بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان- پایانامه ارشد

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

اصلی کافی می باشد. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار گردد و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته گردد (ماده ۴۴ ق.م.ا)

بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که بایستی به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می گردد بایستی متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه اقدام ارتکابی از ناحیه دیگری.[۱]

هنگامی که می­گوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل می باشد؛ نتیجه این       می گردد که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل می باشد. ۲ ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده می باشد و معاونت را در حقوق لبنان طبق بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل مسئولیت محرّض  را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم می­داند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن می­گردد که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر می­گردد.

اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض  را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده می باشد. ثانیاً؛ محرّض­متأثر از شرایط گوناگون جرم نمی­باشد. ثالثاً؛انصراف محرّض­از تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمی­کند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّض­می­باشد.

قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک می­داند. زیرا خطری که شخص محرّض­ برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفه­ای بوده و به طور دقیق و هوشیارانه­ای در ذهن افراد تاثیر می­گذارند.

ازطرفی­از آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض و­جرم ارتکابی ارتباط هست به گونه­ای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمی­گردید؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته می باشد. ۱

از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط می­گردد که­ راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آن چیز که در حقوق ایران هست، متفاوت می باشد. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم مقصود واقع نگردد، اقدام محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب می­گردد که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذار­تشخیص داده می باشد که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی می باشد و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب می­گردد۷ – شامبیاتی، هوشنگ،پیشین، ص۳۵۳٫

۸– میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۵۸٫

۱- حومد، عبدالوهاب، المفصل فی توضیح قانون العقوبات: القسم العام، المطبعه الجدیده،دمشق،۱۹۹۰، ص ۵۵٫

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>