استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

بیشتر
ابطال گواهینامه

فرانسه
در کشور فرانسه، در صورتی که نمرات منفی فرد متخلف به 12 برسد، گواهینامه وی توقیف خواهد شد (ویکتور14،2004):
جدول(7-2): انواع و میزان جریمههای ترافیکی در فرانسه
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (یورو)
جریمه غیرنقدی (امتیاز منفی)
حبس
توقیف گواهینامه
جریمه نقدی(ریال)
1
رانندگی خطرناک که منجر به فوت شود
75000
6
کمتر از 5 سال
5 تا 10 سال
1225500000
2
رانندگی خطرناک که منجر به صدمه شود
45000
6
کمتر از 3 سال
5 تا 10 سال
735300000
3
رانندگی تحت تأثیر الکل(بیش از 0.4 میلی گرم در لیتر در نمونه تنفس و بیش از 0.8 میلی گرم در لیتر در نمونه خون)
4500
6
2 سال
3 سال
73530000
4
رانندگی در شرایط مستی(نوبت دوم)
9000
6
4 سال
3 سال
147060000
5
رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و دارو
4500
6
2 سال
3 سال
73530000
6
رانندگی بدون گواهینامه
15000

1 سال

245100000
7
رانندگی در شرایطی عدم صلاحیت
4500

2 سال
3 سال
73530000
8
تصادف و گریختن از حادثه
30000
6
2 سال
5 سال
490200000
9
تخطی از حد مجاز سرعت(بالای 50 کیلومتر بر ساعت)
3750
6
3 ماه
3 سال
61275000
10
رانندگی بدون مدارک بیمه
3750


3 سال
61275000
11
اختلال و ایجاد سد معبر ترافیکی
4500
6
2 سال
3 سال
73530000
12
رانندگی به همراه تلویزیون یا مانیتور در وسیله نقلیه بگونه ای که در میدان دید راننده باشد
1500
3


24510000
13
استفاده از آشکار ساز دوربین کنترل سرعت
1500
6


24510000
14
ایجاد صدمه با رانندگی بی دقت
1500

3 سال
24510000
15
عدم رعایت فواصل ایمن
135
1

3
2205900
16
تخطی از سرعت مطمئنه
1500
6

3 سال
24510000
17
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی
135
3


2205900
18
رانندگی بدون در نظر گرفتن ملزومات گواهینامه و سایر محدودیت ها
135
3

3 سال
2205900
19
رانندگی در سن کمتر از قانونی
135


2205900
20
رانندگی تحت تأثیر الکل (0.25 تا 0.4 میلی گرم در لیتر در نمونه تنفسی و 0.5 تا 0.8 میلی گرم در لیتر در نمونه خون)
135
6

3 سال
2205900
21
راه ندادن به سایر وسائل نقلیه
135
4

3 سال
2205900
22
بی توجهی به توقف پشت چراغ قرمز و تابلو ایست
135
4

3 سال
2205900
23
رانندگی روی خطوط راه
135
1

3 سال
2205900
24
رانندگی با چراغ خاموش در شب
135
4

3 سال
2205900
25
رعایت نکردن فاصله ایمن
135
3

3 سال
2205900
26
سبقت غیرمجاز
135
3

3 سال
2205900
27
رانندگی روی خط سفید راه
135
1

3 سال
2205900
28
گردش غیرمجاز
135
4

3 سال
2205900
29
سبقت از سمت راست
135


2205900
30
استفاده نکردن از کلاه ایمنی برای موتور و دوچرخه
135
3


2205900
31
نبستن کمربند ایمنی
135
3


2205900
32
استفاده از وسیله نقلیه با لاستیک صاف
135


2205900
33
استفاده از وسیله نقلیه بدون پلاک یا پلاک ناخوانا
135


2205900
34
رانندگی بدون اسناد و مدارک وسیله نقلیه
135


2205900
35
رانندگی با سرعت بیشتر از 40 تا 50 کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
135
4

3 سال
2205900
36
رانندگی با سرعت بیشتر از 30 تا 40 کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
135
3

3 سال
2205900
37
رانندگی با سرعت بیشتر از 20 تا 30 کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
135
2


2205900
38
رانندگی با سرعت بیشتر از 20 کیلومتر بر ساعت نسبت به سرعت مجاز (زمانی که سرعت مجاز کمتر از 50 کیلومتر بر ساعت باشد)
135
1


