استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، مواد مخدر، مصرف مواد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ بیشتر
ابطال گواهینامه

فرانسه
در کشور فرانسه، در صورتی که نمرات منفی فرد متخلف به ۱۲ برسد، گواهینامه وی توقیف خواهد شد (ویکتور۱۴،۲۰۰۴):
جدول(۷-۲): انواع و میزان جریمههای ترافیکی در فرانسه
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (یورو)
جریمه غیرنقدی (امتیاز منفی)
حبس
توقیف گواهینامه
جریمه نقدی(ریال)
۱
رانندگی خطرناک که منجر به فوت شود
۷۵۰۰۰
۶
کمتر از ۵ سال
۵ تا ۱۰ سال
۱۲۲۵۵۰۰۰۰۰
۲
رانندگی خطرناک که منجر به صدمه شود
۴۵۰۰۰
۶
کمتر از ۳ سال
۵ تا ۱۰ سال
۷۳۵۳۰۰۰۰۰
۳
رانندگی تحت تأثیر الکل(بیش از ۰٫۴ میلی گرم در لیتر در نمونه تنفس و بیش از ۰٫۸ میلی گرم در لیتر در نمونه خون)
۴۵۰۰
۶
۲ سال
۳ سال
۷۳۵۳۰۰۰۰
۴
رانندگی در شرایط مستی(نوبت دوم)
۹۰۰۰
۶
۴ سال
۳ سال
۱۴۷۰۶۰۰۰۰
۵
رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و دارو
۴۵۰۰
۶
۲ سال
۳ سال
۷۳۵۳۰۰۰۰
۶
رانندگی بدون گواهینامه
۱۵۰۰۰

۱ سال

۲۴۵۱۰۰۰۰۰
۷
رانندگی در شرایطی عدم صلاحیت
۴۵۰۰

۲ سال
۳ سال
۷۳۵۳۰۰۰۰
۸
تصادف و گریختن از حادثه
۳۰۰۰۰
۶
۲ سال
۵ سال
۴۹۰۲۰۰۰۰۰
۹
تخطی از حد مجاز سرعت(بالای ۵۰ کیلومتر بر ساعت)
۳۷۵۰
۶
۳ ماه
۳ سال
۶۱۲۷۵۰۰۰
۱۰
رانندگی بدون مدارک بیمه
۳۷۵۰


۳ سال
۶۱۲۷۵۰۰۰
۱۱
اختلال و ایجاد سد معبر ترافیکی
۴۵۰۰
۶
۲ سال
۳ سال
۷۳۵۳۰۰۰۰
۱۲
رانندگی به همراه تلویزیون یا مانیتور در وسیله نقلیه بگونه ای که در میدان دید راننده باشد
۱۵۰۰
۳

۲۴۵۱۰۰۰۰
۱۳
استفاده از آشکار ساز دوربین کنترل سرعت
۱۵۰۰
۶

۲۴۵۱۰۰۰۰
۱۴
ایجاد صدمه با رانندگی بی دقت
۱۵۰۰

۳ سال
۲۴۵۱۰۰۰۰
۱۵
عدم رعایت فواصل ایمن
۱۳۵
۱
۳
۲۲۰۵۹۰۰
۱۶
تخطی از سرعت مطمئنه
۱۵۰۰
۶
۳ سال
۲۴۵۱۰۰۰۰
۱۷
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی
۱۳۵
۳

۲۲۰۵۹۰۰
۱۸
رانندگی بدون در نظر گرفتن ملزومات گواهینامه و سایر محدودیت ها
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۱۹
رانندگی در سن کمتر از قانونی
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۲۰
رانندگی تحت تأثیر الکل (۰٫۲۵ تا ۰٫۴ میلی گرم در لیتر در نمونه تنفسی و ۰٫۵ تا ۰٫۸ میلی گرم در لیتر در نمونه خون)
۱۳۵
۶
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۱
راه ندادن به سایر وسائل نقلیه
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۲
بی توجهی به توقف پشت چراغ قرمز و تابلو ایست
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۳
رانندگی روی خطوط راه
۱۳۵
۱
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۴
رانندگی با چراغ خاموش در شب
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۵
رعایت نکردن فاصله ایمن
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۶
سبقت غیرمجاز
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۷
رانندگی روی خط سفید راه
۱۳۵
۱
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۸
گردش غیرمجاز
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۲۹
سبقت از سمت راست
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۳۰
استفاده نکردن از کلاه ایمنی برای موتور و دوچرخه
۱۳۵
۳

