دانلود پایان نامه درباره افراد مبتلا، اختلال اضطراب منتشر، کاهش اضطراب

غریب و خارج از محیط فرهنگی بیمار است . وجه تمایز خود بیمار انگاری از اختلال ساختگی وجود علایم جسمانی است و وجه افتراق آن از تمارض این است که در خود بیمار انگاری ،‌بیماران واقعاً... متن کامل