2205900
39
ایستادن خطرناک و با بی ملاحظگی جهت پارک
135
3

3 سال
2205900
40
ایستادن برای پارک در شب با چراغ خاموش
135
3

3 سال
2205900
41
حرکت با دنده عقب در معابر
135
4

3 سال
2205900
42
ایستادن و پارک کردن با سهل انگاری
135


2205900
43
استفاده از سیستم ترمزگیری نامناسب
68


1111120
44
پیچیدن ناگهانی بدون استفاده از چراغ راهنما
35
3

3 سال
571900
45
رانندگی در شانه راه
35
3

3 سال
571900
46
ندادن عوارض راه
35


571900
47
دوچرخه سواری بدون جلیقه ایمنی (با نوار شبرنگ در زمان دوچرخه سواری در خارج شهر)
35


571900
48
ایست یا پارک ناقص (ناصحیح)
35


571900
49
پارک در مکان پارک ممنوع
17


277780

ژاپن
جدول(8-2):انواع و میزان جریمههای ترافیکی درژاپن.
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (ین)
جریمه غیر نقدی (حبس)
جریمه غیرنقدی (امتیاز منفی)
جریمه نقدی(ریال)
1
رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان
500000
3 سال
25
73925000
2
رانندگی خطرناک
500000
2 سال
25
73925000
3
رانندگی بدون گواهینامه
300000
1 سال
19 تا 23
44355000
4
رانندگی با وسیله نقلیه سنگین بدون گواهینامه مجاز
بررسی در دادگاه

مطلب مشابه :  استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه

12 تا 19
بررسی در دادگاه
5
تخلفات با داشتن گواهینامه آزمایشی
بررسی در دادگاه

12 تا 19
بررسی در دادگا
ه
6
رانندگی تحت تاثیر الکل
300000
1 سال
6 تا 13
44355000
7
رانندگی در شرایط مستی
500000
3 سال
25
73925000
8
رانندگی در حین خستگی
300000
1 سال
13
44355000
9
بیشتر از 40 تا 50 کیلومتر بر ساعت
بررسی در دادگاه

6 تا 16
بررسی در دادگاه
10
بیشتر از 35 تا 40 کیلومتر بر ساعت
35000

7 تا 16
5174750
11
بیشتر از 30 تا 35 کیلومتر بر ساعت
25000

8 تا 16
3696250
12
بیشتر از 25 تا 30 کیلومتر بر ساعت
18000

3 تا 15
2661300
13
بیشتر از 20 تا 25 کیلومتر بر ساعت
15000

2 تا 14
2217750
14
بیشتر از 15 تا 20 کیلومتر بر ساعت
12000

1 تا 14
1774200
15
15 کیلومتر بر ساعت
9000

1 تا 14
1330650
16
پارک غیر مجاز در مکان توقف ممنوع
18000

3
2661300
17
پارک غیر مجاز در مکان پارک ممنوع
15000

2
2217750
18
توقف غیر مجاز در مکان توقف ممنوع
12000

2 تا 14
1774200
19
توقف غیر مجاز در مکان پارک ممنوع
10000

1 تا 14
1478500
20
بی توجهی به چراغ قرمز
9000

2 تا 14
1330650
21
بی توجهی به چراغ چشمک‌زن
7000

2 تا 14
1034950
22
ورود به خیابان یکطرفه
7000

2 تا 14
1034950
23
ترمز غیر مجاز
7000

3 تا 14
1034950
24
سبقت غیر مجاز
9000

4 تا 14
1330650
25
توقف بر روی ریل قطار
7000

5 تا 14
1034950
26
گذر نا صحیح از تقاطع
9000

6 تا 14
1330650
27
ایجاد اختلال در عبور عابرین پیاده
9000

7 تا 14
1330650
28
کاهش سرعت نادرست
7000

8 تا 14
1034950
29
خطا در ایستادن در مکان مشخص برای توقف
7000

9 تا 14
1034950
30
بار بیشتر از 10%
35000

3 تا 15
5174750
31
بار بین 10 تا 50%
30000

2 تا 14
4435500
32
بار بیشتر از 50%
25000

1 تا 14
3696250
33
خرابی ترمزها
9000

2 تا 14
1330650
34
خرابی چراغ عقب
7000

2 تا 14
1034950
35
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
6000

1 تا 14
887100
36
ایجاد ترس و آشفتگی برای کودکان
7000

2 تا 14
1034950
37
ایجاد آلودگی صوتی در هنگام رانندگی
6000

2 تا 14
887100
38
صدای ناهنجار اگزوس
6000

2 تا 14
887100
39
نقض شرایط گواهینامه
7000

2 تا 14
1034950
40
مخدوش بودن پلاک

2 تا 14

41
استفاده غیرقانونی از خط ویژه اتوبوس
6000

1 تا 14
887100
42
رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروی جلویی
6000

