دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

به دست آمد. همچنین این معیار در خصوص برند مک دونالد نتیجه 0.410 (نقشه مفهومی به دست آمده توسط افرادی با رویکرد مثبت نسبت به مک دونالد) و 0.350 (نقشه مفهومی به دست آمده توسط افرادی با رویکرد منفی نسبت به مک دونالد) را حاصل کرد. به دلیل آنکه مک دونالد و کلینیک مایو، برند هایی شناخته شده در بازار مخصوص به خود هستند و نتایج حاصله از آن‌ها به شدت شبیه به هم می‌باشد، بنابراین نتایجی بین طیف 0.350 تا ۰.۴ امتیاز خوبی برای تراکم ساختاری می‌باشد.
تراکم ساختاری قادر به در نظر گرفتن انواع تداعی‌ها و اینکه چگونه به هم لینک شده اند می‌باشد اما روشی مستقل از تعداد تداعی‌ها است. برای اندازه گیری قدرت نقشه مفهومی، تعداد تداعی‌های موجود در نیز باید در نظر گرفته شود که این مهم، از طریق حاصلضرب تعداد تداعی‌ها در تراکم ساختاری به دست می‌آید
BAS=n*‬‬
رابطه 3-4
لازم به ذکر است که در این معادله، n برابر است با تعداد تداعی های + تداعی نام خود برند (برای مثال ایرانسل)
3-9-2-2-مطلوبیت
همانطور که گفته شد تداعی‌های برند هنگامی دارای ارزشند که مطلوب باشند بنابراین باید تداعی‌ها مطلوب خالص را به این طریق محاسبه کرد:
رابطه 3-5 = مطلوبیت خالص
با توجه به این نسبت، دو برند از لحاظ مطلوبیت تداعی‌ها مقایسه خواهند شد (کریشنان، 1996).
3-9-2-3- منحصر به فردی
هر دو برند ممکن است در برخی تداعی‌ها مشترک باشند بنابراین به منظور مقایسه این ویژگی می‌بایست نسبت تداعی‌های منحصر به فرد به کل تداعی‌های موجود در نقشه مفهومی هر برند جداگانه محاسبه گردد و مبنای مقایسه قرار گیرد:
رابطه3-6 =منحصر به فردی
نتیجه گیری
در این بخش در مورد روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر در ابتدا توضیح داده شد و سپس درباره مراحل تحقیق صورت گرفته به تفسیر پرداخته شد. اطلاعات بیان شده در این بخش برای درک بیشتر داده‌های تفسیر شده در فصل بعدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با علم به این موضوع در فصل بعدی به تحلیل داده‌ها و نتایج پرداخته خواهد شد.
یافته های پژوهش

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه و داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌های انفرادی یکی از بخشهای حیاتی پژوهش را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش اصلی‌ترین هدفی که دنبال می‌شود پاسخ گویی به سوالاتی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است. به همین منظور الزامی است تا مراحل تجزیه و تحلیل نقشه‌های انفرادی و فرآیند رسیدن به نقشه واحد نهایی تک تک به صورت کامل شرح داده شود تا نقطه ای مبهم باقی نماند.
همانطور که قبلا بیان شد ابزار محقق برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه بوده که پرسشنامه‌ها از طریق آمار توصیفی تحلیل و بررسی می‌شوند و سپس مصاحبه‌ها و نتایج آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند
تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی
در این بخش داده‌های مربوط به توصیف نمونه‌های مورد بررسی ارائه خواهد شد. در پژوهش حاضر تعداد 100 مشترک اپراتور ایرانسل و ۱۰۰ مشترک اپراتور همراه اول از جامعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و الزهرا(س) مورد مصاحبه قرار گرفتند و تمامی افراد پرسشنامه‌های مربوطه را پیش از شروع مصاحبه پاسخ دادند.
سن
از آنجا که نمونه این پژوهش از بین دانشجویان انتخاب شده است،بیشتر اعضای نمونه از نظر سن در بازه 26-19 سال قرار دارند. جدول و نمودار 1-4 و 2-4 فراوانی و نمودار گرافیکی مربوطه را نشان می‌دهند.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمدیریت استراتژیک

جدول ‏41 توزیع سنی پاسخ دهندگان همراه اول
فراوانی
سن
درصد
تعداد
38%
38
19 تا 22
40%
40
23 تا 26
14%
14
27 تا 30
6%
6
31 تا 34
2%
2
35 تا 45
100%
100
مجموع
نمودار ‏41 توزیع سنی پاسخ دهندگان همراه اول

جدول ‏42 توزیع سنی پاسخ دهندگان ایرانسل
فراوانی
سن
درصد
تعداد
52%
52
18-22
40%
40
23-26
4%
4
27-30

4%
4
31-34
0%

35-45
100%
100
مجموع
نمودار ‏42 توزیع سنی پاسخ دهندگان همراه اول
جنسیت
همانطور که در جداول زیر مشاهده می‌کنید، جنسیت شرکت کنندگان در این پژوهش برای هر برند را ۵۰ درصد مرد و ۵۰ درصد زن تشکیل می‌دهد
جدول ‏43 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان همراه اول جدول ‏44 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان ایرانسل
فراوانی
جنسیت
درصد
تعداد
50%
50
مرد
50%
50
زن
100%
100
مجموع
فراوانی
جنسیت
درصد
تعداد
50%
50
مرد
50%
50
زن
100%
100
مجموع
نمودار ‏43 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان ایرانسل
نمودار ‏44 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان همراه اول

تحصیلات
طبق نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها، بیشتر اعضای نمونه آماری برند همراه اول و ایرانسل از نظر تحصیلات در سطح
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جدول ‏45 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان همراه اول
فراوانی
تحصیلات
درصد
تعداد
45%
45
کارشناسی
50%
50
کارشناسی ارشد
5%
5
دکترا
نمودار ‏45 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان همراه اول
جدول ‏46 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ایرانسل
فراوانی
تحصیلات
درصد
تعداد
55%
55
کارشناسی
44%
44
کارشناسی ارشد
1%
1
دکترا
نمودار ‏46 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ایرانسل
وضعیت تاهل
از 100پاسخ دهنده برای برند همراه اول، تعداد 75 نفر از آنان مجرد بوده و 25 نفر باقی مانده متاهل و برای برند ایرانسل تعداد 95 نفر مجرد و 5 نفر متاهل بودند.
جدول ‏47 توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان همراه اول
فراوانی
وضعیت تاهل
درصد
تعداد
75%
75
مجرد
25%
25
متاهل
100%

مطلب مشابه :  تصمیمگیری چند معیاره

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
مجموع
نمودار ‏47 توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان همراه اول
جدول ‏48 توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ایرانسل
فراوانی
وضعیت تاهل
درصد
تعداد
95%
95
مجرد
5%

Leave a Comment