No category

منبع پایان نامه با موضوع اختلال اضطراب منتشر، کاهش اضطراب، افراد مبتلا

مطالعه با PET مشاهده شده است هماهنگی دارد(14). – ژنتیک : داده‌های قابل وصول ژنتیک در مورد اختلال وسواسی – جبری این فرضیه را تأیید می‌کنند که این اختلال یک جزء ژنتیک قابل ملاحظه... متن کامل

منبع پایان نامه با موضوع کاهش اضطراب، اختلال اضطراب منتشر، اختلال مصرف مواد

2 سالگی شروع شود. افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به اختلال وسواسی جبری مبتلا می‌شوند، هر چند این یافته‌ احتمالاً بازتاب مشکل بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبری در حفظ روابط... متن کامل

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، افراد مبتلا

مصرف دارو نمی‌باشد(9). معیاهارهای تشخیصی یبوست عملکردی در کودکان بزرگتر و بالغین (سن بیش از 4 سال) بدین صورت است که در مدت دو ماه حداقل دو مورد یا بیشتر از موارد زیر وجود داشته باشد.... متن کامل