1 تا 14
887100
43
تعویض خط غیرمجاز
6000

1 تا 14
887100
44
گردش غیرمجاز در تقاطع
4000

1 تا 14
591400
45
ایجاد اختلال برای ماشین آتش نشانی و آمبولانس
6000

1 تا 14
887100
46
ورود غیر مجاز به داخل تقاطع
6000

1 تا 14
887100
47
وجود نقص در چراغ جلو
6000

1 تا 14
887100
48
وجود نقص در چراغ نور پایین
6000

1 تا 14
887100
49
نقص در علائم هشدار دهنده (بوق و …..)
6000

1 تا 14
887100
50
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز وسیله نقلیه
6000

1 تا 14
887100
51
زدن بار بیش از حد مجاز
7000

1 تا 14
1034950
52
نقص در بستن صحیح بار
6000

1 تا 14
887100
53
نبستن کمربند ایمنی

1 تا 14

54
وجود نقص در کمربند نگهدارنده کودک

1 تا 14

55
نداشتن کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت

1 تا 14

56
سوارشدن غیرمجاز موتورسیکلت

1 تا 14

57
به همراه نداشتن گواهینامه
3000

443550
58
تصادف منجر به فوت

13 تا 20

59
تصادف منجر به صدمات شدید

9 تا 13

60
تصادف منجر به صدمات کم

2 تا 13

61
خسارت به ساختمان و بنا

2 تا 3

62
زدن و فرار از صحنه(اگر منجر به صدمه به افراد شود)
500000
5 سال
23
73925000
63
زدن و فرار از صحنه(اگر منجر به صدمه به دارائی دیگران شود)
500000
5 سال
5
73925000

جدول(9-2): مجازات در نظر گرفته شده برای نمرات منفی- ژاپن
تعداد دفعات توقیف‌
طول دوره تعلیق/ میزان نمرات منفی لازم
طول دوره لغو/ نمرات منفی لازم

30 روز
60 روز
90 روز
120 روز
150 روز
180 روز
1 سال
2 سال
3 سال
4 سال
اصلاً
6-8
9-11
12-1415-24
25-34
35-44
45+
1

4-5
6-7
8-9


10-19
20-29
20-29
40+
2


2
3
4

5-14
14-24
24-34
35+
32
3

4-9
10-19
20-29
30+
4
2
3
*نحوه قرائت جدول: بطور مثال اگر رانندهای 25 نمره منفی کسب کند و قبلاً هیچ سابقه تعلیق گواهینامهای نداشته باشد، برای مدت 2 سال گواهینامه وی لغو خواهد شد.
آفریقای جنوبی
جریمههای راهنمائی و رانندگی در آفریقای جنوبی، به دو بخش جریمههای نقدی و غیرنقدی قابل تقسیمبندی بوده و در جدول زیر هر یک از این موارد آمده است. نحوه اعمال مجازات در رابطه با نمرات منفی، بدین ترتیب خواهد بود که هر راننده 12 نمره دارد، اگر در اثر انجام تخلفات ترافیکی (دارای نمره منفی) این 12 امتیاز از بین برود، گواهینامه او برای مدت 3 ماه معلق خواهد شد. بعد از 3 بار تعلیق، در نهایت گواهینامه باطل خواهد شد. چنانچه رانندهای در طی یک دوره یکساله،هیچ نوع تخلفی(با نمره منفی) ا
نجام ندهد، 12 امتیاز مجدد به او داده میشود. رانندگی در دوران محرومیت، با جریمههای سنگین نقدی و یکسال حبس همراه خواهد بود. لازم بذکر است، که در صورت پرداخت جریمههای نقدی در طی مدت زمان 32 روز از زمان انجام تخلف، میزان جریمه به نصف موارد ذکر شده در جدول 39، کاهش خواهد یافت(الیزابت و همکاران،2003):