۲۲۰۵۹۰۰
۳۱
نبستن کمربند ایمنی
۱۳۵
۳

۲۲۰۵۹۰۰
۳۲
استفاده از وسیله نقلیه با لاستیک صاف
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۳۳
استفاده از وسیله نقلیه بدون پلاک یا پلاک ناخوانا
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۳۴
رانندگی بدون اسناد و مدارک وسیله نقلیه
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۳۵
رانندگی با سرعت بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۳۶
رانندگی با سرعت بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۳۷
رانندگی با سرعت بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
۱۳۵
۲

۲۲۰۵۹۰۰
۳۸
رانندگی با سرعت بیشتر از ۲۰ کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز (زمانی که سرعت مجاز کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد)
۱۳۵
۱

۲۲۰۵۹۰۰
۳۹
ایستادن خطرناک و با بی ملاحظگی جهت پارک
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۴۰
ایستادن برای پارک در شب با چراغ خاموش
۱۳۵
۳
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۴۱
حرکت با دنده عقب در معابر
۱۳۵
۴
۳ سال
۲۲۰۵۹۰۰
۴۲
ایستادن و پارک کردن با سهل انگاری
۱۳۵


۲۲۰۵۹۰۰
۴۳
استفاده از سیستم ترمزگیری نامناسب
۶۸


۱۱۱۱۱۲۰
۴۴
پیچیدن ناگهانی بدون استفاده از چراغ راهنما
۳۵
۳
۳ سال
۵۷۱۹۰۰
۴۵
رانندگی در شانه راه
۳۵
۳
۳ سال
۵۷۱۹۰۰
۴۶
ندادن عوارض راه
۳۵


۵۷۱۹۰۰
۴۷
دوچرخه سواری بدون جلیقه ایمنی (با نوار شبرنگ در زمان دوچرخه سواری در خارج شهر)
۳۵


