بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان – دانلود پایانامه ارشد

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

قصاص او را مطالبه نمایند. درحال حاضر ماده ۲۶۸ ق.م.ا مقرر می­دارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می گردد و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمایند» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار کوشش نماید،­محرّض نامیده می­گردد ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» ۳

بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر

تحقق مسئولیت کیفری­واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن می باشد که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامه­این بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد گردید.

۱- معاونت درجرم عقیم و محال

جرم عقیم، وقتی می باشد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی­فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش­بینی،نتیجه از اقدام خویش نمی­گیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمده­اند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه ­در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشد­که­اصطلاحاً به­آن جرم عقیم می­گویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور می باشد، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده ۴۱ ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. ۱ بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات می باشد.

جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می­رود، اما گاه به این علت که نمی­داند­موضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد بهره گیری او برای ارتکاب جرم بی­اثرند، انجام بزه محال می­نماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زنده­ای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی بهره گیری نماید. لذا می­توان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بی­کفایتی مجرم می باشد، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.۲

به نظرمی­رسد که تهیه کنندگان قانون نخواسته­اند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از­«تجری» بحث شده و برخی خواسته­اند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده ۴۱ و۲ تبصره آن) می­توان دید، در مورد جرم محال مطلبی یاد شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند بهره گیری از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی می باشد اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار اقدام کیفر داد. ۳

۱– همان، ص ۵۶۳٫

۲– نوربها، رضا، پیشین، صص۲۶۵-۲۶۷٫

۳ نوربها، رضا، همان، صص۲۶۷-۲۶۸٫

۴– همان، صص۲۷۳-۲۷۴٫

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>