنگی به کار

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *