انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان – دانلود پایانامه

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۱۲) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد. محدودیت (۴-۱۳) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول برای انواع محصولات می‍باشد. محدودیت (۴-۱۴) و (۴-۱۵) بیانگر ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم می باشد که باید در نظر گرفته گردد. محدودیت(۴-۱۶) تضمین می‍کند که اگر یک تامین کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند گردید. محدودیت (‍4-17) نشان می‍دهد که میزان کالای خریداری شده  از هر تامین‍کننده در هر لایه قیمت حتما در بازه قیمت از پیش تعیین شده قرار دارد و محدودیت (۴-۱۸) تضمین می‍کند که از هر تامین‍کننده تنها یک لایه=  ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.

=  پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام. (نرخ کالاهای برگشتی).

=  هزینه ثابت سفارش دهی به تامین‍کننده jام.

=   پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد).

=  kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.

=  قیمت یک واحد ماده اولیه برای تامین‍کننده pام.

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

این مطلب را هم بخوانید :
مذاکره منطقی [۱]

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

]]>