ساختار بازدارنده

در ساختار بازدارنده، بهره­­وری مفهومی از دست­ رفته. این نوع ساختار می ­تونه کیفیت خدمات سازمانی رو تحت تاثیر بذاره. ساختار بازدارنده نبود اعتماد بین­فردی رو موجب می­شه؛ و همین … Read More

درباره : نظریه گشتالت

خلاقیت به عنوان نتیجه تصعید و پالایش روانی و تعادل حیاتی )همیشه معنی روانکاوی نام زیگموندفروید (۱۹۴۹)یکی از تاثیرگذارترین متفکرین تاریخ جهان و واضع تئوری روانکاوی رو تداعی می کنه. … Read More

در مورد نظریه گشتالت

حساسیت به مسئله سیالی افکار انعطاف پذیری هم نهادی ( ترکیب ) تحلیل گری پیچیدگی ۸٫٫        ارزشیابی   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان … Read More