پایان نامه ها و مقالات

بیزین دینامیک، شبکه های بیزی، تنظیمات ژنی، تئوری اطلاعات

ی مسئله و افزایش کارایی این مدل شد. این متد بر روی 169 ژن در 9 پترن از E.Coli آزمایش شد و توانست correlation های موجود در 4 پترن از 9 پترن را به درستی شناسایی کند. شبکه بیزین دینامیکی را ارائه کرد... متن کامل

شبکه های بیزی، خوشه بندی، تنظیمات ژنی، رگرسیون

ارائه شده با شبکه های استنتاج شده به وسیله الگوریتم های قبلی بیشتر می شود. همچنین زمانی که از این الگوریتم برای یاد گیری شبکه های با ساختار تصادفی استفاده می شود، الگوریتم ارائه شده... متن کامل

تحقیق رایگان با موضوع Personality، procrastination، anxiety، depression

, Psychological Reports, 68, 455-458.44) Ferrari, J. R. (1992). Psychometric validation of two procrastination inventories for adults: Arousal and avoidance measures. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14 (2), 97-110.45) Ferrari, J. R., & Emmons, R. A. (1995). Methods of procrastination and their relation... متن کامل

تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ نامه، شب امتحان، افراد مبتلا، سلامت روان

های لازم را نیاموخته باشد (شفیع آبادی و ناصری، 1388). کاپلان و سادوک (1988) برای واتسون118 نقش حائز اهمیتی را در ترسیم پیدایش اضطراب قائل شده اند. آنها عنوان می دارند: “واتسون در پیدایش... متن کامل

تحقیق رایگان با موضوع اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، عزت نفس

ع ادرار، بیقراری و میل به حرکت نیز از علائم شایع است. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید اماده می سازد (کاپلان و سادوک 2004؛ به... متن کامل

تحقیق رایگان با موضوع کاهش اضطراب، مقطع متوسطه، بهداشت روان، سطح معنادار

روش پژوهش 80متغیرهای پژوهش 80جامعه آماری پژوهش 81روش نمونه گیری 81ابزارهای پژوهش 82مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84بسته آموزشی ایمن سازی در... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسورات بیمه، شهرستان اردبیل، سطح معنی داری، خدمات درمانی

گروه هاکل84.382254.918339.30052394239916.8760.106158.4910.000جدول شماره (4- 8 ) جدول تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی با توجه به جدول شماره (4-8) از آنجایی که SIG= 0.000 کمتر از 0.05 (سطح خطای پذیرفته شده) می باشد،... متن کامل

مقاله رایگان درمورد کارمندان بانک، آموزش کارکنان

.Ci: نمایانگر معیارهای اصلی مدل می باشد. ( I نشانگر شماره بندی معیارها می باشد).Sij: نمایانگر زیر معیارها می باشد.Ai: نمایانگر گزینه ها می باشد. جدول 4- 2-ماتریس تاثیر مستقیم.معیارهاDEMATEL-... متن کامل