منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهداشت روان، احساس حقارت، استان فارس

کسانی که به طور ناگهانی از خانواده خود جدا شده اند دیده می شود. شروع آن معمولاً ناگهانی وبدون سابقه قبلی است و به ندرت مزمن می گردد .
بسیاری از متخصصین امور روانی ،‌طبقه بندی این نوع بیماری را به عنوان یک بیماری جدا از پارانوئیدا اسکیزوفرنیا و یا شخصیت پارانوئید مورد سئوال قرار داده اند . زیرا بیمار پارانوئید با آنکه نظام فکری گسترده هذیانی دارد ولی از هم پاشیدگی و در هم ریختگی شخصیت و اضمحلال تدریجی تفکر ، احساس و رفتار در او دیده نمی شود ،‌ در حالی که در بیمار اسکیزوفرنیک وقتی دو بیمار مبتلا به اختلال شخصیت علائم فوق وجود دارد . بیمار پارانوئید با وجود داشتن هذیانهای عجیب ،‌اما در شئون دیگرزندگی ، منطقی و نرمال زندگی می کند . شروع حالت پارانوئید معمولاً دیرتر از بیماریاسکیزوفرنیا است . طبق آمارهای مختلف در کشورهای متعدد دنیا ،‌ میانگین سنی افرادی که تحت عنوان حالات پارانوئید در بیمارستانها پذیرفته می شوند در حدود 50 سال است . البته شیوع این واکنش در زنان بیشتر از مردان است . از آماری که در سال 1978 در آمریکا منتشر شد . چنین بر می آید که در حدود یک درصد بیماران روانی بستری در بیمارستانها ، دچار حاللت پارانوئید هستند . بیماران پارانوئید بسیار خود مدارا و خود شیفته هستند . آنها خشم و عناد شدید درون خود را انکار می کنند و برای تخلیه این عواطف از مکانیسم برون فکنی استفاده می کنند . انها نسبت به دیگران حساس ، درون گرا و بی اعتماد هستند . در عمق وجود خود احساس حقارت و خود کم بینی می کنند . البته این احساس توسط احساس خود بزرگ بینی و یا احساس گزند و آزار پوشانده می شوند . اغلب این نوع بیماران ، در زندگی زناشویی و شغلی موفق نیستند و با برون فکنی ،‌تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند ، و این خود ، قسمتی از هذیانهای آنها را شامل می شود . صحبتهای بیمار پارانوئید تقریباً به نحو انحصاری بر محور هذیانهای خود می چرخد . او پیش گویی و پیش بینی می کند که دیگران بر علیه اش اقدام توطئه خواهند کرد و بر این اساس با آنها در مقام ستیز و مبارزه بر می آید ، دیگران هم از او آزرده می شوند و با او در می افتند ،‌او در این هذیانها که دیگران با او دشمن هستند ، راسخ تر می شود .
علل بیماری پارانوئید
متخصصین در مورد بیماری پارانوئید نیز مانند دیگر بیماری روانی ،‌به دنبال عوامل جسمانی و روانی و محیطی می گردند . نتیجه بررسی و تحقیقات در مورد عوامل ارثی به نتایج درخشانی نرسید . مثلاً با میل1ر با تحقیق روی 400 بیمار پارانوئید بستری شده در بیمارستان روانی ،‌مشاهده کرد که فقط در دو درصد اجداد و پیشینیان آنها حالت پارانوئید وجود داشته . پژوهشی در مورد عوامل بیولوژیک ،‌بیوشیمیایی و به طور کلی متابولیسم این بیماران نیز مطلب چندان روشنی در این زمینه ارائه نداده است . فروید جز اولین افرادی بود که در زمینه عوامل روانی موثر در ایجاد حالت پارانوئید راه گشایی کرد . او در ارتباط با این بیماری ، مسئله برون فکنی را در سال 1896 مطرح نمود . در سال 1911 دکتر شربر2 که قاضی بود و به بیماری پارانوئید اسکیزوفرنیا مبتلا شده بود ، بعد از بهبود تجارب ذهنی و هذیانهای خود را به رشته تحریر در آورد . فروید به تجزیه و تحلیل این خاطرات پرداخت . یکی از هذیانهای شربر این بود ک هبا خداوند رابطه خاصی دارد و این رسالت را در خود می دید که دنیا را تغییر دهد و آن را پر برکت نماید . البته او معتقد بود که فقط در صورتی میتواند این وظیفه را انجام دهد که زن شود . او تصور می کرد که دستگاههای داخلی بدن او از بین رفته بودند ، لکن انوار خدایی انها را احیا کرده است و همچنین تعداد زیادی ” اعصاب زنانه” به بدن او وصل شده است که ماحصل آنها ،‌نژادی جدید برای بشریت خواهد بود . نقش عوامل فرهنگی ،‌اجتماعی در رابطه با این بیماری مورد