۵۷۱۹۰۰
۴۸
ایست یا پارک ناقص (ناصحیح)
۳۵


۵۷۱۹۰۰
۴۹
پارک در مکان پارک ممنوع
۱۷


۲۷۷۷۸۰
ژاپن
جدول(۸-۲):انواع و میزان جریمههای ترافیکی درژاپن.
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (ین)
جریمه غیر نقدی (حبس)
جریمه غیرنقدی (امتیاز منفی)
جریمه نقدی(ریال)
۱
رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان
۵۰۰۰۰۰
۳ سال
۲۵
۷۳۹۲۵۰۰۰
۲
رانندگی خطرناک
۵۰۰۰۰۰
۲ سال
۲۵
۷۳۹۲۵۰۰۰
۳
رانندگی بدون گواهینامه۳۰۰۰۰۰
۱ سال
۱۹ تا ۲۳
۴۴۳۵۵۰۰۰
۴
رانندگی با وسیله نقلیه سنگین بدون گواهینامه مجاز
بررسی در دادگاه
۱۲ تا ۱۹
بررسی در دادگاه
۵
تخلفات با داشتن گواهینامه آزمایشی
بررسی در دادگاه
۱۲ تا ۱۹
بررسی در دادگا
ه
۶
رانندگی تحت تاثیر الکل
۳۰۰۰۰۰
۱ سال
۶ تا ۱۳
۴۴۳۵۵۰۰۰
۷
رانندگی در شرایط مستی
۵۰۰۰۰۰
۳ سال
۲۵
۷۳۹۲۵۰۰۰
۸
رانندگی در حین خستگی
۳۰۰۰۰۰
۱ سال
۱۳
۴۴۳۵۵۰۰۰
۹
بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت
بررسی در دادگاه
۶ تا ۱۶
بررسی در دادگاه
۱۰
بیشتر از ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت
۳۵۰۰۰
۷ تا ۱۶
۵۱۷۴۷۵۰
۱۱
بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت
۲۵۰۰۰
۸ تا ۱۶
۳۶۹۶۲۵۰
۱۲
بیشتر از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت
۱۸۰۰۰
۳ تا ۱۵
۲۶۶۱۳۰۰
۱۳
بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت
۱۵۰۰۰
۲ تا ۱۴
۲۲۱۷۷۵۰
۱۴
بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت
۱۲۰۰۰
۱ تا ۱۴
۱۷۷۴۲۰۰
۱۵
۱۵ کیلومتر بر ساعت
۹۰۰۰
۱ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۱۶
پارک غیر مجاز در مکان توقف ممنوع
۱۸۰۰۰
۳
۲۶۶۱۳۰۰
۱۷
پارک غیر مجاز در مکان پارک ممنوع
۱۵۰۰۰
۲
۲۲۱۷۷۵۰
۱۸
توقف غیر مجاز در مکان توقف ممنوع
۱۲۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۷۷۴۲۰۰
۱۹
توقف غیر مجاز در مکان پارک ممنوع
۱۰۰۰۰
۱ تا ۱۴
۱۴۷۸۵۰۰
۲۰
بی توجهی به چراغ قرمز
۹۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۲۱
بی توجهی به چراغ چشمک‌زن
۷۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۲۲
ورود به خیابان یکطرفه
۷۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۲۳
ترمز غیر مجاز
۷۰۰۰
۳ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۲۴
سبقت غیر مجاز
۹۰۰۰
۴ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۲۵
توقف بر روی ریل قطار
۷۰۰۰
۵ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۲۶
گذر نا صحیح از تقاطع
۹۰۰۰
۶ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۲۷
ایجاد اختلال در عبور عابرین پیاده
۹۰۰۰
۷ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۲۸
کاهش سرعت نادرست
۷۰۰۰
۸ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۲۹
خطا در ایستادن در مکان مشخص برای توقف
۷۰۰۰
۹ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۳۰
بار بیشتر از ۱۰%
۳۵۰۰۰
۳ تا ۱۵
۵۱۷۴۷۵۰
۳۱
بار بین ۱۰ تا ۵۰%
۳۰۰۰۰
۲ تا ۱۴
۴۴۳۵۵۰۰
۳۲
بار بیشتر از ۵۰%
۲۵۰۰۰
۱ تا ۱۴
۳۶۹۶۲۵۰
۳۳
خرابی ترمزها
۹۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۳۳۰۶۵۰
۳۴
خرابی چراغ عقب
۷۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۳۵
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۳۶
ایجاد ترس و آشفتگی برای کودکان
۷۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۳۷
ایجاد آلودگی صوتی در هنگام رانندگی
۶۰۰۰
۲ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۳۸
صدای ناهنجار اگزوس
۶۰۰۰
۲ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۳۹
نقض شرایط گواهینامه
۷۰۰۰
۲ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۴۰
مخدوش بودن پلاک

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق رایگان با موضوعکاهش اضطراب، مقطع متوسطه، بهداشت روان، سطح معنادار

۲ تا ۱۴

۴۱
استفاده غیرقانونی از خط ویژه اتوبوس
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۲
رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروی جلویی
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۳
تعویض خط غیرمجاز
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۴
گردش غیرمجاز در تقاطع
۴۰۰۰
۱ تا ۱۴
۵۹۱۴۰۰
۴۵
ایجاد اختلال برای ماشین آتش نشانی و آمبولانس
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۶
ورود غیر مجاز به داخل تقاطع
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۷
وجود نقص در چراغ جلو
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۸
وجود نقص در چراغ نور پایین
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۴۹
نقص در علائم هشدار دهنده (بوق و …..)
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۵۰
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز وسیله نقلیه
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۵۱
زدن بار بیش از حد مجاز
۷۰۰۰
۱ تا ۱۴
۱۰۳۴۹۵۰
۵۲
نقص در بستن صحیح بار
۶۰۰۰
۱ تا ۱۴
۸۸۷۱۰۰
۵۳
نبستن کمربند ایمنی

