انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان – پایانامه ارشد

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همانطور که در این مدل مشخص شده می باشد، تابع هدف مسئله مانند مدل قبل به صورت چند هدفه تعریف شده می باشد و ویژگی‍های تامین‍کنندگان را در هر دو لایه در نظر می‍گیرد. تفاوت آن با مدل قبل در نظر ‍گرفتن هزینه‍های حمل به تفکیک وسایل نقلیه مختلف می باشد. مانند دو مدل گذشته، محدودیت (۴-۲۰) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۲۱) نشان می‍دهد که مجموع انواع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد.

محدودیت (۴-۲۲) تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای مواد اولیه را مشخص می‍کند. محدودیت (۴-۲۳) و (۴-۲۴) ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم می باشد که باید در نظر گرفته گردد. محدودیت (۴-۲۵) تضمین می‍کند که اگر یک تامین‍کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند گردید. محدودیت (۴-۲۶) نشان می‍دهد که اگر یک محصول به یک تامین‍کننده در یک لایه قیمت اختصاص داده=  ظرفیت تامین‍کننده Pام برای تهیه ماده اولیه mام.

= تقاضای سالیانه محصول iام.

=  تقاضای تامین‍کننده j برای مواد اولیه mام برای تولید محصول iام.

متغیر تصمیم :

=  مقدار محصول iام اختصاص یافته به تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام در هر دوره.

این مطلب را هم بخوانید :
پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

]]>