پایان نامه توانمندسازی کارکنان:-پيامدهاي توانمندسازي

اهميّت ساختار سازماني در شكل‌گيري فرآيندهاي سازماني به‌خصوص «ساختار سازماني شيوه‌هاي توسعه منابع انساني در سازمان» توجّه بيشتر به رابطه و اثرات آن برفرآيند توانمندسازي كاركنان را مي‌طلبد. اين موضوع از اوايل دهه 1970 مورد توجّه سازمان‌ها و محققين توانمندسازي…

Continue Reading

مفهوم سهام عادي:-پایان نامه درباره خرید سهام

سهام عادی 2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادي الف) سهم سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمت­هایی مساوی می­شود که به هر یک از این قسمت­ها، یک سهم گفته می­شود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران 1000 ریال است. هر فرد…

Continue Reading

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مفهوم وسائل موتوری

مفهوم وسائل موتوری تعریف جامع ومانعی از وسائل موتوری وجود ندارد و اذهان عمومی بیشتر بین وسائل موتوری و خودرو قائل به مشابهت و یکسانی مفهومی شده اند. اذهان عمومی با برخی مصادیق آن که وسیله حمل بار و سرنشین…

Continue Reading

پایان نامه درمورد فساد عقد//مشروع بودن جهت معامله

مشروع بودن جهت معامله جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه يعني مقصود اصلي كه براي نيل به آن معامله را واقع مي‌سازند. بنابراين جهت معامله آن علتي است كه موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نبايد با جهت تعهد…

Continue Reading

احساس تعلق در مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی

اهمیت احساس تعلق در مجتمع زیستی این نیاز مربوط به رابطه انسان بادیگران وبامحیط است. شخصی شدن وازخودپنداشتن یک امروحتی یک اندیشه احساس تعلق رابه وجود می آورد. این احساس می تواند در مورد وسایل، فضا، حیوانات وافراد، درفرد ایجادشود.…

Continue Reading

امضای دیجیتال/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

: امضای دیجیتال گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این نوع از تجارت است و این اطمینان باید از طریق تضمین امنیت و اعتبار تبادل الکترونیکی داده ها صورت گیرد لذا یکی از…

Continue Reading

حس چشایی در بازاریابی:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

حس چشایی در بازاریابی: حس چشایی بوسیله ساختارهای خاصی بررسی می شود که آن ها را حسگرهای چشایی می نامیم .اعتقاد بر این است که دخترها بیشتر از پسرها به مزه و طعم حساسیت دارند . این عقیده درست است…

Continue Reading

پایان نامه درباره تولید ملی/: طبقه بندي اسباب بازیها

 طبقه بندي اسباب بازیها براي اسباب بازیها طبقه بندی هاي گوناگونی پیشنهاد شده است. در حقیقت شیوه اي که هر مرجع براي طبقه بندي اسباب بازیها در پیش می گیرد بسته به نیاز و کاربردي است که از دسته بندي…

Continue Reading

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/بازده کیفی

بازده کیفی شامل مواردی می‌شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلی)، امتیازات اجتماعی، توان تأثیرگذاری در جریانات اجتماعی– اقتصادی بستگی دارد (آشناگر، 1389). از جهت دیگر می‌توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد: الف) بازده گذشته…

Continue Reading

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:شهر خلّاق فلوریدا

نظریه شهر خلّاق فلوریدا ریچارد فلوریدا در سال ۲۰۰۲ نظریه شهر خلّاق را مطرح گردید که در آن ظهور عصر خلّاق در شکل یک انقلاب اجتماعی مهارنشدنی معرفی شده است. این نظریه به سه عنصر متغیر تکنولوژی، استعداد و تسامح…

Continue Reading