۱ تا ۱۴

۵۴
وجود نقص در کمربند نگهدارنده کودک

۱ تا ۱۴

۵۵
نداشتن کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت

۱ تا ۱۴

۵۶
سوارشدن غیرمجاز موتورسیکلت

۱ تا ۱۴

۵۷
به همراه نداشتن گواهینامه
۳۰۰۰

۴۴۳۵۵۰
۵۸
تصادف منجر به فوت

۱۳ تا ۲۰

۵۹
تصادف منجر به صدمات شدید

۹ تا ۱۳

۶۰
تصادف منجر به صدمات کم

۲ تا ۱۳

۶۱
خسارت به ساختمان و بنا

۲ تا ۳

۶۲
زدن و فرار از صحنه(اگر منجر به صدمه به افراد شود)
۵۰۰۰۰۰
۵ سال
۲۳
۷۳۹۲۵۰۰۰
۶۳
زدن و فرار از صحنه(اگر منجر به صدمه به دارائی دیگران شود)
۵۰۰۰۰۰
۵ سال
۵
۷۳۹۲۵۰۰۰

جدول(۹-۲): مجازات در نظر گرفته شده برای نمرات منفی- ژاپن
تعداد دفعات توقیف‌
طول دوره تعلیق/ میزان نمرات منفی لازم
طول دوره لغو/ نمرات منفی لازم
۳۰ روز
۶۰ روز
۹۰ روز
۱۲۰ روز
۱۵۰ روز
۱۸۰ روز
۱ سال
۲ سال
۳ سال
۴ سال
اصلاً
۶-۸
۹-۱۱
۱۲-۱۴۱۵-۲۴
۲۵-۳۴
۳۵-۴۴
۴۵+
۱

