بررسی سوالات دما و گرما کنکور

 

در محدوده دمای معقول منطقی ، می توانیم با لمس کردن آن ، چقدر چیزی گرم باشد. اما این می تواند غیرقابل اعتماد باشد – اگر یک دست را در آب سرد قرار دهید ، یکی آن را در آن گرم کنید ، سپس هر دو آنها را در آب ولرم فرو کنید ، یک دست به شما می گوید که گرم است ، دیگری احساس سرما می کند. سوالات دما و گرما کنکور به این صورت است که برای لمس چیزی بیش از حد دما و گرما دارد، ما اغلب با نزدیک شدن و سنجش گرمای تابشی می توانیم از چگونگی گرمای آن احساس کنیم. اگر دما به اندازه کافی افزایش یابد ، شروع به درخشش می کند و می توانیم ببینیم که گرم است! مشکل این درک ذهنی از گرما این است که ممکن است برای همه یکسان نباشد. اگر دو دست ما نتوانند درمورد اینکه آب گرم باشد یا سرد باشد ، توافق نکنند ، چقدر احتمال دارد که گروهی از افراد بتوانند استاندارد یکنواختی را تنظیم کنند؟ ما باید دستگاهی به نوعی بسازیم که به دما و به روش ساده و قابل اندازه گیری پاسخ دهد.  ما به دماسنج احتیاج داریم.

اولین قدم در مسیر پاسخ به سوالات دما و گرما کنکور رسیدن به دماسنج توسط یک فیلو از بیزانس ، مهندس ، در قرن دوم قبل از میلاد برداشته شد. او یک کره سرب توخالی را که با یک مهر و موم محکم به یک انتهای لوله وصل شده بود ، گرفت و انتهای دیگر این لوله در یک کشتی دیگر در زیر آب قرار گرفت. این گسترش هوا در گرمایش در دوره های کلاسیک بسیار مشهور شد ، و در دستگاه های مختلف نمایشی مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال ، معبد کوچکی را توصیف می کند که آتش در محراب باعث باز شدن درها می شود. اولین دماسنج بسیار خوب ، با استفاده از جیوه از لامپ به درون یک لوله مویرگی ، توسط فارنهایت در اوایل سال ۱۷۲۰ ساخته شد. وی ایده استفاده از جیوه را از اظهار نظر یک همکار دریافت کرد که باید یک خواندن فشارسنج را اصلاح کرد تا تغییر چگالی جیوه با دما امکان پذیر باشد.

نکته ای که در پاسخ به تست های دما و گرما کنکور باید مد نظر قرار گرفته شود این است که ساخت دماسنج ها باید در نظر داشته باشید و تعیین مقیاس دما باید این باشد که همه مایعات با سرعت یکنواخت در گرم کردن منبسط نمی شوند مثلاً در ابتدا قراردادهای گرمایش از نقطه انجماد آن شروع می شود و سپس در حدود چهل درجه فارنهایت ، بنابراین دماسنج آب در یک روز سرد خیلی مفید نخواهد بود. همچنین ساخت یک لوله مویرگی یک مقطع یکنواخت کار ساده ای نیست ، اما فارنهایت موفق شد این کار را انجام دهد و با نشان دادن دماسنجهای خود که بر سر طیف کاملی از دماها توافق کردند ، موفقیت خود را نشان داد. خوشبختانه ، معلوم می شود که جیوه به خوبی رفتار می کند به این دلیل که مقیاس دما تعریف شده با در نظر گرفتن یکنواخت شدن آن ، کاملاً نزدیک با مقیاس دما واقعی است ، همانطور که بعداً خواهیم دید. اگر دو جسم در حالت تعادل حرارتی با یک سوم قرار بگیرند ، آنها با یکدیگر در تعادل حرارتی قرار دارند.