منابع مقاله با موضوع و

دانلود پایان نامه

جامعه با توجه به اطلاعات خود فرصتهای مناسب کارآفرینانه را به شرح زیر بیان کردند:

تلکابین، 2- شکارگاههای مصنوعی، 3- پیست اسکی و ورزشهای زمستانی، 4- تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین)، 5- ورزشهای بومی مانند چوگان ، 6- پرستاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید و مراکز تفریحی، 7- برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها، 8- معرفی و تبلیغ جاذبههای گردشگری به گردشگران، 9- رستورانهای بینالمللی در مراکز گردشگری،10-برنامهریزی و رزرو امکانات در مقاصد و جاذبههای گردشگری، پیش از صفر.
آنچه بیان شد، فرصتهایی هستند که کارآفرینان می توانند از آنها کسب و کار خلق کنند. بر اساس یافتهها، پرسشنامهای محقق ساخت که در ضمیمهی همین پایاننامه قرار دارد طراحی و میان جامعهی گردشگران توزیع شد، نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه به شرح زیر است:
4-3-1-2. تحلیل آزمون فریدمن در جاذبههای گردشگری
پرسشنامه‌ای که در پیوست این پژوهش آمده است با استفاده ازیافته های حاصل از بررسی جامعه نمونه طراحی و میان تعداد 343 نفر از مسافران با توجه به فرمول بیان شده در فصل سوم، توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول 4-6 مشاهده میشود.
جدول 4-7:آزمون فریدمن فرصتهای چاذبههای گردشگری
فرصتهای جاذبههای گردشگری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهکنترل اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میانگین رتبه
رتبه
اهمیت
تلکابین
98/4
شکارگاههای مصنوعی
36/3
ورزشهای زمستانی
48/5
توانیابان
92/5
ورزشهای بومی
22/3

پرستاری از خردسالان و سالخوردگان
6/6
برگزاری جشنوارهها
94/5
معرفی جاذبههای گردشگری
84/6
رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
62/5
برنامهریزی
4/7
رضایت
تلکابین
18/4
شکارگاههای مصنوعی

Leave a Comment