۴-۵
۶-۷
۸-۹


۱۰-۱۹
۲۰-۲۹
۲۰-۲۹
۴۰+
۲


۲
۳
۴

۵-۱۴
۱۴-۲۴
۲۴-۳۴
۳۵+
۳۲
۳

۴-۹
۱۰-۱۹
۲۰-۲۹
۳۰+
۴
۲
۳
*نحوه قرائت جدول: بطور مثال اگر رانندهای ۲۵ نمره منفی کسب کند و قبلاً هیچ سابقه تعلیق گواهینامهای نداشته باشد، برای مدت ۲ سال گواهینامه وی لغو خواهد شد.
آفریقای جنوبی
جریمههای راهنمائی و رانندگی در آفریقای جنوبی، به دو بخش جریمههای نقدی و غیرنقدی قابل تقسیمبندی بوده و در جدول زیر هر یک از این موارد آمده است. نحوه اعمال مجازات در رابطه با نمرات منفی، بدین ترتیب خواهد بود که هر راننده ۱۲ نمره دارد، اگر در اثر انجام تخلفات ترافیکی (دارای نمره منفی) این ۱۲ امتیاز از بین برود، گواهینامه او برای مدت ۳ ماه معلق خواهد شد. بعد از ۳ بار تعلیق، در نهایت گواهینامه باطل خواهد شد. چنانچه رانندهای در طی یک دوره یکساله،هیچ نوع تخلفی(با نمره منفی) ا
نجام ندهد، ۱۲ امتیاز مجدد به او داده میشود. رانندگی در دوران محرومیت، با جریمههای سنگین نقدی و یکسال حبس همراه خواهد بود. لازم بذکر است، که در صورت پرداخت جریمههای نقدی در طی مدت زمان ۳۲ روز از زمان انجام تخلف، میزان جریمه به نصف موارد ذکر شده در جدول ۳۹، کاهش خواهد یافت(الیزابت و همکاران،۲۰۰۳):
جدول(۱۰-۲): انواع و میزان جریمههای ترافیکی در آفریقای جنوبی
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (راند)
جریمه غیرنقدی (نمره منفی)
جریمه نقدی(ریال)
تجاوز از سرعت مجاز
۱
بیشتر از ۱۱ تا ۱۵ کیلومتر بر ساعت
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۲
بیشتر از ۱۶ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۳
بیشتر از ۲۱ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۴
بیشتر از ۲۶ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۵
بیشتر از ۳۱ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت
۱۲۵۰
۴
۲۰۱۶۲۵۰
۶
بیشتر از ۳۶ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت
۱۵۰۰
۵
۲۴۱۹۵۰۰
۷
بیشتر از ۴۰ کیلومتر بر ساعت
دادگاه
۶
۸
وسیله نقلیه ثبت نشده
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۹
رانندگی تحت تأثیر الکل
دادگاه
۶
۱۰
وسیله نقلیه با یک پلاک (فقط جلو یا عقب)
۵۰۰
۲
۸۰۶۵۰۰
۱۱
وسیله نقلیه دارای پلاک معیوب یا مخدوش در یک طرف
۲۵۰
۴۰۳۲۵۰
۱۲
وسیله نقلیه دارای پلاک معیوب یا مخدوش در دو طرف
دادگاه
۶
۱۳
عدم رعایت فاصله نسبت به وسیله نقلیه جلوئی
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۱۴
عدم توجه به فرمان ایست
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۱۵
رانندگی با بی پروائی
دادگاه
۶
۱۶
نداشتن شماره موتور برای وسیله نقلیه
دادگاه
۶
۱۷
استفاده از پلاک وسایل نقلیه برای وسایل نقلیه دیگر
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۱۸
حمل مسافر و کالا بدون مجوز مورد نیاز
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۱۹
رانندگی بدون گواهینامه
۱۲۵۰
۴
۲۰۱۶۲۵۰
۲۰
به همراه نداشتن گواهینامه در هنگام رانندگی
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۲۱
گزارش ندادن تغییر آدرس محل سکونت صاحب گواهینامه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۲۲
استخدام راننده بدون گواهینامه برای وسیله نقلیه
۱۲۵۰
۴
۲۰۱۶۲۵۰
۲۳
راننده بدون مجوز رانندگی
۱۲۵۰
۴
۲۰۱۶۲۵۰
۲۴
کار نکردن صحیح سیستم ترمز وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۲۵
کار نکردن صحیح سیستم ترمز دستی وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۲۶
استفاده بدون مجوز از وسیله نقلیه با فرمان دست چپ (لازم به ذکر است فرمان وسایل نقلیه در آفریقای جنوبی در سمت راست قرار دارد)
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۲۷
معیوب بودن بوق وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۲۸
نقص در چراغ های وسیله نقلیه
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۲۹
معیوب بودن شیشه جلو و دیگر شیشه‌های وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۳۰
خراب بودن برف پاک کن وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۳۱
ناقص بودن و نبود دید توسط آیینه عقب وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۳۲
عیب یا نقص در باک بنزین وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۳۳
نداشتن درپوش باک بنزین
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۳۴
نداشتن کاپوت جلو برای وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۳۵
خروج دود بیش از حد مجاز از اگزوز وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۳۶
خروج روغن از اگزوز وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۳۷
استفاده از لاستیک کهنه یا خراب
۲۵۰ ( برای هر تایر)

۴۰۳۲۵۰
۳۸
سبقت غیر مجاز
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۳۹
توقف در پیاده رو
۵۰۰
۱
۱۲۰۹۷۵۰
۴۰
ورود ممنوع
۲۵۰
۰
۴۰۳۲۵۰
۴۱
استفاده از تلفن همراه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۴۲
عدم رعایت حق تقدم عبور
۲۵۰
۰
۴۰۳۲۵۰
۴۳
عبور وسیله نقلیه از پیاده رو
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۴۴
دور زدن ممنوع
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۴۵
نبود کمربند ایمنی در وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۴۶
عدم تو
جه به چراغ راهنمائی
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۴۷
خراب بودن کمربند ایمنی وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۴۸
نبود آمپر سرعت سنج]]>

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد رایگان دربارهمدارس هوشمند، عصر اطلاعات، انتقال اطلاعات، بهبود مهارت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *