سایت مقالات فارسی – بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

با توّجه به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در اثر استفاده از علفکشها ، کنترل زراعی و مکانیکی علفهایهرز اعّم از شخم زمینهای آلوده ، وجین دستی و قطع علفهای … Read More

مقاله – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

مهم ترین آنتیاکسیدان های سنتزی مورد استفاده در غذا  اثر بخشی آنتیاکسیدانهایی که به طور معمول در غذا استفاده میشوند در دمای بالا به دلیل تجزیه و تولید هیدروپراکسیدها کاهش مییابد. … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱-۲-۴- موارد مصرف و خواص درمانی آویشن شیرازی در طب سنتیآویشن شیرازی دارای خواص ضدعفونی کننده بوده و گاهی از اسانس آن به عنوان داروی ضدتشنج و ضدرماتیسم استفاده میشود. … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۵

– Sengupta در سال ۲۰۱۲ مقاله ای با عنوان ” سرمایه گذاری در فناوری پاک و ردیابی تحریف در بازار مصرف کنندگان سبز” را کار کرد که این مقاله ضمن … Read More

ضرورت و اهمیت امکانات تفریحی

توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکان‌های مستعد گردشگری بسیار تعیین‌کننده است. مقصود از امکانات یا جاذبه‌ها، تشکیلات یا مکان‌هایی است که به منظور تأمین خواسته‌های گردشگران به … Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی

  پرخاشگری پیش کنشی، رفتار تعمدی و اجباری است که به منظور به دست آوردن یک هدف دلخواه صورت می گیرد و با تقویت خارجی کنترل می شود. ریشه های … Read More