دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۳

ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک … Read More

فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- …

همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف. پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه . تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ ش۲۷) ۷-۲- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی … Read More

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری …

غنی سازی شغلی (شامل ایجاد استقلال شغلی،تفویض مسئولیت به کارکنان،دادن بازخورد در مورد شغل کارکنان و آگاهی از اهمیّت شغلی ایشان) در پاسخ به ارضای نیازهای سطح بالای کارکنان. چراکه … Read More

پایان نامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بر رضایت شغلی کارکنان و کارکرد سازمانی عوامل مختلفی تأثیر دارد. در مورد عوامل نافذ بر رضایت شغلی افراد عوامل مختلفی توسط صاحب­نظران علم رفتار … Read More