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعباتری، BaSO4، باریم، افزایش

جدول(10-2): انواع و میزان جریمههای ترافیکی در آفریقای جنوبی
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (راند)
جریمه غیرنقدی (نمره منفی)
جریمه نقدی(ریال)
تجاوز از سرعت مجاز
1
بیشتر از 11 تا 15 کیلومتر بر ساعت
250

403250
2
بیشتر از 16 تا 20 کیلومتر بر ساعت
500
1
806500
3
بیشتر از 21 تا 25 کیلومتر بر ساعت
750
2
1209750
4
بیشتر از 26 تا 30 کیلومتر بر ساعت
1000
3
1613000
5
بیشتر از 31 تا 35 کیلومتر بر ساعت
1250
4
2016250
6
بیشتر از 36 تا 40 کیلومتر بر ساعت
1500
5
2419500
7
بیشتر از 40 کیلومتر بر ساعت
دادگاه
6

8
وسیله نقلیه ثبت نشده
1000
3
1613000
9
رانندگی تحت تأثیر الکل
دادگاه
6

10
وسیله نقلیه با یک پلاک (فقط جلو یا عقب)
500
2
806500
11
وسیله نقلیه دارای پلاک معیوب یا مخدوش در یک طرف
250

403250
12
وسیله نقلیه دارای پلاک معیوب یا مخدوش در دو طرف
دادگاه
6

13
عدم رعایت فاصله نسبت به وسیله نقلیه جلوئی
1000
3
1613000
14
عدم توجه به فرمان ایست
500
1
806500
15
رانندگی با بی پروائی
دادگاه
6

16
نداشتن شماره موتور برای وسیله نقلیه
دادگاه
6

17
استفاده از پلاک وسایل نقلیه برای وسایل نقلیه دیگر
500
1
806500
18
حمل مسافر و کالا بدون مجوز مورد نیاز
500
1
806500
19
رانندگی بدون گواهینامه
1250
4
2016250
20
به همراه نداشتن گواهینامه در هنگام رانندگی
500
1
806500
21
گزارش ندادن تغییر آدرس محل سکونت صاحب گواهینامه
500
1
806500
22
استخدام راننده بدون گواهینامه برای وسیله نقلیه
1250
4
2016250
23
راننده بدون مجوز رانندگی
1250
4
2016250
24
کار نکردن صحیح سیستم ترمز وسیله نقلیه
500
1
806500
25
کار نکردن صحیح سیستم ترمز دستی وسیله نقلیه
500
1
806500
26
استفاده بدون مجوز از وسیله نقلیه با فرمان دست چپ (لازم به ذکر است فرمان وسایل نقلیه در آفریقای جنوبی در سمت راست قرار دارد)
500
1
806500
27
معیوب بودن بوق وسیله نقلیه
250

403250
28
نقص در چراغ های وسیله نقلیه
750
2
1209750
29
معیوب بودن شیشه جلو و دیگر شیشه‌های وسیله نقلیه
250

403250
30
خراب بودن برف پاک کن وسیله نقلیه
250

403250
31
ناقص بودن و نبود دید توسط آیینه عقب وسیله نقلیه
500
1
806500
32
عیب یا نقص در باک بنزین وسیله نقلیه
500
1
806500
33
نداشتن درپوش باک بنزین
500
1
806500
34
نداشتن کاپوت جلو برای وسیله نقلیه
250

403250
35
خروج دود بیش از حد مجاز از اگزوز وسیله نقلیه
250

403250
36
خروج روغن از اگزوز وسیله نقلیه
250

403250
37
استفاده از لاستیک کهنه یا خراب
250 ( برای هر تایر)

403250
38
سبقت غیر مجاز
750
2
1209750
39
توقف در پیاده رو
500
1
1209750
40
ورود ممنوع
250

403250
41
استفاده از تلفن همراه
500
1
806500
42
عدم رعایت حق تقدم عبور
250

403250
43
عبور وسیله نقلیه از پیاده رو
500
1
806500
44
دور زدن ممنوع
250

403250
45
نبود کمربند ایمنی در وسیله نقلیه
500
1
806500
46
عدم توجه به چراغ راهنمائی
750
2
1209750
47
خراب بودن کمربند ایمنی وسیله نقلیه
250

403250
48
نبود آمپر سرعت سنج

Leave a Comment