مطالعه قرار گرفته است . در یکی از تحقیقات گسترده ای که توسط وانیشتانی انجام شده تعداد 184 بیمار در جزایر ویرجین از جهات عوامل فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفتند . ساکنین این جزیره به گروههای مشخص نژادی و فرهنگی تقسیم شدند آنهایی که انگلیسی تبار بودند و بر مذهب زیاد تأکید می کردند ، بیشتر هذیانهای مذهبی داشتند . ساکنین فرانسوس بر موضوع جنسی تأکید می کردند و گرفتار هذیانهای جنسی بودند ، در بومی های این جزیره این نوع هذیان بسیار کم بود و برعکس مهاجرین انگلیسی به کشاورزی علاقه داشتند و به همین علت هذیان درباره زمین نداشتند اما بعضی از انگلیسی ها مهاجر دائماُ دچار این تفکر غلط و غیرعادی می شدند که زمین آنها توسط دیگران به یرقت می رود . مهاجرین فرانسوی کودکان خود را از آن جهت که به آنها در امور اقتصادی کمک می کردند ارج می نهادند ، در حالی که بومی ها کودکان را زا جهت عاطفی می پرستیدند . در نتیجه بومی ها برعکس فرانسوی ها ،‌در مورد کودکان خود گرفتار هذیان شدید بودند . لوکاس در انگلستان ، درباره رابطه مضامین هذیانهای بیماران و متغییرهای مختلف مانند سن ، جنس و خصوصیات خانوادگی انها تحقیق به عمل آورده مشاهده کرد که هذیانهای بیماران و متغیرهای مذهبی در افرا د طبقات مرفه جامعه و آنهایی که مجرد بودند ، بیشتر دیده می شود ، هذیانهای بزرگمنشی نیز در طبقات بالای جامعه فراوانتر و در کودکان بزرگتر خانواده بیش از کودکان کم سن و سالتر یافت می شد . هذیان خود کم بینی در طبقات محروم جامعه و به خحصوص در بین کودکان کوچکتر و کم سال تر شایع بود . هذیان گزند و آزار کودکان کم سن تر بیشتر متداول بود تا افراد بزرگتر خانواده ، هذیانهای جنسی در زنان بیشتر از مردها و افراد متأهل زیادتر از مجردها دیده می شد . تحلیا دقیق این موارد ما را به این نتیجه رساند که داده های بدست آمده در این تحقیق را می توان نتیجه منطقی شرایط و وضع فرهنگی و اجتماعی فرد دانست . مثلاً هذیان بزرگمنشی و رسالت مذهبی در افراد طبقه بالای جامعه که تجربه قدرت و مقام را دراند ، به طور منطقی و طبیعی بیشتر دیده می شود. همچنین اگر هذیان گزند وآزار نیز مانند هذیان حقارت ،‌در کودکان خردسال وضعیت طبقه محروم و مستضعف جامعه بیشتر شیوع داشته باشد نیز امری منطقی است . طبق تحقیقاتی که روی مهاجرین اروپایی در کانادا ،‌استرالیا و امریکا صورت گرفت ، محققین نتیجه گرفتند که این افراد با تغییر شرایط و قرا گرفتن وضع جدید و نامطلوب ،‌احساس تنهایی ، حقارت و سوءظن می کنند و تفکرات پارانوئیدی در آنها پیدا می شود ( شاملو،1373)‌.
در بررسی همه گیرشناسی که در سال 1978 در شهر شانگهای چین انجام شد میزان شیوع اختلالات روانی شدید 28/7 در هزار و اسکیزوفرنیا 2/4 در هزار بوده است (انتشارات سازمان جهانی بهداشت ،1984) .
در مطالعه همه گیرشناسی که در ناحیه استرلینگ کاونتی با جمعیت 20000 نفری توسط لیتون (1952) اجرا گردید 57 درصد افراد در مورد مطالعه به نوعی در طول عمر به یک اختلال روانی مبتلا بوده ک هاز بین آنها 23 درصد دچار اختلال روانی قابل توجه و 20 درصد آنها نیازمند درمانهای روانپزشکی بودند .
کمپتون ، هلزر ،‌مای کووانگ کونگ (1991) در مقایسه میزان شیوع اختلالات روانی در ایالات متحده امریکا و تایوان که کلاً بر روی جمعیت 18320 نفری با استفاده از جدول محاسبه تشخیص صورت گرفت میزان شیوع این احتلالات در تایوان کمتر ا ایالات متحده و حدود 56/21 درصد بود . در حالی که این میزان بر اساس طرح تحقیقاتی Nimh-MCA‌ در ایالات متحده 55/35 درصد بوده است .
پیشینه تحقیق
در یک بررسی همه گیر شناسی که به وسیله انجمن تحقیقات پزشکی هند در سال 1937 در چهار منطقه روستای وسیع ایالات نبگورباروکلکته و پاتیلا انجام گردید از جمع 1380 بیمار کشف شده 319 مورد دچار اسکیزوفرنی 504 مورد دچار صرع 138 مورد عقب ماندگی ذهنی و 419 مورد دچار اختلالات عاطفی بوده اند ( موهان ، 1987)‌ .
