انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (4-12) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد. محدودیت (4-13) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول برای انواع محصولات می‍باشد. محدودیت (4-14) و (4-15) بیانگر ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم می باشد که باید در نظر گرفته گردد. محدودیت(4-16) تضمین می‍کند که اگر یک تامین کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند گردید. محدودیت (‍4-17) نشان می‍دهد که میزان کالای خریداری شده  از هر تامین‍کننده در هر لایه قیمت حتما در بازه قیمت از پیش تعیین شده قرار دارد و محدودیت (4-18) تضمین می‍کند که از هر تامین‍کننده تنها یک لایه=  ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.

=  پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام. (نرخ کالاهای برگشتی).

=  هزینه ثابت سفارش دهی به تامین‍کننده jام.

=   پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد).

=  kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.

=  قیمت یک واحد ماده اولیه برای تامین‍کننده pام.

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد با موضوع : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان