پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات می باشد؛ لذا از این جهت در اقدام کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا نمود. به دیگر عبارت، پس به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح می باشد ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که مانند عقودی که ضمان در آن مطرح می‌گردد عقد بیع می باشد و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع اختصار نموده و در اظهار موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، زیرا عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی می باشد که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می‌تواند موضوع بحث واقع گردد. با تأکید بر این نکته در این مقاله کوشش بر این می باشد تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد مطالعه و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض می باشد ولا غیر؛ اما از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­گردد فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت می باشد و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این می باشد که در برابر آن چیز که که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن می باشد در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با در نظر داشتن امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

]]>