اسرول ورنی (1954) در مطالعه میدوتاون منهاتان نیویورک 1600 نفر از افراد بالغ را مورد مطالعه قرار داد و بدین نتیجه رسیدند که 8% افراد سنی 25-59 سال به نوعی دچار اختلالات روانی بوده و افراد متعلق به طبقات اجتماعی پایین 6 برابر بیشتر از گروههای اجتماعی اقتصادی بالا دچار علایم روان پزشکی بودند . ( کاپلان سادوک 1988)‌ .
در یک مطالعه بین المللی در مورد شیوع بیماری های شدید روانی که در 9 کشور چین ،‌کلمبیا ، چکسلواکی ، دانمارک ، هند ، نیجریه ، انگلستان ، آمریکا و شوروی انجام گردید از بین 1202 بیمار مشخص شده که با استفاده از مصاحبه با فرم (EXAMNATION) به دست آمده تعداد 811 نفر دچار انواع اسکیزفرنی 164 نفر دچار اختلالات عاطفی 29 نفر دچار اختلالات پارانوئیدی ،‌71 نفر افسردگی و بقیه از سایراختلالات رنج می برند (انتشارات سازمان بهداشت جهانی، 1975) .
در مطالعه طولی که بر روی 723 نفر از اهالی تورکن فنلان توسط لمتیلن و همکاران 1991 به عمل آمده میزان بیماریهای روانی حدود 30% گزارش گردید .
در این مطالعه طولی که به مدت 16 سال از 1969 به طول انجامید میزان شیوع بیماری های سایکوتید از 1/1 تا 5/3 درصد تغییر نشان داده است ، بررسی دیگری توسط همین محقق (1999) بر افراد 30 سال بالاتر صورت گرفت میزان شیوع اختلالات روانی در مردان 4/17% و در زنان 5/19% بود که میزان شیوع اضطراب و ترس 2/6% افسردگی نوروتیک 6/4% و اسکیزوفرنی 3/1 % گزارش گردیده است تاکنون در ایران در مورد همه گیر شناسی بیماریهای روانی در سطح کشوری مطالعاتی صورت نگرفته و مطالعات موجود در یک منطقه نیز در نوع خود بسیار محدود می باشد .
بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهانی 1984 حدود 1% ازمردان جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلال شدید روانی و 10% از بیماری های خفیف روانی رنج می برند بر طبق آمارها حداقل 40 میلیون نفر مردم دنیا از بیماری اسکیزوفرنی و 20 میلیون از صرع و بیش از 200 میلیون از بیماریهای روان رنجوری رنج می برند .
تحقیقاتی که در داخل کشور در رابطه با اختلالهای روانی انجام گرفته :
1- باش و همکارانش (1341) تعداد 505 نفر از اهالی قریه قاسم آباد ،‌زنگی آباد و کناره در استان فارس را مورد مطالعه قرار دادند و جمعاً 50 نفر (99 در هزار) دچار نوعی اهتلال روانی و از این تعداد 12 نفر اختلالات روان پریشی بودند همین محققین در سال 1343 تعداد 482 نفر از قریه های نوعسکران ، جیبار و حاجی آباد در استا ن خوزستان را مورد بررسی قرار داده که از این تعداد 72 نفر بیماری روانی داشتند 11 نفرشان روان پریشی بودند .
2- داویدیان و همکاران (1350) در یک بررسی مقدماتی که درباره شیوع بیماری های روانی در منطقه روستایی شهرستان رود انجام دادند با استفاده از پرسشنامه ای که توسط محقق برای افراد ایرانی تهیه و استاندارد شده بود از تعدا 408 نفر نمونه ای قابل دسترسی 211 نفر دچار نوعی اختلال روانی بودند که از این تعداد 119 نفر دچار افسردگی و 3 نفر اسکیزوفرنی داشتند از لحاظ جنسی 3/24 % مردان و 7/54 % زنان دچار این اختلالات بودند .
حسن زاده (1370)‌ در ارزیابی یکساله طرح ادغام بهداشت روانی (Phc) بر روی جمعیت 32937 روستایی شهررضای اصفهان انجام گرفت میزان شیوع عقب ماندگی 4/3 در هزار سایکوز 7/1 در هزار نوروز 9/2 در هزار گزارش گردیده است .
اما تاکنون با استفاده از این آزمون در مورد همه گیرشناسی اختلالات روانی پژوهشی صورت نگرفته است .
در زمینه بررسی اختلالات روانی جانبازان شیمیایی تحقیقی با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در جانبازان شیمیایی و مقایسه آن با افراد بهنجار در سطح شهرستان نیشابور توسط طاهری در سال 1384 و با استفاده از پرسشنامه Scl90

Leave a Comment