بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار – دانلود پایانامه

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 

۳-۳-۲-مفهوم  تربیت:

از آنجا که تعلیم و تربیت امری می باشد جهانی و همگانی، در هر مکتب و ملتی به آن پرداخته شده، برای درک بهتر مفهوم تربیت از دیدگاه دیوید کار بایستی دیدگاه تعدادی از متفکران غربی را در ارتباط با بحث و مطالعه قرار دهیم :

واکنش ها و تعدیل ماشینی غرایز نمی تواند به هستی کل موجودیت بشر معنایی ببخشد، حتما آن معنای معقول برای هستی ما، بدون وجود یک حقیقت در مسیر رشد، قابل تصور نیست. اگر دیویی و دیگر متفکران دوران معاصر، این هدف را که می گوید: «به هستی ما معنی و مفهوم می بخشد»، واقعا جدی تلقی می کردند و برای دیگر متفکران و صاحب نظرانی که در موضوع تعلیم و تربیت می اندیشند، جدی بودن هدف مزبور را قابل فهم می ساختند و برای مقاماتی که به صورت مستقیم کار تعلیم و تربیت را به عهده گرفته اند، قابل درک و پذیرش می نمودند، بی تردید سرنوشت امروزی بشر از نظر خرد و اخلاق در حدی بسیار اعلا بود.(جعفری، ۱۳۸۸)

۳-۳-۳-مفهوم  معنویت:

تعریف واژه معنویت ظاهراً کمی دشوار می باشد . شاید این دشواری از آن چیز که که در قلب معنوی همان چیزی می باشد که ازنظر فطری از آن طفره می رویم و کمی اسرار آمیز می باشد ، نباید ما را شگفت زده کند . اغلب ما با افرادی روبه رو می شویم که به نظر می رسد عمقی منحصر به وجود خود داشته باشند ، یک “معنای” روحانی که قادر به شناخت آن هستیم ، اما غالبا تأیید آن را غیر ممکن می یابیم . هر دو واژه عبرانی و یونانی برای “روح” به ترتیب ruah (غزل) و pneuma (روح) از ریشه مفهوم حرکت ناملموس هوا می آیند . طبق انجیل یوحنا ، روح خدا ، همچون باد جایی می وزد که دلپذیر می باشد ، می توانید صدایش را بشنوید اما نمی توانید بگویید از کجا می آید و به کجا می  رود.[۱]

مانند وجود، هستی اسرار آمیز روحی مربوط به همان چیزی می باشد که حیات دارد ، فرار ، پویا و زندگی بخش می باشد . فردی که زنده می باشد و روح دارد مایل می باشد هرچه پیرامونش را جان بخشد ، در آن زندگی بدمد ، توان و قدرت بخشد و در هر حال دلتنگ پیشرفت باشد . در آغاز تورات عبری می خوانیم که “خداوند بشر را از روح زمین ساخت ، و در سوراخ بینی اش روح زندگی دمید و بشر یک موجود زنده گردید [۲].

 

۳-۳-۴-۲-معنویت یا چیز های مذهبی و مقدس

دوئیت گرایی روحی – مادی از این عقیده بشر دوستانه نشأت می گیرد که روح ما از بالاترین واقعیت در جهان تشکیل شده می باشد ، که معنی نهایی آن در زندگی با رفاه روحی و معنوی ما پنهان می باشد . از طرفی بسیاری از سنت های مذهبی معتقداند که خدا – یا شکلی از قدرت یا واقعیت فنا ناپذیر – در مرکز همه چیز می باشد ، و زندگی معنوی ما بایستی با طلب پرستش او بیش از پرورش روح معنوی مان تحریک گردد . در قلب این پرستش معنوی تمایزی میان کفر و تقدیس بیشتر از فرق میان روح و ماده هست . در گمراهی با این دو برابری ،تقدیس با قلب غیر مادی و قلب کفر آمیز با جسم فیزیکی می تواند به نمایش اشتباه سنت های مذهبی منجر گردد . در رسوم وحدت گرایی غربی ، مسیحی ، اسلام یهود ، برای مثال ، دنیای مادی به عنوان بخشی[۱]  (یوحنا۳:۸)

[۲]  ( تورات ۷:۲)

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>